Pierwszy zagraniczny statek zacumował w porcie Nowy Świat przy przekopie Mierzei Wiślanej. „Amanda”  przywiozła ze szwedzkiego portu Flikvik ponad 1653 tony kamieni. Konsorcjum NDI/Besix budując kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną chce przyjąć w nowopowstającym porcie jeszcze kilkadziesiąt statków

Źródło ilustracji: Materiały prasowe NDI/Besix. Transport jednostkami pływającymi odciąża drogi lądowe w delcie Wisły Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni. Autor wizualizacji: arch. Mateusz Mielewczyk. Po raz pierwszy, do nowo budowanego Portu Zewnętrznego na Mierzei Wiślanej dotarł 21 stycznia 2021 roku zagraniczny statek. To „Amanda”, która przypłynęła ze szwedzkiego portu Flikvik, z ponad 1653 tonami kamieni w …

Więcej

Dr Beata Czechowska-Derkacz z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Hevelianum w Gdańsku zostali Laureatami konkursu „Popularyzator Nauki”. Konkurs organizowany jest od 2005 roku przez redakcję serwisu PAP Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki

Na zdjęciu: Widok na fragment Góry Gradowej – Grodziska, gdzie mieści się Centrum Hevelianum. Fot. Kazimierz Netka. Oni przenoszą naukowe sukcesy do wiadomości społeczeństwa W takich czasach, jakie są teraz, z nadzieją patrzymy na naszych naukowców. Liczymy, że szybko znajda skuteczny sposób ratowania naszego życia i zdrowia. Uczelnie, centra nauki, ośrodki badawczo – rozwojowe zaczynają …

Więcej

Pomorskie mniej dostanie z funduszy unijnych? W ramach swego RPO ma otrzymać 1,129 mld euro  (około 480 euro na mieszkańca) na lata 2021 – 2027 – wynika z pierwszych analiz. W poprzednim okresie finansowania, w latach 2014 – 2020 miało ponad 1,8 mld euro do swej dyspozycji w RPO (Regionalnym Programie Operacyjnym). Na lata 2021 – 2027 pozostaje jeszcze do podziału m.in. Fundusz Odbudowy

Fot. Krystian Maj, Archiwum KPRM. Trwają konsultacje społeczne w sprawie Umowy Partnerstwa – polskiego biznesplanu inwestowania funduszy unijnych Znamy wstępny podział nowych funduszy europejskich w Polsce. Jednak, ostateczny kształt rozdysponowania kwoty przyznanej Polsce z budżetu Unii Europejskiej, będzie znany po negocjacjach – konsultacjach, które już trwają. Dla wspomnianego już w tytule Pomorskiego, konsultacje odbędą się …

Więcej

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie uczy, jak dbać nie tylko o firmę, ale zwłaszcza o zatrudnione w niej osoby. Zaprosił na webinarium pt. „Dobrostan pracownika – Wyzwanie 2021”. Kapitał ludzki jest bowiem najcenniejszy, zwłaszcza w obecnych, trudnych czasach

Źródła ilustracji: Transmisja z webinarium. Dobrostan pracowników to najlepszy miernik CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu. Jak nie przemęczać zatrudnionych, a jednocześnie uzyskiwać od nich jak najwięcej? Gdyby nie problemy finansowe firm oraz zatrudnionych w nich osób, jakoś lepiej by się nam żyło podczas pandemii. Zdrowie finansowe jest też bardzo ważne, a ono w związku z …

Więcej

Jak zabezpieczyłbyś ludzi, zwierzęta, rośliny i budynki przed zagrożeniami wynikającymi z następstw zmian klimatu? – ogólnopolski konkurs przedłużony do końca kwietnia br. Masz pomysł, więc się nim pochwal – oto zachęta dla uczniów. Warto też pamiętać o konieczności powstrzymywania wzrostu temperatury na Ziemi

Źródło ilustracji: NFOŚiGW. Zaprojektuj ochronę najbliższego otoczenia np. przed powodziami. Możesz zdobyć 100 000 złotych dla swej szkoły „Szkoła z klimatem” – ogólnopolski konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla miejskich szkół ponadpodstawowych – jest elementem projektu Ministra Klimatu i Środowiska pn. „Miasto z klimatem”. Młodzieżowa rywalizacja została wydłużona do 30 kwietnia br. …

Więcej

Woda z polskich szos popłynie w las. W Lubelskiem rozpoczyna się realizacja unikatowego projektu. Porozumienie w tej sprawie podpisali 19 stycznia 2021 roku, w obecności wiceministra infrastruktury Rafała Webera, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Źródła ilustracji: Transmisja z wideokonferencji. Polskie lasy magazynują jeden z najcenniejszych surowców świata Współpraca LP z GDDKiA w całej Polsce będzie się opierać na podpisanym porozumieniu ramowym. Precyzuje ono warunki współpracy w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego oraz zagospodarowania ich na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dotyczy wyłącznie nowopowstających inwestycji …

Więcej

Babcie i Dziadkowie – fundament polskiego społeczeństwa. Jaki on jest w Pomorskiem? Oszacował to Urząd Statystyczny w Gdańsku

Źródło ilustracji: Urząd Statystyczny w Gdańsku. Najcenniejsze pokolenie Pomorzan Mądrość, czułość, opieka, wsparcie materialne – to jedne z wielu dobroczynności najstarszego pokolenia na rzecz swych młodszych członków rodzin. Domy rodzinne, w których mieszka wiele pokoleń, nawet z pradziadkami, należą do najszczęśliwszych. Najmłodsi, czyli prawnukowie, otoczeni są tam bardzo dobrą opieką, pomocą i uzyskują bogatą wiedzę. …

Więcej

Politechnika Gdańska ogłosiła przetarg na budowę Centrum Ekoinnowacji (CEI). Powstanie zaplecze badawczo-rozwojowe dla najważniejszych specjalizacji Pomorza i siedziba Centrum EkoTech, jednego z czterech Centrów Badawczych PG, utworzonych po przyznaniu jej statusu uczelni badawczej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło ilustracji: Politechnika Gdańska. CEI umożliwi m.in. wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań na potrzeby ekomiast i przestrzeni ekologicznych Władze Politechniki Gdańskiej poczyniły kolejny, duży krok w kierunku budowy Centrum Ekoinnowacji PG, które będzie jedną z najważniejszych jednostek w Polsce zajmujących się rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych – poinformował Maciej Dzwonnik – Rzecznik Prasowy Politechniki …

Więcej

Blirt umacnia się w Trójmieście. Uzyskał wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Producent enzymów zainwestuje w adaptację i przebudowę laboratoriów, zakup specjalistycznego wyposażenia

Fot. z Archiwum PSSE. PSSE nadal będzie wspierać rozwój Spółki, m.in. w ramach różnorodnej i innowacyjnej działalności Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Biotechnologiczna firma Blirt S.A. zainwestuje ponad 10 mln zł w rozwój swoich laboratoriów w Gdyni i Gdańsku, w szczególności w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydał Zarząd Pomorskiej Specjalnej …

Więcej

PKN ORLEN zapowiada dostawy prądu z bałtyckiego wiatru nawet do miliona gospodarstw domowych. Podpisano umowę w sprawie przyłączenia morskich elektrowni do lądowego systemu przesyłu elektryczności

Źródło ilustracji: Grupa ORLEN. Grupa ORLEN uruchomi morską, wiatrowa fabrykę prądu o mocy do 1,2 GW. Zespół wiatraków stanie na dnie morza ok. 23 km od brzegów gmin Łeba i Choczewo Wchodząca w skład Grupy ORLEN spółka Baltic Power podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę dotyczącą przyłączenia morskiej farmy elektrowni wiatrowych na Bałtyku do znajdującej …

Więcej

Statystycy analizują następstwa covid 19. Szczegóły znajdują się m.in. na FB Urzędu Statystycznego w Gdańsku Urząd Statystyczny w Gdańsku | Facebook

Źródło ilustracji: Urząd Statystyczny w Gdańsku. Trwa badanie: Uczestnictwo w podróżach. Ze względu na pandemię jest ono realizowane wyłącznie telefonicznie Pandemia COVID-19 wpływa na wszystko. Na społeczeństwo i gospodarkę. Każdy odczuwa jej skutki: pracownik, przedsiębiorca, uczeń, gospodyni domowa, senior – długo by wymieniać. W jakim stopniu? Statystyka publiczna stara odpowiedzieć się na to pytanie – …

Więcej

Nowy Świat, gmina Sztutowo. Na budowie kanału w poprzek Mierzei Wiślanej zastosowano po raz pierwszy w Polsce X-bloki  zabezpieczające falochrony przed sztormami. Dzięki temu skrócony będzie czas montażu, a zwiększona zostanie odporność obiektu na zmiany klimatyczne

Źródło zdjęć: materiały prasowe NDI/BESIX”. Fotografie zrobiono przed obfitymi opadami śniegu, które zaczęły się w połowie stycznia 2021 r. Oczekiwany jest przywóz kamieni hydrotechnicznych ze Skandynawii Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni. Autor wizualizacji: arch. Mateusz Mielewczyk. Nowy rok przyniósł dalszy postęp prac na budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Na Falochronie Wschodnim, po jego zewnętrznej i …

Więcej