Już można sprzedawać swe grunty pod budowę największego w Polsce lotniska. Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła w środę, 2 grudnia 2020 roku, początek Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN). Potem zaczną się inne sposoby przejmowania nieruchomości, a na końcu wywłaszczenia

Źródło ilustracji: Transmisja z telekonferencji.

Inauguracja unikatowego sposobu pozyskiwania gruntów pod inwestycje publiczne w Polsce

Przejmowanie działek pod budowy ważnych obiektów użytku publicznego nie zawsze kojarzy się najlepiej. Dochodziło bowiem do zmuszania właścicieli gruntów do sprzedaży państwu swych posiadłości. W przypadku budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), na styku powiatów: Sochaczew, Żyradrów, Grodzisk Mazowiecki, a dokładniej gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki, początek jest bardzo dobry.

Na zdjęciu: Autostrada A2. W tym rejonie, po prawej stronie A2, ma powstać Centralny Port Komunikacyjny, z jednym z największych w Europie, lotniskiem. Fot. Kazimierz Netka.

Spółka CPK zaczyna od Programu Dobrowolnych Nabyć, to znaczy, że najpierw przejmie te grunty, których właściciele zechcą się pozbyć już teraz. Ten element procesu budowania zasobów ziemskich CPK ma zakończyć się w 2023 roku. Tak wynika z harmonogramu. Potem planowane są wywłaszczenia. Szczegóły zawiera poniższy harmonogram procesu budowania Zasobu CPK:Źródło ilustracji: Ministerstwo Infrastruktury

Źródło ilustracji: Uchwała nr 173/2017 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej

O tym, jak przebiegać będzie cały cykl pozyskiwania przez spółkę CPK nieruchomości pod budowę hubu – największego, centralnego w Polsce i jednego z największych w Europie lotniska, mówiono podczas wideokonferencji prasowej z udziałem wiceministra infrastruktury, Pełnomocnika Rządu ds. Budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcina Horały. W konferencji uczestniczyli też prezes CPK Mikołaj Wild oraz Patryk Demski – członek zarządu CPK ds. nieruchomości.

Szczegóły zawiera następujący komunikat, który przekazał nam dr Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury:

Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozpoczyna wykup nieruchomości pod przyszłe lotnisko

2 grudnia 2020 r. wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała przedstawił zasady Programu Dobrowolnych Nabyć, czyli pozyskiwania nieruchomości pod Port Solidarność. Od dzisiaj wszyscy zainteresowani sprzedażą gruntów z wyznaczonego obszaru mogą zgłaszać się do spółki CPK. Pozyskiwanie działek potrwa do 2023 r.

Adresatami Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) są wszyscy właściciele, współwłaściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości ze wskazanego obszaru przyszłej inwestycji.

– Mimo epidemii COVID-19 i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w tym roku uruchamiamy Program Dobrowolnych Nabyć. Jednocześnie zamierzamy sprawdzić, czy wśród mieszkańców obszaru inwestycji CPK dominuje chęć sprzedaży nieruchomości, czy też zamiany na inną – powiedział wiceminister Marcin Horała.

– Czekamy na zgłoszenia od mieszkańców, którzy są zainteresowani sprzedażą na warunkach rynkowych swoich nieruchomości na potrzeby CPK. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom tych właścicieli, którzy wiedząc o planach inwestycyjnych CPK, chcą zmienić miejsce zamieszkania już dziś, bez czekania na decyzję lokalizacyjną – stwierdził prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

W ramach PDN spółka będzie nabywać nieruchomości z obszaru położonego na zachód od Warszawy, leżące między Żyrardowem, Grodziskiem Mazowieckim i Sochaczewem. Teren ten ograniczają: od południa autostrada A2,od zachodu droga krajowa nr 50, od północy wieś Szymanów i rzeka Pisia, a od wschodu – rzeka Pisia Tuczna i miejscowość Baranów.

Podstawowe zasady, na których opiera się Program Dobrowolnych Nabyć to: dobrowolność po obu stronach transakcji i transparentność procedury, przy zagwarantowaniu sprzedającym poufności dotyczącej procesów negocjacyjnych. Wartość każdej nieruchomości będzie określana przez niezależnych rzeczoznawców w oparciu o operaty szacunkowe.

Na stronie www.cpk.pl znajduje się formularz, na którym zainteresowani właściciele nieruchomości mogą zgłaszać chęć zbycia gruntów. Osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w Programie powinna zaznaczyć, czy jest zainteresowana jedynie sprzedażą swojej nieruchomości, czy również jej zamianą, a jeśli tak, to jakie nieruchomości leżą w granicach jej zainteresowań.

Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie przyszłej budowy będą mogli zamienić je na inne, znajdujące się obecnie w zasobach Skarbu Państwa, w tym: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR),; Lasów Państwowych; Agencji Mienia Wojskowego (AMW); Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN); starostów i prezydentów miast na prawach powiatu.

Zamiana nieruchomości może nastąpić albo na nieruchomość o podobnej lub tożsamej funkcji oraz nie mniejszej powierzchni i nie mniejszej przydatności w zakresie produkcji rolnej lub leśnej (i nie mniejszej wartości), albo na nieruchomość o innej funkcji i nie mniejszej wartości (również budynkową albo lokalową). Pod uwagę brane  są nieruchomości Skarbu Państwa położone na terenie 47 powiatów (32 powiatów z Mazowsza i 15 z województwa łódzkiego).

Spółka CPK umożliwi też zainteresowanym nabycie nieruchomości w nowym miejscu z zachowaniem dotychczasowych więzi społecznych, czyli przeniesienie całych grup mieszkańców w ramach tzw. zorganizowanej relokacji. O szczegółach programu spółka będzie informowała na bieżąco.

Spółka CPK zamierza nabyć jak najwięcej nieruchomości w formie sprzedaży i zamiany (umów cywilno-prawnych). Jedynie w takim zakresie, w jakim nie uda się osiągnąć porozumienia z właścicielami nieruchomości, CPK będzie miał możliwość wywłaszczenia za odszkodowaniem w ramach decyzji lokalizacyjnej.

Zgłoszenia do Programu można kierować przesyłając wypełniony formularz: mailem na adres pdn@cpk.pl  lub tradycyjną pocztą na adres: Centralny Port Komunikacyjny, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem: Program Dobrowolnych Nabyć. Każdy Adresat zgłaszający się w ramach Programu otrzyma od CPK odpowiedź – poinformował dr Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Źródła ilustracji: Transmisja z telekonferencji.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.