Ustawa wejściowa dla wiatraków na Bałtyk prawie gotowa. Pracodawcy Pomorza zachęcają  do zgłaszania uwag do projektu tego aktu prawnego. Czas nagli, bowiem jeśli pragniemy w pełni uczestniczyć w unijnym programie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, nasz parlament powinien jak najprędzej uchwalić tę ustawę

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni, 2017 rok.

Konsultacje: ustawa o promowaniu wytwarzaniu energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, czyli tzw. ustawa offshorowa

Pracodawcy Pomorza przedstawiają do wglądu i konsultacji projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Ustawa określa m.in.: mechanizm i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych; zasady i warunki przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie budowy morskich farm wiatrowych; obowiązki wytwórcy; wymagania w zakresie budowy, eksploatacji i likwidacji morskich farm wiatrowych.

Z najnowszych informacji, które przestawił Ireneusz Zyska, wiceminister i pełnomocnik rządu ds. OZE wynika, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma na celu wprowadzenie w życie omawianej ustawy najpóźniej w styczniu 2021 roku. Konieczność zmieszczenia się w omawianym oknie czasowym potwierdzają specjaliści z sektora off-shore – poinformowali Pracodawcy Pomorza.

Projekt ustawy przewiduje składanie wniosków o wsparcie udzielane w formie kontraktu różnicowego i przyznawanie tego wsparcia w drodze decyzji Urzędu Regulacji Energetyki do końca marca. Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r., co wynika z przepisów UE dotyczących pomocy publicznej. Dodatkowo, taki mechanizm będzie wymagał jeszcze zgody KE. W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji.

Ze względu na wysokość inwestycji, odmiennie niż w przypadku innych technologii OZE, maksymalny okres wsparcia dla morskich farm wyniesie 25 lat. W ustawie ma zostać zapisany specjalny podatek od morskich farm wiatrowych.

Pobierz: Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych .

Wszelkie uwagi związane z zawartością ustawy prosimy przekazywać do dnia 23 listopada br. na adres Prezesa Zarządu PP Tomasza Limona:  t.limon@pracodawcypomorza.pl .

Warto wiedzieć, że miejsca możliwe do budowy morskich farm wiatrowych na polskiej części Bałtyku wskazuje Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000. Projekt tego planu został opracowany przez zespół specjalistów z różnych ośrodków naukowych i branż, pod kierownictwem Urzędu Morskiego w Gdyni.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.