Redakcja

Pulsarowy.pl – gazeta internetowa    ISSN 2658-087X

Ocalmy od zapomnienia, pomagajmy. Nie marnujmy naszych szans… Bo zegar pulsarowy w Gdańsku to symbol osamotnienia polskich wynalazców.

Wydawca i  redaktor: Kazimierz Netka

redaktor@netka.gda.pl

+48 504 626 642

Gdańsk, POLSKA

Tytuł prasowy: „Pulsarowy.pl” wpisany został do „Rejestru dzienników i czasopism”, w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, pod numerem: 2225.

ISSN 2658-087X