Polska jest w czołówce, jako państwo, pod względem wielkości przeładunków w portach w 2018 roku na Bałtyku.  Port Gdański – na 4 miejscu wśród portów, a do skarbu państwa dał około 25 miliardów złotych, to jest 6 procent krajowego budżetu.

Fot. Kazimierz Netka. Portowe rekordy w 2018 roku   Fot. Kazimierz Netka Inwestycje, realizowane obecnie w gdańskim porcie morskim można porównać do tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim była budowa Portu Północnego w latach 70. ubiegłego stulecia. Mimo takiego obciążenia, dynamika wzrostu przeładunków w 2018 roku (w porównaniu do stanu z 2017 roku) w gdańskim porcie morskim …

Więcej

Central and Eastern European Innovation Roundtable. Jest szansa  na pełne wykorzystania naszego potencjału wynalazczego. W Warszawie odbył się międzynarodowy Okrągły Stół Innowacyjności w Europie Środkowowschodniej.

Na zdjęciu: Zegar pulsarowy – unikatowy polski prototyp najdokładniejszego zegara świata. Urządzenie to znajduje się na poddaszu Kościoła Św. Katarzyny w Gdańsku. Na dalsze badania brakuje pieniędzy!? Fot. Kazimierz Netka. Zastosowanie sztucznej inteligencji może wprowadzić Polskę do pierwszej ligi najbardziej zaawansowanych gospodarek świata? Potencjał gospodarki cyfrowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz znaczenie technologii przyszłości dla …

Więcej

The power of electricity in Pomorskie. Na terenie województwa są sprzyjające warunki naturalne do produkcji energii odnawialnej: wysoki potencjał biomasy, korzystne wiatry szczególnie w północnej części regionu i na Bałtyku oraz stosunkowo dobre nasłonecznienie do rozwoju fotowoltaiki.

Fot. Kazimierz Netka. Raport o rynku mocy województwa pomorskiego. Lider w produkcji prądu ze źródeł odnawialnych, liczący na elektrownię jądrową, z bogatym zapleczem intelektualnym, duży importer elektryczności z innych obszarów kraju (ale też posiadający podmorski łącznik energetyczny z zagranicą), z możliwościami czerpania jej z wiatru morskiego – takie jest województwo pomorskie, jeśli chodzi o energetykę. …

Więcej

Fight against smog in Poland – walka ze smogiem w Polsce. W poniedziałek, 21 stycznia  2019 roku znowu będzie można starać się o dotacje finansowe lub pożyczki na wymianę starych pieców oraz na termomodernizację budynków – informuje NFOŚiGW. Przewiduje się, że około 4 milionów domów trzeba ocieplić i unowocześnić w nich instalacje grzewcze. Na ten cel rząd przeznaczył około 103 miliardów złotych.

Na zdjęciu: Minister Stanisław Kowalczyk (z lewej) i prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda. Fot. z Archiwum NFOŚiGW. Nabór wniosków w programie Czyste Powietrze wznowiony Minister Środowiska Henryk Kowalczyk wraz z Prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierzem Kujdą poinformowali podczas konferencji prasowej o wznowieniu naborów w ramach programu Czyste Powietrze. Wojewódzkie fundusze od …

Więcej

Space Surveillance and Tracking (SST). Polska przystąpiła  do europejskiego Konsorcjum SST związanego ze śledzeniem śmieci kosmicznych. W działania te zaangażowana jest m.in. Fundacja Badawcza Bałtycki Instytut Technologiczny w Gdyni.

Fot. Kazimierz Netka. Na orbicie okołoziemskiej krąży ponad 20 tysięcy skatalogowanych śmieci kosmicznych większych niż 10 cm i ponad 750 tys. o wielkości od 1 do 10 cm. Z końcem 2018 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem europejskiego Konsorcjum SST (Space Surveillance and Tracking – Obserwacja i Śledzenie Obiektów Kosmicznych). Umowa akcesyjna została podpisana 19 …

Więcej

Expansion through innovation – ekspansja przez innowacje.  W lutym w Pomorskiem zacznie się pierwszy konkurs, w który firmy mogą pozyskać kompleksowe wsparcie finansowe nie tylko na badania, ale także na wdrożenie konkretnych innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Do podziału jest 100 milionów złotych dla pomorskich firm.

Fot. Kazimierz Netka. Są dotacje na badania, rozwój i komercjalizację m.in. wynalazków przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Sto milionów złotych to niemało. Jakie więc było zainteresowanie tymi pieniędzmi? Świadczyć może obecność na spotkaniu na którym mówiono jak dotacje można zdobyć. Sala, w Agencji Rozwoju Pomorza, gdzie 17 stycznia 2019 roku dobywało się to spotkanie, była …

Więcej

Poland – Moderate Innovators. W rankingu innowacyjności państw Unii Europejskiej (Innovation Union Scoreboard z 2018 roku) Polska jest na 25 miejscu wśród 28 krajów UE – informuje Najwyższa Izba Kontroli.

Źródło ilustracji: Najwyższa Izba Kontroli. Spółki celowe – bez celu Spółki tworzone przez jednostki naukowe nie sprawdziły się dotychczas jako skuteczne narzędzie pozwalające na transfer wyników badań naukowych lub prac rozwojowych do gospodarki – ocenia NIK. Mimo nakładów finansowych efekty ich prac są mizerne, a przychody znikome, uzyskiwane głównie z usług doradczych czy szkoleniowych. Spółki generalnie nie …

Więcej

Circle to Innovate. Pożyczki na cirtoinno. Wzmocnienie polskich firm, instytucji, organizacji we współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony środowiska, w tym klimatu Ziemi.

Fot. Kazimierz Netka. Jak działać na rzecz środowiska, ochrony klimatu? Na to trzeba mieć pieniądze, żeby owa troska o otoczenie przynosiła jak najlepsze efekty. Rezygnowanie z węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii (OZE), wiąże się z koniecznością zakupu nowych instalacji. Fotowoltaika, w służbie turystyki, czyli jak ze Słońca ośrodki wypoczynkowe mogą czerpać prąd. Domy wczasowe …

Więcej

Euro ma 20 lat. 15 stycznia odbyła się z tej okazji ceremonia  w Parlamencie Europejskim. Wspólna waluta ułatwia życie – ocenia przewodniczący Antonio Tajani. Wielu polityków zwraca jednak uwagę na niewystarczający postęp w budowie unii gospodarczo-walutowej.

Na zdjęciu: Pomnik Euro w Brukseli, przed Parlamentem Europejskim. Fot. Kazimierz Netka. Jeden pieniądz czyni Unię Europejską silniejszą i bardziej konkurencyjną. Podczas ceremonii upamiętniającej 20. rocznicę wprowadzenia euro podkreślano znaczenie europejskiej waluty na świecie i jej rolę we wzmacnianiu globalnej pozycji UE. Otwierając ceremonię upamiętniającą dwudziestolecie euro podczas sesji plenarnej w Strasburgu przewodniczący Parlamentu Europejskiego …

Więcej

Biodiversity. Sześć parków narodowych rozszerzy ochronę przyrody  na dodatkowe obszary dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW. Chodzi m.in. o przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Na zdjęciu: Muzeum Puszczy Kampinoskiej. Fot. Kazimierz Netka. Obrona ważnych przyrodniczo miejsc przed zabudową. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże sześciu parkom narodowym dotacje na interwencyjne wykupy gruntów położonych w ich granicach, ale będących własnością prywatną. Pozwoli to pozyskać cenne przyrodniczo tereny i lepiej chronić unikatowe ekosystemy, zwłaszcza roślinne – wynika z …

Więcej

Będzie żałoba narodowa po śmierci prezydenta Gdańska – w dzień pogrzebu; prawdopodobnie w sobotę.

Na zdjęciu: Prezydent Paweł Adamowicz podczas konferencji prasowej dotyczącej przygotowań do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fot. Kazimierz Netka. Źródło: http://kurier.pap.pl/ Dzień pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza będzie dniem żałoby narodowej – poinformował Prezydent Andrzej Duda. W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania w sprawie prezydenckiej inicjatywy wspólnego marszu przeciwko przemocy i nienawiści. Prezydent Andrzej Duda …

Więcej

Discover EU – przybliżanie Europy. Od 15 kwietnia do 31 października 2019 r. wielkie zwiedzanie Unii Europejskiej przez 18-latków. To szansa poznania europejskiego dziedzictwa kulturowego i różnorodności, nawiązania znajomości z innymi młodymi ludźmi.

Fot. Kazimierz Netka. Przygotowywane są kolejne darmowe podróże po Unii Europejskiej, dla około 1,5 mln osiemnastolatków. Spośród prawie 80 tys. zgłoszeń wybrano ponad 14,5 tys. osiemnastolatków, którzy otrzymają bilety DiscoverEU. Uczestnicy będą mogli podróżować przez 30 dni w okresie od 15 kwietnia do 31 października 2019 roku – poinformowała nas Marta ANGROCKA-KRAWCZYK z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej …

Więcej