17 milionów złotych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gminy Mogilno – na największą inwestycję komunalną. Zostaną stworzone lepsze warunki rozwoju.

Fot. z Archiwum NFOŚiGW.

Z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków skorzysta niemal 15 tysięcy osób.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykorzystując środki z II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, wesprze przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Mogilno, w województwie kujawsko-pomorskim. Wysokość dotacji wyniesie ponad 17 milionów złotych, przy czym koszt całkowity przedsięwzięcia to 33 miliony złotych.

Umowa w tej sprawie została podpisana 29 marca br. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie. Beneficjent od razu zastrzegł, że planuje jeszcze wystąpienie w II kwartale br. z dodatkowym wnioskiem o kolejne dofinansowanie, tym razem w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu w kwocie blisko 10 milionów złotych – tak, aby przedsięwzięcie miało zapewnione płynne finansowanie. Będzie to największa inwestycja komunalna w dziejach powojennego samorządu terytorialnego w gminie Mogilno.

W ramach prac przewidziane jest zwiększenie przepustowości tamtejszego zakładu oczyszczania ścieków oraz wdrożenie systemu GIS (ang. Geographic Information System), który wspomoże proces decyzyjny i usprawni zarządzanie całym kompleksem. Z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków skorzysta niemal 15 tysięcy osób. Zakończenie robót budowlanych nastąpi pod koniec lipca 2021 r., a osiągnięcie ostatecznego efektu ekologicznego zaplanowano do lipca 2022 r. – informuje Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW w Warszawie, przytaczając też wypowiedzi:

– Robimy milowy krok w XXI wiek, ponieważ nasza dotychczasowa oczyszczalnia ścieków, która została wybudowana w latach 70. ubiegłego wieku, nie spełnia norm unijnych – podkreślił burmistrz Mogilna, Leszek Duszyński, podpisując umowę. I dodał:

– Przez tę przestarzałą infrastrukturę nie możemy swobodnie podłączać nowych osiedli do systemu oczyszczania. Obiekt wymaga szybkiej i gruntownej modernizacji – po to, aby był funkcjonalny i przyjazny środowisku – powiedział burmistrz Mogilna.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje wspomniane przedsięwzięcie dzięki wykorzystaniu środków z II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, które wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska – wynika z informacji, które przekazał nam Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW w Warszawie.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *