5 miliardów złotych traci Polska rocznie, z tego powodu, że towary przeznaczone dla odbiorców w naszym kraju są odprawiane w zagranicznych portach. Musimy rozbudowywać nasze porty. 18 czerwca podpisano dwie umowy, na podstawie których zostanie na to przeznaczonych prawie ćwierć miliarda złotych z UE.

Fot. Kazimierz Netka.

Powiększanie okien dla polskiego handlu zagranicznego.

Polskie porty morskie to „serca” gospodarek regionów; ważne okna na świat polskiego handlu zagranicznego. Żebyśmy mogli w pełni te przedsiębiorstwa wykorzystać, musimy je rozbudowywać i tworzyć wydajne połączenia transportowe portów morskich z centrum lądowym Polski oraz Europy. Mówiono o tym w poniedziałek, 18 czerwca 2018 roku, w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, przed podpisaniem kolejnych umów, dotyczących modernizacji portów w Gdańsku i Gdyni. Umowy te dotyczyły projektów: 1. „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA)”, beneficjent: Urząd Morski w Gdyni; 2. „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia”, beneficjent: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Fot. Kazimierz Netka

To moment przełomowy, bo dofinansowanie uzyskują ważne inwestycje – mówił Dariusz Drelich – wojewoda pomorski. Ważne nie tylko ze względów budżetowych, ale również istotne dla bezpieczeństwa i obsługi jednostek wpływających do portu wewnętrznego w Gdańsku, a w Gdyni port będzie mógł przyjmować statki znacznie większe niż teraz. Niedługo będziemy podpisywać kolejne umowy, dotyczące budowy portów zewnętrznych w Gdańsku i Gdyni – dodał wojewoda pomorski. Porty w Gdańsku i w Gdyni to „serca” gospodarcze Pomorza – powiedział Dariusz Drelich. Porty zawsze dawały bogactwo. Gdańsk w zeszłym roku przeładował około 40 milionów ton towarów. Mam nadzieję że w tym roku przekroczy granicę 50 milionów ton. Wkrótce osiągnie też poziom 100 milionów tono przeładowanych towarów w ciągu roku. Dlatego tak ważna jest realizacja inwestycji drogowych.

 

Fot. Kazimierz Netka

W tym roku zostanie oddana do użytku trasa S7, by nasze porty miały dobre połączenie z lądem, tym bardziej, że wkrótce port gdański będzie przeładowywał rocznie 100 milionów ton towarów, port w Gdyni kilkadziesiąt milionów ton. Towary trzeba wywozić z portów i je tam dostarczać. Samochodami takiej ilości ładunków nie da się przewieźć, dlatego realizowane są inwestycje na kolei i drogach wodnych. Wkrótce ruszy budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną, a niebawem także droga wodna na Wiśle – powiedział Dariusz Drelich – wojewoda pomorski.

Witold Słowik – wiceminister inwestycji i rozwoju, przypomniał, że kilka tygodni temu podpisane zostały w Gdańsku umowy dotyczące dofinansowania Szybkiej Kolei Miejskiej, a także elektryfikacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i budowy stacji kolejowej na trasie PKM. Teraz dla Portu Gdynia, bardzo ważna jest budowa nowego terminala promowego. Po rozbudowie nabrzeża, do Gdyni będą mogły wchodzić największe statki pasażerskie jakie pojawiają się na Bałtyku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Rozbudowa portów jest bardzo ważna dla strategii rozwoju Polski – podkreślił Witold Słowik – wiceminister inwestycji i rozwoju. Pragniemy bowiem, by wszystkie towary, trafiające do Polski drogą morską, były przeładowywane w polskich portach, a zwłaszcza te, dowożone do Unii Europejskiej statkami spoza europejskiego obszary celnego, bo w dalszym ciągu część ładunków, zwłaszcza w kontenerach, trafia do Polski za pośrednictwem portów zagranicznych. Stąd konieczność rozbudowy terminali kontenerowych, co ma bardzo duże, niekorzystne znaczenie także w aspekcie wpływów pieniędzy do naszego budżetu – z tego względu, że pierwszy port Unii Europejskiej, przyjmujący towary spoza europejskiego obszaru celnego, nalicza opłaty. 20 procent z tych podatków zostaje w kraju po raz pierwszy przyjmującego towary spoza europejskiego obszaru celnego. Według szacunków, około 5 miliardów złotych rocznie traci budżet państwa polskiego z tego powodu – podkreślił Witold Słowik, wiceminister inwestycji i rozwoju. Tracimy tyle dlatego, że część towarów przeznaczonych dla odbiorców w Polsce, trafia do naszego kraju za pośrednictwem portów zagranicznych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dofinansowanie unijne w kwocie 117 milionów złotych to dla Portu Gdynia niezwykle ważny moment – podkreślił Adam Meller – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Gdy do tej kwoty dołożymy własne pieniądze, będziemy mogli wybudować nowy terminal promowy, który będzie miał charakter publiczny. To znaczy, że oprócz operatorów promów, które teraz do Gdyni zawijają, czyli promów Stena Line, będziemy dopraszali kolejnych operatorów promowych. Port Gdynia jest niezwykle istotnym węzłem korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk, co podkreślił komisarz tego korytarza, prof. Kurt Bodewig podczas dwudniowej konferencji Gdynia – Karlskrona. Dla nas niezwykle istotnym jest, by ten korytarz był dłuższy i przebiegał aż do Szwecji – w formie autostrady morskiej. Za kilka lat, gdy ukończymy budowę tego terminala, Port Gdynia stanie się hubem promowym. Już rozmawiamy z innymi operatorami promowymi; z Polska Żeglugą Bałtycką i Unity Line – będącej w grupie kapitałowej PŻB. Taka synergia sprawi, że będziemy mogli uruchomić nowe, bardzo atrakcyjne kierunki do Szwecji, Finlandii i innych krajów nadbałtyckich. Operator Stena Line przygotowuje się do wprowadzenia nowych promów, o długości 240 metrów, o znacznie większej pojemności i o większym potencjale przewozowym pojazdów i turystów niż promy dotychczas kursujące na trasie Gdynia – Szwecja – powiedział prezes Adam Meller.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dla obydwu portów: w Gdańsku i w Gdyni, bardzo ważne są inwestycje, realizowane przez Urząd Morski w Gdyni. Kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, przypomniał, że podpisywania umowa dotyczy modernizacji wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku 3a. To znaczy, że były już wcześniej realizowane inwestycje, a kolejna będzie kontynuacją tego procesu ułatwiania dostępu do portu w Gdańsku od strony morza. Jest to jedna z 10 umów, które Urząd Morski realizuje bądź są w trakcie przygotowania. Łącznie jest prawie 900 mln złotych przeznaczonych na poprawę dostępu do portów To wszystko jest realizowane po to, by Polska stała się bardziej konkurencyjna i by nie było przeszkód w osiągnięciu rocznych przeładunków w Gdańsku w ilości 100 milinów ton rocznie.

Niezmiernie ważnym przedsięwzięciem, jest poszerzenie i pogłębienie toru podejściowego dla dużych statków do Portu Północnego. Tor ten po modernizacji będzie miał 6420 metrów długości i poszerzony zostanie o 250 metrów, a pogłębiony o 1 metr. Prace pogłębiarskie i poszerzające mają ruszyć na Zatoce Gdańskiej jeszcze w bieżącym roku. W Gdyni będzie realizowany projekt pogłębienia toru podejściowego do 17 metrów i jego poszerzenie. To pozwoli na przyjmowanie w Gdyni największych statków.

Ponadto, Urząd Morski realizuje projekty związane z zabezpieczeniem brzegów morskich. Na półwyspie Helskim – za 75 milionów złotych, a także przeciwpowodziowy, w Krynicy Morskiej, od strony Zalewu Wiślanego, za 35 milionów złotych.

Urząd Morskie w Gdyni realizuje też, z wsparciem z Unii Europejskiej, projekt ważny dla bezpieczeństwa – system łączności w niebezpieczeństwie, zwany w skrócie GMDSS (skrót z języka angielskiego od nazwy: Global Maritime Distress and Safety System, a po polsku: Globalny morski system bezpieczeństwa i alarmowania). Teraz usługa ta kupowana jest od operatora telefonii komórkowej. Po przejęciu tej łączności, w ciągu 2 lat koszty się zwrócą – mówił kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Relację z podpisania umów przekazało nam również Biuro Komunikacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

Ponad 132 miliony złotych dofinansowania unijnego otrzyma Urząd Morski w Gdyni na kolejny etap modernizacji wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Z kolei prawie 117 milionów złotych trafi do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na budowę terminalu promowego do obsługi dużych promów.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pieniądze na obie inwestycje pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko. Umowy o dofinansowanie podpisali w poniedziałek 18 czerwca 2018 roku Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych (rządowej instytucji, która ocenia wnioski i przyznaje dofinansowanie) oraz Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni i Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

W gdańskim porcie będzie bezpieczniej

Formalna nazwa przedsięwzięcia Urzędu Morskiego w Gdyni to „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”. Inwestycja będzie kosztować 156 milionów złotych. Środki unijne pokryją ponad 132 miliony złotych z całości kosztów inwestycji.

 

Fot. Kazimierz Netka

Co zostanie zrobione za te pieniądze? Urząd Morski wykona prace, które ułatwią żeglugę po Martwej Wiśle i zwiększą bezpieczeństwo. Inwestycja obejmie między innymi: budowę toru wodnego wraz z obrotnicą na Martwej Wiśle; przebudowę i remont nabrzeży: Flisaków, Retmanów i Szyprów na Martwej Wiśle; przebudowę i remont części nabrzeża rzeki Motławy; przebudowę nabrzeża Polski Hak przy ujściu Motławy do Martwej Wisły.

Zakończenie inwestycji przewidziano w 2020 roku.

Obecny na podpisaniu umów wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik wyjaśniał, że jej najważniejszym celem jest bezpieczeństwo użytkowników gdańskiego portu. „Fragmenty nabrzeży Martwej Wisły i Motławy są w złym stanie technicznym i stanowią zagrożenie dla statków. Po remoncie będzie bezpieczniej” – tłumaczył.

Bezpieczeństwo zwiększy też obrotnica (miejsce na wodzie, w którym statki mogą bezpiecznie wykonywać manewry, na przykład zmieniać kurs, mijać się), nowy tor wodny i odpowiednie oznakowanie nawigacyjne.

Kwestię bezpieczeństwa podkreślał również Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT „To już kolejny projekt dotyczący bezpieczeństwa wejścia w porcie Gdańsk, który uzyskał dofinansowanie unijne. Dzięki środkom z UE udało się już przebudować falochron wschodni, zbudować cześć toru wodnego na Martwej Wiśle oraz przebudować szereg nabrzeży na rzece Motława, nabrzeże Wyspy Ołowianka oraz część nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle. Te inwestycje realnie zwiększają bezpieczeństwo jednostek pływających, które wpływają do portu Gdańsk i z niego wypływają”.

Nowy, większy terminal promowy w Gdyni

Inwestycja Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. będzie kosztować prawie 222 miliony złotych. Unia dofinansuje ponad połowę kosztów – blisko 117 milionów złotych. Dzięki europejskiemu wsparciu powstanie nowy publiczny terminal promowy i cała infrastruktura, która potrzebna jest do działania takiego terminalu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Projekt zakłada między innymi: przebudowę dróg dojazdowych do nowego terminalu; przebudowę torów i rozjazdów kolejowych, po to, by do nowego terminalu można było wygodnie dojechać koleją; przebudowę nabrzeża polskiego i nabrzeża fińskiego, by zapewnić ich trwałość w związku z planowanym dostępem do portu dla większych jednostek.

Przed budynkiem terminalu powstaną parkingi, perony do obsługi komunikacji publicznej, miejsca postojowe dla taksówek, minibusów i autobusów komunikacji miejskiej oraz dla samochodów prywatnych.

Terminal będzie mógł obsługiwać promy o długości powyżej 180 metrów, co obecnie nie jest możliwe. Budowa powinna zakończyć się w 2021 roku. Prace przygotowawcze już się zaczęły.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Z punktu widzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju kluczowy jest gospodarczy aspekt tej inwestycji. Liczymy na to, że dzięki nowemu terminalowi w gdyńskim porcie pojawi się możliwość obsługi znacznie większych promów pasażerskich, o długości nawet 240 metrów” – powiedział minister Słowik.

„Nowy terminal to dobra wiadomość dla Gdyni i całego regionu. Projekt pozytywnie wpłynie na lokalną gospodarkę, zarówno na etapie samej realizacji, jak i po otwarciu terminalu. Z inwestycji skorzystają sektory turystyki, logistyki i inne – zarówno w Polsce, ale też w innych państwach regionu Morza Bałtyckiego” – zapewniał Przemysław Gorgol.

Pieniądze dla Pomorza na największe inwestycje

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest największym programem infrastrukturalnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. To ponad 118 miliardów złotych (liczone po czerwcowym kursie EUR/PLN) na najważniejsze w kraju inwestycje w sektorach: transportu, środowiska, energii, kultury i zdrowia.

 

Fot. Kazimierz Netka

W województwie pomorskim dofinansowanie z programu dostało 119 inwestycji o łącznej wartości prawie 9,5 miliarda złotych. Wysokość przyznanego dofinansowania UE około 5,5 miliarda złotych.

Największą wartość mają inwestycje transportowe. Jest ich 17, a ich wartość to około 6,6 miliarda złotych. Tylko w kwietniu i maju podpisano dwie umowy dotyczące inwestycji w transport publiczny. W kwietniu trójmiejska Szybka Kolej Miejska dostała 160 milionów złotych na zakup nowych pociągów. W maju Pomorska Kolej Metropolitalna dostała prawie 62 miliony złotych z UE na elektryfikację dwóch linii kolejowych. Powstanie też nowy przystanek – Gdańsk Firoga. Inne inwestycje transportowe dofinansowane z Unii Europejskiej to na przykład budowa drogi ekspresowej S7 z Gdańska do Elbląga i obwodnicy Kościerzyny, modernizacja linii kolejowej Warszawa – Gdynia, nowe autobusy i trolejbusy dla Gdyni, nowe i zmodernizowane linie tramwajowe w Gdańsku oraz nowe tramwaje.

Na transport morski, czyli między innymi inwestycje, dla których podpisano 18 czerwca umowy, przeznaczono w programie ponad 3,7 miliarda złotych. Z tej kwoty wykorzystano już prawie 2 miliardy na 7 inwestycji (realizowanych także w województwie zachodniopomorskim).

Poza podpisanymi 18 czerwca 2018 roku 2 umowami z sektora morskiego w Programie Infrastruktura i Środowisko, zawarte zostały też umowy na dofinansowanie następujących inwestycji:

1. Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości – 12,5 m.

2. Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation.

3. Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających.

4. Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni.

5. Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – wynika z informacji, które przekazało nam Biuro Komunikacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *