Powstał Circular Economy Club (CEC) Tricity – Trójmiejski Klub Gospodarki Cyrkularnej, czyli o obiegu zamkniętym. Powołała go Anna Desogus przy wsparciu Agencji Rozwoju Pomorza. Celem klubu jest przyśpieszenie przechodzenia na nowoczesne, bezodpadowe modele produkcji. CEC Tricity to nowa grupa regionalna, funkcjonująca w ramach międzynarodowej sieci Circular Economy Club

Źródła ilustracji: transmisja z webinarium. Od zasady WWW, czyli: wyprodukuj, wykorzystaj i wyrzuć, do reguły: NNN, czyli niczego nie niszcz Przybywa hałd odpadów, stary sprzęt elektroniczny podrzucany jest do lasów, na cudze posesje, do śmietników, nawet do mórz i oceanów. Budowane są spalarnie śmieci. Wiele surowców się marnuje. A wszystko mogłoby odbywać się nieco inaczej. …

Więcej

Transport Week 2021. Omawiane są  najważniejsze problemy sektora transportu, zwłaszcza morskiego, na świecie. Uczestnictwo w tym wydarzeniu to dobra okazja do uzyskania cennych informacji dotyczących np. gospodarki morskiej

Źródło ilustracji: Actia Forum. Polska nieźle sobie radzi, mimo pandemii W Gdyni trwa coroczna, międzynarodowa konferencja „Transport Week”. Odbywające się w trybie webinarium wydarzenie, pierwszego dnia, czyli 3 marca 2021 roku, poświęcono głównie tematowi: „Rynek kontenerowy i ekspansja polskich portów”. Wypowiedzi uczestników debat dotyczyły aktualnej sytuacji na rynku kontenerowym, skutków pandemii COVID-19 i możliwości ożywienia …

Więcej

Unia równości: Komisja Europejska przedstawia nową strategię działań na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami w latach 2021–2030. Strategia, rozpisana na dziesięć lat, zawiera kluczowe inicjatywy poświęcone trzem głównym zagadnieniom: Prawa UE; Niezależne życie i autonomia; Niedyskryminacja i równe szanse

Na zdjęciu: Gmach Komisji Europejskiej w Brukseli. Fot. Kazimierz Netka. Do końca 2023 r. Komisja Europejska zaproponuje wszystkim państwom UE unijną kartę osoby niepełnosprawnej Komisja Europejska przedstawia dzisiaj ambitną strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, aby zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym na równi z innymi osobami w UE i poza …

Więcej

Gdańszczanie są inicjatorami utworzenia polskiego, pomorskiego hubu innowacji cyfrowych i przystąpienia do EDIH. Powstaną klaster uzdrowiskowy i sopocki port zdrowia. Polska chwalona jest w Brukseli za oparcie polityki rozwoju gospodarczego na klastrach. O tym poinformowano, podczas kolejnego etapu „Pomorskiej Podróży – kierunek innowacje” organizowanej przez Urząd Marszałkowski z partnerami

Źródła ilustracji: Transmisja i prezentacje przedstawione podczas webinarium. Skupiska firm, nauki, instytucji, organizacji czyli klastry mają największe potencjały do wzmacniania biznesu i czynienia gospodarki bardziej odpornej na takie zjawiska jak pandemia? W grupie siła – powtarzano podczas kolejnego webinarium pt. „Pomorska podróż – kierunek innowacje! Krótki przewodnik po lokalnej mapie ofert instytucji otoczenia biznesu i …

Więcej

NFOŚiGW. 80 mln zł dla przedsiębiorców na fotowoltaikę – na elektrownie słoneczne o mocy powyżej 2 MWe. Elementami dotowanych projektów mogą być również przyłączenia do sieci elektroenergetycznych należących do beneficjenta projektu czyli wytwórcy energii

Na zdjęciu: Siedziba WFOŚiGW w Gdańsku – nad Kanałem Raduni. Na ścianie – panele fotowoltaiczne. Fot. Kazimierz Netka. Od 31 marca do 28 maja 2021 roku – przyjmowanie wniosków o dofinansowanie produkcji prądu z energii gwiazdy O wsparcie z Funduszy Europejskich – na inwestycje mające na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – będzie się …

Więcej

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ożywi duże obszary, w które „wpompowano” mnóstwo krajowych i unijnych pieniędzy. Dzięki wykonaniu przejścia dla statków w rejonie osiedla Nowy Świat ułatwimy żeglarzom z różnych stron świata dostęp nie tylko do Elbląga ale również do Kanału Elbląskiego. Już teraz powinna iść w świat wiadomość, że taki łącznik Bałtyk – Kanał, powstaje. Trzeba np. opracować i wydać odpowiednie foldery, również w językach obcych

Fot. z Archiwum NDI/BESIX. Pierwsze betonowanie na śluzie za nami – nocne prace   Fot. z Archiwum NDI/BESIX.   Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni. Autor wizualizacji:  arch. Mateusz Mielewczyk. W ubiegłym tygodniu wykonawca pierwszego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną: konsorcjum NDI/Besix, rozpoczął roboty żelbetowe na śluzie. Wyjątkowo prace wykonywano w nocy, ze względu …

Więcej

Sescom inwestuje w „zielony” startup do obsługi transakcji na rynku energii. Stworzy ekosystem, mający połączyć źródła produkcji wodoru. W tym systemie ważną rolę odegra Spółka Bankilo – jedyna w Polsce platforma informatyczna oferująca wirtualny przepływ energii z miejsca jej wytworzenia do wskazanego miejsca jej zużycia

Źródło ilustracji: Sescom. Prosument będzie mógł energię sprzedać, wymienić na energię dostępną w innym czasie lub zużyć na własne potrzeby w innym miejscu niż to, w którym została wytworzona Sescom obejmuje 17,4% udziałów w spółce Bankilo, która jest platformą wspierającą prosumentów, umożliwiającą im zawieranie transakcji między sobą. „Bank kilowatów” stanie się również alternatywnym dostawcą energii …

Więcej

Program Czyste Powietrze. Dłuższy termin dla gmin, które chcą skorzystać z dodatkowych pieniędzy w programie

Źródła ilustracji: WFOŚiGW w Gdańsku. Chęć uczestnictwa najlepiej zgłaszać w formie elektronicznej  Do końca marca 2021, czyli jeszcze przez prawie miesiąc gminy mogą zgłaszać chęć podpisania porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w sprawie wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze. Na samorządy, które zaangażują się w program, czeka specjalny pakiet korzyści – …

Więcej

Port Gdańsk awansuje i szuka inwestora dla największego operatora do działań w Porcie Wewnętrznym. Pod względem wielkości przeładunków w styczniu 2021 stał się trzeci na Bałtyku; jest też wśród 20 największych portów europejskich. Ruszył eksport cukru. Statków towarowych jest coraz więcej – ponad 3 tysiące rocznie

Źródła ilustracji: Transmisja z konferencji. Port Gdańsk przyjazny sąsiadom, strategiczny dla kraju To zdecydowanie dobry początek roku dla Portu Gdańsk. Najpierw awans na podium na Bałtyku i znalezienie się w pierwszej trójce portów na tym morzu, zaraz za portami rosyjskimi. Następnie 1 miejsce w rankingu kontenerowym, a teraz poszukiwanie inwestora dla największego uniwersalnego operatora w …

Więcej

Alides Polska – nowy właściciel nieruchomości w centrum Gdańska. Daje następny impuls do szybszego rozwoju delty Wisły. Wspomniana grupa kapitałowa koncentruje się na pozyskiwaniu inwestycji w strategicznych lokalizacjach, o najlepszym potencjale długoterminowym, m.in. w Belgii, w Polsce, w Luksemburgu

Źródło ilustracji: Ultra Relations. Alides Polska nabył kolejną inwestycję w Gdańsku Żuławy, delta Wisły oraz jej otoczenie (Gdańsk w znacznej swej części też oczywiście znajduje się na Żuławach) mogą i powinny być jednym z najsilniejszych ośrodków gospodarczych w Polsce i Europie. Bliskość Elbląga (znajdującego się po wschodniej stronie Żuław) jeszcze bardziej wzmacnia tę część kraju …

Więcej

Wzrosło bogactwo lasów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (TPK). Są one coraz starsze, i więcej jest w nich drzew liściastych. Wprowadzenie formy ochrony rezerwatowej TPK utrudni szerokie korzystanie z lasów przez mieszkańców. Utrzymanie rezerwatu wyniesie 50 000 000 zł rocznie – szacuje RDLP w Gdańsku

Drzewa wycinane są nie tylko przez leśników, w lasach. Ktoś inny ścina je w miejscach, gdzie są najbardziej potrzebne, czyli np. w centrum Gdańska. Fot. Kazimierz Netka. Stanowisko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku dot. rezolucji Mieszkańcy Trójmiasta rozpaczają, że Lasy Państwowe wycinają zbyt dużo drzew w rejonie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK). Tak się składa, …

Więcej

Biznes i finanse. Raport: Plany Polaków na wakacje 2021. Turcja jest zdecydowanym numerem jeden  wśród najchętniej wybieranych kierunków na lato 2021. W kraju najpopularniejszym regionem jest Pomorze Zachodnie: Kołobrzeg, Międzyzdroje, Świnoujście

Wakacje.pl – Najpopularniejsze wakacyjne kierunki w poszczególnych regionach Polski. 7 344 zł – to średnia wartość rezerwacji za tygodniowy pobyt za granicą. W przeliczeniu na osobę jest to od 2100 do 2800 złotych Jak będą wyglądały tegoroczne wakacje? Czy pandemia koronawirusa zmieniła nasze wyjazdowe preferencje oraz dotychczasowe trendy? Wakacje.pl przyjrzały się bliżej pierwszym urlopowym decyzjom …

Więcej