RZGW w Gdańsku. W Polskiej Filharmonii Bałtyckiej rozpoczęto III edycję Programu „Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie”. Tymi działaniami zainteresowały się aż trzy ministerstwa i objęły je patronacką opieką

Fot. Kazimierz Netka.

Pracownicy RZGW w Gdańsku, wspólnie z nauczycielami i partnerami, przekształcili edukacyjny program w kunszt twórczego poznawania wody poprzez działania i wydarzenia artystyczne

Gdybyśmy sobie wszyscy zdawali sprawę jak bardzo potrzebne jest mądre dysponowanie wodą i rozsądne jej używanie, może byśmy nie cierpieli z powodu suszy ani powodzi. Nauczania zasad jakim podlega hydrosfera – czyli ta część naszego środowiska, która gwarantuje przetrwanie wielu gatunkom – powinno trwać bez przerwy i zaczynać się już w szkołach, a nawet w przedszkolach. Takie zajęcia mogą być bardzo atrakcyjne. I są; wywołują od kilku lat olbrzymie zainteresowanie wśród uczniów szkół w całym kraju. Przyczynił się do tego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku, inaugurując kolejną edycję akcji „Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie”. Z tej edukacji pracownicy RZGW, wspólnie z nauczycielami i partnerami programu uczynili sztukę – poznawania wody poprzez działania i wydarzenia artystyczne.

Fot. Kazimierz Netka.

Wtorek, 12 października 2021 roku. Przez Gdańsk przechodzą grupy młodych ludzi, z nauczycielami. Zmierzają ulicą Długą i Długim Targiem za Motławę. Potem kierują się wzdłuż rzeki na północ, do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Przed gmachem tej znanej instytucji kultury gromadzi się coraz więcej młodzieży. Niektóre wycieczki przybywają na wyspę Ołowiankę przez kładkę. Pojawiają się też umundurowani dorośli.

Fot. Kazimierz Netka.

– W imieniu Wód Polskich witam serdecznie wszystkich na uroczystej inauguracji trzeciej edycji programu i edukacyjnego „Aktywni Błękitni Szkoła Przyjazna Wodzie” – mówiła Ewa Wiśniewska z Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Są z nami przedstawiciele naszych Partnerów: Policji, Straży Pożarnej. Witamy serdecznie zastępcę komendanta Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Tomasza Siemiątkowskiego; podkomisarz Barbarę Gawłowicz-Witkiewicz – specjalistę Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, komendanta Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku podinspektora Tomasza Dzierżanowskiego, przedstawicieli Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Urzędu Marszałkowskiego. Ale przede wszystkim witam bardzo serdecznie was – uczniów szkół podstawowych. Dziękuję wam za wszystkie działania, za wasze inicjatywy i zaangażowanie w ochronę i za dbałość o wodę – mówiła Ewa Wiśniewska.

Fot. Kazimierz Netka.

– Cieszę się, że tak licznie przyszliście aby kolejny rok edukować się w kwestiach związanych z wodą, abyście się na tę wodę uwrażliwiali, abyście wiedzieli, że woda to jest skarb, ale również żywioł – powiedział organizator programu Karol Rudomina – zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Na dzisiejszym spektaklu pod tytułem „Barwy wody” zapoznacie się z tą materią jeszcze bardziej.

Pragnę serdecznie podziękować naszym partnerom, Komendom Wojewódzkim Policji, Komendom Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, a także Kuratoriom Oświaty z województw pomorskiego, kujawsko – pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego, za to, że jesteście z nami, za to, że czynicie tyle pożytecznego, pokazujecie uczniom jak bezpiecznie obchodzić się z wodą – za to bardzo serdecznie dziękuję. Nasz program został objęty patronatami Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Nauki i Edukacji oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dzieci i młodzież zostali zaproszeni do obejrzenia spektaklu „Rodzaje błękitu”, który w eksperymentalny, nietypowy, awangardowy sposób uwrażliwia na problematykę utraty wody i potrzeby jej ochrony. Miejmy nadzieję, że przekaz ten zostanie przyjęty i podchwycony, a dalsze wasze działania w zakresie edukacji wodnej będą zataczać coraz szersze kręgi. Dziękujemy za zaangażowanie wam oraz nauczycielom – mówiła pani prowadząca spektakl.

Fot. Kazimierz Netka.

Wkrótce na plac przed wejściem Do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, gdzie zainaugurowano III edycję programu, wyszły panie tancerki z parasolami. To wywołało entuzjastyczne okrzyki wśród młodzieży. Jeszcze weselej było, gdy ukazali się szczudlarze z konewkami w rękach. Na panie pod parasolami popłynęły – wysypały się z tych konewek jak manna z nieba – strużki deszczu, mimo że była piękna słoneczna pogoda.

Dalsza część uroczystości przebiegała pod dachem, w jednej z sal Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. O szczegółach poinformował nas Bogusław Pinkiewicz – rzecznik prasowy, szef Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

Fot. Kazimierz Netka.

We wtorek, 12 października, spektaklem plastyczno – muzycznym pt. „Rodzaje Błękitu”, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku uroczyście zainaugurował trzecią edycję programu edukacyjnego „AKTYWNI BŁĘKITNI – szkoła przyjazna wodzie”. Tancerze i muzycy zachęcali uczniów do wykorzystania wyobraźni: – „Wyciągnijcie rękę  i weźcie w dłoń tę piękną paletę. Zamieńcie żółcie i brązy suszy w zieleń i błękit życia. Myślicie, że jesteście tylko dziećmi? Cóż, to prawda, jesteście aż dziećmi, macie otwarte głowy i serca. To wy możecie zatrzymać susze, powodzie  i zniszczenie. Wystarczy tylko wasz zachwyt. Zachwyt artysty nad światem, otwarty umysł i porzucenie egoizmu”.

Fot. Kazimierz Netka.

Program AKTYWNI BŁĘKITNI promuje kompleksowe działania na rzecz edukacji wodnej, ochrony  przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy.  Celem programu jest stworzenie sieci szkół, które systematycznie i planowo edukują i promują poprawne nawyki bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych i rekreacji wodnej.

Fot. Kazimierz Netka.

Naszymi partnerami w tym projekcie są Pomorska Komenda Policji, Kujawsko-Pomorska Komenda Policji, oraz Warmińsko-Mazurska Komenda Policji oraz Wojewódzkie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Olsztynie i Toruniu. Program jest objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Infrastruktury i Ministra Klimatu i Środowiska oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty, Warmińsko-Mazurskiego i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych do udziału w Programie „AKTYWNI BŁĘKITNI”. Program jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych zainteresowanych realizacją edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych. Podczas terenowych zajęć edukacyjnych możliwe jest zwiedzanie infrastruktury hydrotechnicznej RZGW w Gdańsku.

Zgłoszenia do Programu prosimy wysyłać mailowo na adres:  ewa.wisniewska@wody.gov.pl

Nabór do III edycji Aktywnych Błękitnych trwa do 31.10.2021 r. Szczegóły są pod adresem:

http://projektzulawski.biuroprasowe.pl/174014/edukacja-to-sztuka-artystyczna-inauguracja-iii-edycji-aktywnych-blekitnych .

Fot. Kazimierz Netka.

Pomysłodawczynią programu „AKTYWNI BŁĘKITNI – Szkoła Przyjazna Wodzie” jest Ewa Wiśniewska z Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Po zaakceptowaniu tego pomysłu przez szefa Zespołu i zaaprobowaniu przez dyrekcję RZGW w Gdańsku, program był realizowany początkowo na obszarze dorzecza dolnej Wisły. Potem, ów program zaczęły wdrażać inne RZGW w kraju. Obecnie, stworzony w Gdańsku program „AKTYWNI BŁĘKITNI – Szkoła Przyjazna Wodzie” jest wydarzeniem ogólnopolskim, realizowanym pod patronatem kilku ministerstw.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.