15 000 hektarów pomorskich lasów zagrożonych zagładą! Zjadają je brudnice mniszki! Potrzeba jest pomoc sił lotniczych

Na zdjęciu: Gąsienica brudnicy mniszki na igłach sosny. Fot. z Archiwum RDLP w Gdańsku.

NA RATUNEK SOSNOM

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Gdańsku informuje, że w dniach od 20 maja do dnia 30 czerwca 2022r. na terenie Nadleśnictw: Kaliska, Kościerzyna, Lipusz, Lubichowo będzie wykonany agrolotniczy zabieg ratowniczy przeciwko brudnicy mniszce (Lymantria monacha L.).

Na podstawie materiałów prognostycznych zebranych jesienią 2021 r. przez służby ochrony lasu stwierdzono, że zaistniało duże zagrożenie dla drzewostanów sosnowych ze strony brudnicy mniszki. Oszacowano, że w niebezpieczeństwie znalazło się ok. 15 tysięcy ha pomorskich lasów! – poinformował Jerzy Krefft – rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku:

Służby ochrony lasu od wczesnej wiosny monitorują zagrożony obszar i na podstawie prowadzonych badań (stwierdzono dużą liczbę gąsienic tego motyla w koronach drzew) podejmą ostateczną decyzję co do wielkości powierzchni objętej zabiegiem ratowniczym.

Fot. z Archiwum RDLP w Gdańsku.

Zabieg prewencyjny będzie wykonany metodą lotniczą i obejmie wyłącznie tereny leśne, zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz UE. O zabiegu poinformowane zostaną wszystkie właściwe organy administracji rządowej i samorządowej.

Użyty zostanie środek ochrony roślin o nazwie DIMILIN 480 SC, dozwolony do użycia na terenie UE oraz w Polsce, na mocy Decyzji MRiRW nr R-113/2018d z dnia 02.03.2018r. Środek ten jest od lat powszechnie stosowany między innymi na terenach sadów, pieczarkarni oraz na obszarach leśnych. Jest preparatem o działaniu żołądkowym, na roślinie działa powierzchniowo. Zastosowana dawka to 0,10 l na 1 ha lasu. Środek ten w ilości poniżej 0,375 l/ha jest nieszkodliwy dla pszczół więc okres karencji w tym wypadku nie będzie wymagany.

Fot. z Archiwum RDLP w Gdańsku.

Brudnica mniszka jest jednym z najczęściej pojawiających się i najgroźniejszych dla polskich lasów szkodnikiem drzew (w stadium gąsienicy). Cechuje ją wysoka rozrodczość, wskutek czego, w sprzyjających warunkach, pojawia się masowo (gradacja). Jest typowym polifagiem, atakującym w pierwszej kolejności prawie wszystkie gatunki drzew iglastych (w szczególności świerki i sosny), a z braku bazy żerowej (gradacja) gąsienice atakują drzewa liściaste, krzewy, a nawet rośliny runa leśnego. Jedna gąsienica brudnicy mniszki, przez cały okres żerowania (maj/czerwiec) jest wstanie pożreć około 200 igieł sosnowych, lub nawet 1000 igieł świerkowych. Gąsienice pozbawiają w ten sposób drzewa aparatu asymilacyjnego, czego następstwem jest ograniczenie fotosyntezy i oddychania, a w efekcie końcowym prowadzi do śmierci rośliny.

Największa liczebność tego szkodnika wystąpiła w Polsce w latach 1978-1984. W okresie kulminacyjnym jego rozwoju, w 1982 r. opryskiem objęto 2 303 000 ha lasów. Do wykonania zabiegów użyto wtedy 159 samolotów i 23 śmigłowce – wynika z informacji, które przekazał nam Jerzy Krefft – rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.