Pomorskie jest jednym z najlepszych województw w wystawianiu elektronicznych zwolnień lekarskich.  Najnowsze wiadomości na temat tej procedury podano podczas konferencji, 25 kwietnia, u wojewody pomorskiego.

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencji w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Fot. Kazimierz Netka.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) zwalniają chorych z dostarczania zaświadczeń do miejsc swego zatrudnienia. Lekarzom pomagać będą asystenci medyczni. System e-ZLA w pełni zostanie wdrożony 1 grudnia 2018 roku.

Już nie wszyscy muszą dostarczać do zakładów pracy swe zwolnienia lekarskie na papierowym druku. Coraz więcej lekarzy wystawia te zaświadczenia w wersji elektronicznej i przesyła do pracodawcy chorego. Ta procedura miała stać się powszechnie obowiązująca od 1 lipca bieżącego roku. Tak jednak się nie stanie, ale e-zwolnienia nie znikną.

O szczegółach mówiono podczas konferencji w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Najnowsze plany rządu w tej sprawie oraz zaawansowanie wystawiania e-zwolnień w województwie pomorskim przedstawili: Jerzy Karpiński – dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; Aneta Pawłowska – dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku; Tomasz Klaman – dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku; Małgorzata Grodziewicz – zastępca dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku ds. medycznych; Małgorzata Sworobowicz – rzecznik prasowy wojewody pomorskiego; Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa pomorskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała przesunięcie wejścia w życie przepisów, dotyczących e-zwolnień, które miały stać się od 1 lipca jedyną formą wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy. Proponowany nowy termin to 1 grudnia 2018 r. Jednocześnie pani minister podkreśliła, że do czasu zmiany przepisów, terminem obowiązującym pozostaje 1 lipca 2018 r. – poinformowano podczas spotkania w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

W odpowiedzi na liczne apele środowisk lekarskich zaproponowano również powołanie asystenta medycznego, czyli osoby, która mogłaby stanowić wsparcie przy wystawianiu e-zwolnień. Lekarz, który ma upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich i profil na PUE ZUS może upoważnić inną osobę do wystawiania (i ewentualnie anulowania) zwolnień w jego imieniu. Dane osób upoważnionych będą zapisywane w Rejestrze Asystentów Medycznych. Asystent otrzyma swój certyfikat z ZUS. Będzie mógł zelektronizować ZLA wystawione przez lekarza na papierowym wydruku np. w sytuacji braku dostępu do internetu. Asystent nie będzie miał dostępu do zwolnień pacjenta wystawianych przez innych lekarzy, nie będzie mógł wystawić wniosku o rehabilitację leczniczą, ani anulować zwolnień wystawionych przez innego lekarza.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do wprowadzenia obowiązku wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich od 1 lipca 2018 r. Zmiana terminu nie zwalnia urzędników z realizacji zaplanowanych działań. ZUS w dalszym ciągu będzie pracował nad tym, aby jak największa liczba lekarzy wystawiała e-ZLA jeszcze przed wejściem w życie obowiązku. Będzie także przygotowywać na tę zmianę pracodawców i ubezpieczonych.

Od 1 stycznia 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił na PUE ZUS funkcje związane z wystawianiem i obsługą elektronicznych zwolnień lekarskich dla lekarzy, pracodawców (płatników) i pacjentów (ubezpieczonych). Od 1 grudnia 2017 r. na portalu PUE ZUS umożliwiono lekarzom również podpisywanie elektronicznych zwolnień bezpłatnym certyfikatem wydawanym przez ZUS.

 

Źródło ilustracji: ZUS

Elektroniczne rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści. Wystawienie papierowego zwolnienia lekarskiego wymaga od lekarzy wypełnienia całego druku ręcznie. Musi on uzyskać od pacjenta wszystkie dane i wpisać je w rubryki. Pacjent musi podać NIP płatnika składek, który nie zawsze zna. Jeżeli pacjent ma kilku pracodawców, to zwolnienie musi być wypisane dla każdego z nich odrębnie.

Proces wystawienia e-ZLA jest zoptymalizowany. W systemie istnieje dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców oraz członków rodziny. Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta, pozostałe dane identyfikacyjne zapisują się automatycznie. W przypadku wielu pracodawców lekarz wystawia zwolnienie tylko raz, a z listy wybiera podmioty, do których powinno trafić. E-zwolnienie, które wystawi lekarz, automatycznie trafia też do systemu ZUS i jest w nim zapisane. Dlatego lekarz nie musi dostarczać do ZUS papierowych zwolnień oraz przechowywać ich kopii. Nie musi też pobierać w placówkach ZUS bloczków formularzy ZUS ZLA.

W monecie wystawienia zwolnienia dokument i zawiadomienie o jego wystawieniu zostaną przekazane także na profil PUE ZUS pacjenta oraz jego pracodawcy. Zaświadczenia lekarskie w formie dokumentów elektronicznych są przekazywane pracodawcom on-line.

Wśród funkcji portalu PUE ZUS została przewidziana możliwość wystawienia e-ZLA na urządzeniach mobilnych (iPAD, smartfon, tablet).

 

Źródło ilustracji: ZUS

Nadal prowadzona będzie intensywna kampania edukacyjna skierowana do lekarzy, a także do pacjentów i pracodawców. Od 2 maja na Salach Obsługi Klientów ZUS pojawią się doradcy ds. e-ZLA. Ich zadaniem będzie wyjaśnianie wątpliwości dotyczących zasad obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich, informowanie klientów o korzyściach wynikających z uruchomienia e-ZLA i zakładanie profili PUE ZUS.

W związku z nadchodzącą zmianą Inspektorat ZUS Gdańsk Śródmieście organizuje 4 maja 2018 r. bezpłatne szkolenie i konsultacje dla płatników składek, ubezpieczonych i lekarzy. Będzie ono miało formę prezentacji multimedialnej; rozpocznie się o 09.00 w siedzibie Inspektoratu przy ul. Chlebnickiej 3/8.

Przedsiębiorcy powinni przygotować się do obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich, a wiec ich odbioru, zarządzania obiegiem, a także archiwizacji. W czasie szkolenia lekarze dowiedzą się natomiast, jak założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, jak wygląda obsługa e-ZLA oraz jakie są formy jego podpisania.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo pod adresem: beata.gil@zus.pl

19 maja planowane jest ogólnopolskie wydarzenie pod hasłem Biała Sobota. Jest to dzień przeznaczony dla lekarzy, dla których specjalnie w sobotę ZUS otworzy Sale Obsługi Klientów i będzie udzielać indywidualnych konsultacji, szkolić, zakładać profile na PUE ZUS i pomagać w uzyskaniu certyfikatu z ZUS do podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.