Podpisywali bez czytania

Niech będzie przestrogą dla innych to, co zdarzyło się radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Taka sytuacja może przytrafić się każdemu z nas

Podpisywali, nie sprawdziwszy pod czym składają swe autografy

Podpisy_II_IMG_5498

 Kilkunastu radnych pomorskiego Sejmiku podpisało się odręcznie na pustej kartce, na której potem umieszczono drukowany tekst, albo nie wiedziało, pod jakim dokumentem składają swój podpis. Chodzi o wniosek o zwołanie 8 grudnia nadzwyczajnej sesji, która miała być poświęcona m.in. sprawom finansowym. Podpisy figurują zaś pod wnioskiem o zwołanie sesji 8 grudnia w celu przyjęcia uchwały w sprawie wyboru marszałka województwa pomorskiego. Tymczasem, marszałek został wybrany już 2 grudnia br.

O sprawie zrobiło się głośno na samym początku III Sesji V kadencji Sejmiku Województwa pomorskiego, która odbyła się w poniedziałek, 8 grudnia.

Pomyłkę zauważył przewodniczący Klubu PiS, radny Jerzy Barzowski. O tym, że z podpisami to ewidentna pomyłka, a nie próba odwołania marszałka i wyboru innego, przekonywał przewodniczący Sejmiku Jan Kleinszmidt, którego podpis też figuruje pod wspomnianym dokumentem. Wnioskodawca, przewodniczący klubu PO, Jacek Bendykowski, zapewniał, że pomyłka zaistniała podczas dokonywania operacji typu: kopiuj – wklej w komputerze.

Podpisy_IMG_5499Radny Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, powiedział, że wyciągnie konsekwencje wobec Kancelarii Sejmiku, która rozesłała zaproszenia. Na to zareagował radny Arwid Żebrowski, apelując do marszałka, by wstrzymał się z karaniem pracowników Kancelarii, bo winnymi tu są radni wnioskodawcy. Czy podpisywali czystą kartkę? In blanco? – zastanawiał się radny Arwid Żebrowski. Radny Jacek Bendykowski przekonywał, że podpisywania in blanco nie było.

Sprawcy zamieszania przeprosili i obrady Sejmiku toczyły się dalej. Radni przyjęli kilka uchwał – zgodnie z porządkiem obrad III Sesji, min. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego. Z wsparcia będą mogli korzystać przedsiębiorcy.

Następna sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się 29 grudnia. Omawiany na niej ma być budżet województwa na 2015 rok.

A kto powinien ponieść odpowiedzialność za to, co wydarzyło się w związku z sesją w dniu 8 grudnia? Pracownicy Kancelarii nie mają prawa kontrolować pism, sporządzanych przez radnych. Sprawy formalne, dotyczące specyfiki obrad sejmiku, są dość skomplikowane i nierzadko nawet radni, nie wiedząc jak postąpić, pytają specjalistę – dobrego prawnika. W tym więc przypadku karanie osób zatrudnionych w Kancelarii, jest niewskazane. Po prostu, doszło do pomyłki. Nie ma chyba człowieka, który się nie myli.

Od wielu lat przyglądamy się pracownikom Kancelarii pomorskiego Sejmiku. Uważamy, że należycie, skrupulatnie, sumiennie wypełniają oni swe obowiązki.

Kazimierz Netka

(Czytaj też w „Dzienniku Bałtyckim”)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *