8 procent mieszkańców Europy przymiera głodem lub wkrótce znajdzie się w takiej sytuacji.  Jak poprawić ich los? Poprzez wspólne, kontynentalne działania.

Fot. Kazimierz Netka

Powstała inicjatywa obywatelska: „Uratujmy przed głodem 8% ludności Europy!”

Kolegium komisarzy Komisji Europejskiej podjęło 18 lipca 2018 roku decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Uratujmy przed głodem 8% ludności Europy!”.

Cele wyznaczone w ramach zaproponowanej inicjatywy obywatelskiej obejmują „zachęcenie rządów do zajęcia się problemem głodu” oraz „podkreślenie odpowiedzialności rządzących za rozwiązanie tego problemu”. Organizatorzy tej inicjatywy określili szczegółowy wykaz działań, w których wzywają Komisję do przedstawienia wniosków ustawodawczych. Obejmują one m.in. stworzenie specjalnego programu oznakowania żywności, reformę rynków rolnych instrumentów pochodnych oraz nowy system klasyfikacji odpadów spożywczych wraz z powiązanymi celami i zasadami przetwarzania – poinformowała nas Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

Decyzja Komisji w sprawie rejestracji tej inicjatywy odnosi się wyłącznie do prawnej dopuszczalności zgłoszonej propozycji. Na tym etapie Komisja nie analizowała jej treści.

Rejestracja inicjatywy nastąpi w dniu 19 lipca 2018 r., w którym rozpocznie się trwający rok proces zbierania przez organizatorów podpisów poparcia. Jeżeli w ciągu roku poprze ją milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy. Komisja będzie mogła podjąć decyzję o przyjęciu tego wniosku bądź jego odrzuceniu i w obu przypadkach będzie zobowiązana przedstawić swoje uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony i od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie inicjatywy wdrażającego postanowienia Traktatu, czyli od kwietnia 2012 r., stanowi instrument, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować działania UE.

Po formalnej rejestracji inicjatywy 1 milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich UE będzie mógł zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie uprawnienia.

Zgodnie z warunkami dopuszczalności, przewidzianymi w rozporządzeniu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, proponowane działanie nie może wykraczać w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie proponowania aktów prawnych, nie może być oczywistym nadużyciem, nie może być ewidentnie niepoważne lub dokuczliwe ani w sposób oczywisty sprzeczne z wartościami Unii.

Więcej informacji:

Pełny tekst proponowanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Stop Starvation” („Uratujmy przed głodem”)

Inne europejskie inicjatywy obywatelskie, pod którymi zbiera się obecnie podpisy

Strona internetowa na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Rozporządzenie w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Załącznik – Główne wnioski w ramach inicjatywy „Uratujmy przed głodem”

Organizatorzy inicjatywy przedstawili propozycję, w której wysunęli szczegółowe wnioski dotyczące działań, których podjęcia oczekują od Komisji. Wnioski te podzielono na pięć pozycji:

  1. Zwalczanie marnotrawienia żywności w celu uzyskania 44 mln ton żywności w ciągu dwóch lat.

  2. Wprowadzenie podatku od transakcji finansowych w celu wygenerowania 30 mld euro rocznie.

  3. Problem głodu powinien zostać rozwiązany przez organy publiczne, a nie przez organizacje charytatywne.

  4. Wniosek dotyczący spekulacji żywnością.

  5. Wniosek jakościowy – wynika z informacji, które przekazała nam Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *