116 milionów złotych na usprawnianie handlu zagranicznego drogą morską. Ruszyła  modernizacja w Porcie Gdańsk. Unowocześniane są nabrzeża Martwej Wisły i Motławy. Realizatorem jest Urząd Morski w Gdyni. Przedsięwzięcie to wspiera Unia Europejska.

Na zdjęciu: Uczestnicy inauguracji projektu. Fot. Kazimierz Netka.

Wnętrze Gdańska staje się coraz bardziej dostępne dla dużych statków.

Przeładunki w portach Gdańska i Gdyni rosną w takim tempie z roku na rok, że mogą tego pozazdrościć porty w Europie Zachodniej. Tak się dzieje, dzięki m.in. systematycznej modernizacji tych obiektów i poprawy dostępu do polskich portów nad Bałtykiem. Urząd Morski w Gdyni zrealizował już wiele przedsięwzięć w tym zakresie. Teraz – są realizowane kolejne projekty, a w środę, 10 października 2018 roku oficjalnie zainaugurowano kolejny, pt. „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”, dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej.

 

Fot. Kazimierz Netka

W uroczystości otwierającej wspomniany projekt uczestniczyli m.in. reprezentanci Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dyrekcji Centrum Unijnych Projektów Transportowych, dyrekcji Urzędów Morskich w Szczecinie i Słupsku, Urzędu marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przedstawiciele wykonawców, wybrani w przetargach. Najpierw odbył się rejs statkiem, z pokładu którego uczestnicy konferencji mogli obejrzeć nabrzeża rzek Motława i Martwa Wisła, przeznaczone do modernizacji w ramach wspomnianego projektu. O planowanych przedsięwzięciach mówiła Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – dyrektor ds. technicznych Urzędu Morskiego w Gdańsku, który to Urząd jest inwestorem, pracownicy wspomnianej instytucji, a także przedstawiciele wykonawców. Potem odbyła się konferencja w siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego.

 

Na zdjęciu: Nabrzeże Motławy.  Fot. Kazimierz Netka

Port Morski w Gdańsku, na rzecz którego realizowany jest projekt „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA” znajduje się w środkowej części południowego brzegu Morza Bałtyckiego, na brzegu Zatoki Gdańskiej, u ujścia Wisły. W ramach Projektu wybudowany zostanie tor wodny na Martwej Wiśle wraz z wymienionym i zaktualizowanym oznakowaniem nawigacyjnym, oraz przebudowane i wyremontowane nabrzeża Martwej Wisły.

 

Na zdjęciu: Polski Hak. Fot. Kazimierz Netka

Przedsięwzięcie pt. „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III A” realizowane jest w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Projekt „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA” jest kontynuacją wcześniej zrealizowanych projektów, które już uczyniły z Portu Gdańsk międzynarodowy węzeł transportowy o znaczeniu światowym. Na tym nie koniec. Coraz szersze otwieranie Morskiego Portu Gdańsk dla światowej żeglugi to zasługa Urzędu Morskiego w Gdyni.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Ukłon i podziękowanie należy się naszym pracownikom, za to, że możemy te inwestycje realizować – mówił kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, podczas konferencji. Możemy pracować dla gospodarki morskiej, dla shippingu, przygotowując doskonałe warunki działania, a one przekładają się na wyniki funkcjonowania naszych portów. W 2017 roku po raz pierwszy w historii port gdański przekroczył 40 mln ton przeładunków, natomiast kontenerów prawie 1,6 mln TEU. Port gdyński osiągnął 21 mln ton ładunków i ponad 700 tysięcy TEU. Razem prawie 2,5 mln TEU na jednym akwatorium Zatoki Gdańskiej. To wynik, o którym my, związani z administracją, z przewozem kontenerów, żeśmy marzyli i to się ziściło. Dynamika wzrostów przeładunków zarówno w Gdyni jak i w Gdańsku wynosi ponad 108 procent. Chcemy by ta tendencja się utrzymała. Czy się utrzyma – zależy od nas, od tego, co będziemy robili i czy czas, który jest nam dany dzisiaj wykorzystamy na działania, służące przyszłości i potomności – dodał dyrektor Wiesław Piotrzkowski.

 

Fot. Kazimierz Netka

O projekcie mówiła Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – dyrektor ds, technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni, pełnomocnik ds, realizacji przedsięwzięcia. Całkowita wartość projektu to 116 000 000 złotych. Dotacja z Unii Europejskiej wynosi 98 600 000 zł Realizacja zakończy się w I kwartale 2021 roku – poinformowała pani dyrektor.

 

Fot. Kazimierz Netka

Szczegółowy opis projektu znajdujemy także na stronie internetowej Urzędu Morskiego. Oto najważniejsze informacje, przedstawione na tej stronie:

Projektowany odcinek toru wodnego charakteryzuje się długością 2 153 m i jest przedłużeniem toru wodnego zbudowanego w etapie II „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie”, o długości 6 592 m. Jednostkami modelowymi, dla których projektowany jest tor wodny są:

– statek BITFJORD charakteryzujący się takimi parametrami jak: długość 85,2 m, szerokość 12,2 m oraz zanurzenie 4,1 m,

– statek BITLAND charakteryzujący się takimi parametrami jak: długość 105 m, szerokość 15,82 m oraz zanurzenie 4,1 m,

– jednostka „tramwaju wodnego” charakteryzująca się takimi parametrami jak: długość 15-20 m, szerokość 4-5 m oraz zanurzenie 1,1 m.

 

Fot. Kazimierz Netka

W wyniku realizacji zakresu rzeczowego projektu nastąpi poprawa parametrów technicznych toru wodnego (na długości 2 153 m) na Martwej Wiśle umożliwiające wpłynięcie statków o standardowych parametrach: L=105m, B=15,82m, T=5,75m oraz zabezpieczenie toru wodnego i akwenów portowych poprzez przebudowanie bądź wyremontowanie nabrzeży o łącznej długości 4 267,0 m.

 

Fot. Kazimierz Netka

W zakresie rzeczowym Projektu występują następujące nabrzeża:

Nabrzeże Szyprów (383,20 mb) – zlokalizowane na prawym brzegu Martwej Wisły pomiędzy mostem Siennickim a mostem kolejowym. Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy odcinka od narożnika pionowo ściennego nabrzeża płytowego w kierunku wschodnim na odcinku 382 m. Modernizacja nabrzeża Szyprów jest kolejnym etapem prac nad przebudową nabrzeża. Wcześniej wykonano prace na odcinku ok. 430 m od przyczółka mostu Siennickiego w stronę mostu kolejowego. Nabrzeże Szyprów charakteryzuje się złym stanem technicznym. Umocnienia skarpy na przeważającej długości nabrzeża są poluzowane oraz częściowo zapadnięte, pale osłaniająco – cumownicze w linii drewnianej ścianki szczelnej są w bardzo złym stanie technicznym (większość pali jest w stanie szczątkowym), a ponadto brakuje 12% pali, a stan techniczny dalb zlokalizowanych przed nabrzeżem nie umożliwia pełnienie przez nich założonej roli.
Nabrzeże Flisaków (307,11 mb) – zlokalizowane jest na odcinku od cypla Polskiego Haka przy ujściu Motławy, do Mostu Siennickiego. Długość nabrzeża wynosi około 1000 metrów, ale jego znaczna część (należąca do LOTOS „PETROBALTIC” oraz tereny prywatne) została wyłączona z przedsięwzięcia. Projekt dotyczy dwóch odcinków należących do Urzędu Morskiego w Gdyni:

 

Źródło ilustracji: Prezentacja przedstawiona przez Annę Stelmaszyk – Świerczyńską – dyrektor ds. technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni

Odcinek nabrzeża przy Polskim Haku na lewym brzegu Martwej Wisły o długości 164,0 m – początek odcinka wytycza granica działki nr 3/1 położona w odległości około 177 m od cypla Polskiego Haka, natomiast koniec odcinka wytycza granica działki nr 16/5 należąca do „PETROBALTIC”

Odcinek przy moście siennickim o długości 143,0 m – początek odcinka wytycza działka nr 12 należąca do „PETROBALTIC”, natomiast koniec odcinka wyznacza działka nr 48/3 zlokalizowana w pobliżu mostu siennickiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Nabrzeże Flisaków charakteryzuje się złym stanem nieobudowanych odcinków. Pozostawienie stanu istniejącego nabrzeża bez zabezpieczenia brzegu za sprawą ochronnych budowli doprowadzi do dalszej jego degradacji oraz zniszczenia. Wobec powyższego należy wykonać przebudowę nabrzeża, która pozwoli na zabezpieczenie istniejącego brzegu oraz na nadanie mu nowych funkcji.

Nabrzeże Retmanów (938,90 mb) – usytuowane jest na lewym brzegu Martwej Wisły pomiędzy mostem Siennickim a mostem kolejowym. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę około 900 metrowego odcinka linii brzegowej nabrzeża, którego łączna długość wynosi około 1000 metrów.

Nabrzeże charakteryzuje się bardzo złym stanem technicznym. Jego umocnienia na znacznej długości są całkowicie zniszczone i nabrzeże należy całkowicie przebudować.

Nabrzeże Polski Hak (355,5 mb) – usytuowane jest na lewym brzegu Martwej Wisły. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę około 280 metrowego odcinka linii brzegowej nabrzeża. Nabrzeże charakteryzuje się bardzo złym stanem technicznym. Jego umocnienia na znacznej długości są całkowicie zniszczone i nabrzeże należy całkowicie przebudować.

 

Fot. Kazimierz Netka

Nabrzeże Motławy nr XVIII (531,80 mb) – jest zlokalizowane na prawym brzegu rzeki Motławy wzdłuż ulicy Sienna Grobla. Przedsięwzięcie zakłada modernizację całego nabrzeża. Nabrzeże na znacznej długości posiada uszkodzenia konstrukcji oczepu, umocnienia skarp oraz wyposażenia. Także konstrukcja nabrzeża oraz teren jego zaplecza są zaniedbane (bez śladów bieżącej konserwacji). Zły stan techniczny kwalifikuje nabrzeże do całkowitej przebudowy, która pozwoli zwiększyć parametry techniczne nabrzeża oraz jego funkcjonalność.

Ze względu na swój zły stan techniczny nabrzeża obecnie są użytkowane do cumowania ze znacznymi ograniczeniami ze względu na bezpieczeństwo pasażerów. Po przebudowie, remoncie będą one w pełni spełniały funkcję nabrzeży do cumowania pasażerskiego.

Pierwsze prace przy realizacji projektu zaczęły się w I kwartale 2018 roku. Jednym z pierwszych zadań było usunięcie obiektów podwodnych, znajdujących się na dnie Martwej Wisły. Były to m.in. wraki statków.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *