Akademia Kariery – wsparcie już na starcie m.in. dla NEET – projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferuje wysokojakościową, kompleksową pomoc, silnie zindywidualizowaną, dostosowaną do potrzeb konkretnej osoby, z wykorzystaniem innowacyjnych metod pracy.

Fot. Kazimierz Netka. Większe wsparcie możliwości zatrudnienia osób młodych, będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.   PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska z siedzibą w Gdańsku, w partnerstwie z ATENEUM Szkołą Wyższą w Gdańsku, zapraszają do udziału w projekcie pn. „Akademia Kariery„, realizowanego w ramach EFS. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz do złożenia Formularza Zgłoszeniowego. …

Więcej

E-recepty – ścisłe sprawdzanie tego, czy i jak się leczymy, na co idą pieniądze z NFZ.  Gdy nie wykupisz przepisanego ci leku – ministerstwo o tym się dowie… Mniej będzie pomyłek. Teraz z błędami jest około 15 mln recept, na 250 mln wystawianych rocznie.

Fot. Kazimierz Netka. Świadczenia medyczne pod pełną kontrolą, ale i ważny krok ku telemedycynie. W całym kraju wdrażany jest system wystawania recept elektronicznych, czyli e-recept. O tym, jak przebiega ów proces – mówił podczas konferencji prasowej 4 czerwca 2019 roku w Pomorskiem Urzędzie Wojewódzkim (PUW) Janusz Cieszyński – wicemister zdrowia. Wojewodę pomorskiego reprezentował Jerzy Karpiński – …

Więcej

Gdańsk. Dzień Słuchacza w jedynej w Polsce szkole, kształcącej na poziomie technicznym osoby dorosłe z niepełnosprawnościami  – w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Piknik integracyjny dla młodych ludzi, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a posiadającym unikatowe umiejętności.

Fot. Kazimierz Netka. Kształcą fachowców dla przemysłu 4.0, czyli dla bardzo nowoczesnej gospodarki.   Fot. Kazimierz Netka U styku Potoku Królewskiego i strumienia Strzyża, przy al. Hallera 16/18 w Gdańsku, istnieje unikatowa szkoła: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Ma niezwykły rodowód, bo powstało owo Centrum w siedzibie przedwojennego Gimnazjum Polskiego im. Macierzy Szkolnej …

Więcej

Województwo pomorskie powinno obchodzić swe święto.  Miałoby ono duże znaczenie dla wzmocnienia jedności województwa. Dlatego, proponujemy ustanowienie takiego święta. Podobne wydarzenia organizowane są w wielu miastach Europy, świata, Polski…

Na ilustracji powyżej: Dokument wystawiony 10 maja 1454 roku, przez pierwszego wojewodę pomorskiego – Jana z Jani – rycerza z Kociewia. Źródło: Bogdan Badziong – prezes Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”; Archiwum Państwowe w Gdańsku. Gdańsk Pomeranian Day – międzynarodowe święto województwa pomorskiego. Bogata różnorodność kulturowa województwa pomorskiego, znaczenie jego stolicy – Gdańska dla wolności …

Więcej

Gdańsk. Premiera raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018”.  Blisko 230 firm z całego kraju przedstawia w nim prawie 1550 inicjatyw. Szerzej własne zrealizowane pomysły zaprezentowała na spotkaniu w Gdańsku Grupa LOTOS.

Fot. Kazimierz Netka. Przegląd zasad równorzędnego traktowania partnerów w biznesie i praktyk społecznej odpowiedzialności.   Fot. Kazimierz Netka Dokonano dorocznego przeglądu dobrych obyczajów równorzędnego traktowania siebie, sąsiadów i kooperantów przez przemysł i organizacje. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało kolejny już raport w tej sprawie, a jego pierwsza prezentacja odbyła się 29 maja 2019 roku w Gdańsku …

Więcej

Powiat Starogard Gdański, na Kociewiu: powstała Rada Gospodarcza przy staroście. Ma  reprezentować lokalne środowiska przedsiębiorców. W swojej działalności Rada zajmie się również upowszechnianiem zasad kultury otwartości w biznesie.

Fot. z Archiwum Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Wsparcie dla właścicieli Iglotexu po pożarze. Starosta starogardzki Kazimierz Chyła powołał Radę Gospodarczą Powiatu Starogardzkiego. Do głównych zadań Rady, w której zasiadają lokalni przedsiębiorcy, należeć będzie wsparcie działań starosty w kształtowaniu polityki gospodarczej wiedzą, wynikającą z doświadczenia biznesmenów, ich znajomości problemów – napisała Ewa Macholla z Zespołu …

Więcej

Kierunek Meksyk. Ambasador Jego Ekscelencja Alejandro Negrín Muñoz gościł w Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku.  Spotkał się m.in. z przedsiębiorcami. Rozmawiano o możliwościach ożywienia handlu zagranicznego między Polską i Meksykiem. Pomocy udzielą Agencja Rozwoju Pomorza oraz rządowa Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Fot. Kazimierz Netka. Czy będzie powrót wielkiego naszego eksportu do Ameryki Środkowej? Polska ma być najważniejszym partnerem Meksyku w Europie Środkowej. W Gdańsku odbyło się 27 maja 2019 roku kolejne spotkanie w ramach projektu: Pomorski Broker Eksportowy. Poświęcone ono było kontaktom handlowym z Meksykiem, a gościny udzieliła Agencja Rozwoju Pomorza. Tytuł seminarium brzmiał: „Kierunek Meksyk”. …

Więcej

30 lat NFOŚiGW. Nowy program priorytetowy tego Funduszu, dotyczący powodzi, huraganów, suszy czyli najbardziej aktualnych zagrożeń: Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska. Fundusz oferuje pożyczki w wysokości do 100 procent kosztów.

Na zdjęciu, od lewej: Anna Mańka – zastępca prezesa NFOŚiGW; minister środowiska Henryk Kowalczyk; Marek Ryszka – p.o. prezesa NFOŚiGW; Dominik Bąk – zastępca prezesa NFOŚiGW. Fot. Kazimierz Netka. Nawet Westerplatte nie możemy obronić przed następstwami ocieplenia na Ziemi… NFOŚiGW daje pieniądze na sięganie po bogactwa nawet te, znajdujące się w ziemi z minionych epok geologicznych. Przykładem może być …

Więcej

Święto polskich ratowników pełnomorskich – pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. W zeszłym roku ponad 340 razy wypływali w morze, uratowali 66 osób, ale to tylko część dokonań tego polskiego SAR ciągle się doskonalącego.

Fot. Kazimierz Netka. Polscy ratownicy pełnomorscy będą mieli nowoczesny statek do działań w zatrutym powietrzu. Po raz drugi polski ratownicy pełnomorscy SAR obchodzili swe święto. Pracownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR (Search and Rescue – Szukaj i Ratuj) z centrala w Gdyni otrzymali odznaczenia, a goście mogli zwiedzać statyki ratownicze i zobaczyć, jakie jest …

Więcej

Klub Eksportera w Pomorskiem – jak utrzymać się na rynkach w USA?  Nie jest to trudne, ale trzeba mieć co zaproponować. Warto tez zadbać o partnera biznesowego w Stanach Zjednoczonych i pokazać, że w Polsce funkcjonują prawdziwe biura o światowym standardzie i że mamy… internet.

Fot. Kazimierz Netka. Rozwiń biznes za oceanem! Eksport do USA może się wydawać niemożliwy, albo bardzo trudny; zwłaszcza dla niewielkich firm. Jednak, pomorscy przedsiębiorcy mogą pochwalić się sukcesami w tym zakresie, i skutecznym konkurowaniem jakością z przedsiębiorcami z innych krajów, wchodzącymi na amerykański rynek zbytu. O tym, jak się utrzymać na rynku w Stanach Zjednoczonych, …

Więcej

Andrzej Bojanowski prezesem Związku Miast i Gmin Morskich.  Wyboru nowych władz ZMiGM dokonano we wtorek, 21 maja 2019 roku, w Gdańsku, podczas LII Walnego Zebrania Delegatów tego Związku.

Fot. Kazimierz Netka. Rozwijają morskie idee Eugeniusza Kwiatkowskiego. Andrzej Bojanowski został na kolejną kadencję prezesem zarządu Związku Miast i Gmin Morskich. Funkcję tę delegaci powierzyli mu jednomyślnie. Wybory odbyły się w Gdańsku, podczas LII Walnego Zebrania Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich.   Fot. Kazimierz Netka Prezesem zarządu ZMiGM został ponownie Andrzej Bojanowski. Delegaci powierzyli …

Więcej

Tydzień Białoruski w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.  To kolejne wydarzenie, w ramach cyklu: Teatry Europy i Świata, organizowanego przez Gdański Teatr Szekspirowski (GTS) i Fundację Theatrum Gedanense – we współpracy z Instytutem Teatralnym w Warszawie.

Fot. Kazimierz Netka. Nie ma dymu, czyli jak można omijać cenzurę i przygotowywać wspaniałe spektakle…   Fot. Kazimierz Netka Już w piątek, 24 maja w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim rozpocznie się Tydzień Białoruski. Wydarzenie to organizowane jest w ramach cyklu Teatry Europy i Świata, zainaugurowanego w 2014 roku przez Gdański Teatr Szekspirowski (GTS) i Fundację Theatrum …

Więcej