9. Kongres Klastrów Polskich. Zabraknie nam wody do produkcji wodoru – zwłaszcza w głębi Polski? Za mało mamy fachowców by realizować najważniejsze projekty z zakresu zielonej transformacji. Takie m.in. wnioski wypływają z wypowiedzi niektórych uczestników, rozpoczętego 8 listopada 2023 roku w Gdańsku, międzynarodowego, 9. Kongresu Klastrów Polskich

Fot. Kazimierz Netka.

Współpraca w polityce rozwoju kraju i regionów. Konfrontacje marzeń z możliwościami. Opinie ekspertów

Klaster, cluster – co się tak nazywa? To skupisko, grono różnych organizacji, przedsiębiorstw, uczelni, a także osób fizycznych. Klastry najczęściej tworzone są w celach rozwoju gospodarczego. Zdarza się, że do tego samego klastra należą firmy ostro konkurujące ze sobą na rynkach zbytu, zaopatrzenia. Klaster to dla nich platforma współpracy, na której korzystają nie tylko owe rywalizujące podmioty, ale również regiony, kraje i oczywiście zwykli ludzie.

Klastry to nie tylko skupiska podmiotów i osób. Klastry to również koncentracja, zasób, think tanki wiedzy, doświadczeń teoretycznych oraz praktycznych. To skupiska mądrości – tak też można powiedzieć.

8 listopada 2023 roku w Gdańsku, w hotelu Scandic rozpoczęło się kilkudniowe, bardzo ważne, Międzynarodowe wydarzenie: 9. Kongres Klastrów Polskich, pod hasłem: „Siła współpracy, czyli klastry w polityce rozwoju kraju i regionów”. Zaplanowano również wizytę studyjną w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w firmach Krajowego Klastra Kluczowego „INTERIZON”.

Fot. Kazimierz Netka.

– Witam serdecznie na 9. Kongresie Klastrów Polskich odbywającym się w tym roku w słonecznym, pięknym Gdańsku – mówił do uczestników spotkania Krzysztof Krystowski – prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie. – Bardzo jest mi miło, że tak licznie się zgromadziliśmy i jestem naprawdę zachwycony, że wreszcie organizujemy kongres w Gdańsku. Mamy taką zasadę od wielu lat, że jeździmy ze swymi kongresami po różnych miastach Polski, by promować ideę klasteringu w każdym regionie. Jesteśmy w Gdańsku, jest za mną współorganizator wydarzenia – tutaj szczególne podziękowania dla samorządu województwa pomorskiego – jest z nami pan marszałek Leszek Bonna, którego proszę, z racji bycia gospodarzem terenu o wystąpienie inauguracyjne na początek naszego kongresu, a potem ja do państwa wrócę i będę jeszcze mówił o szczegółach technicznych i prezentował kongres – powiedział Krzysztof Krystowski – prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

– To ważne wydarzenie dla nas: już dziewiąty Kongres Klastrów Polskich. Bardzo chciałem powitać w roli gospodarza, współorganizatora tej ważnej konferencji: pana prezesa Krzysztofa Krystowskiego, który przed chwileczką zainaugurował dzisiejsze wydarzenie – mówił Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego:

Fot. Kazimierz Netka.

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi i całemu zespołowi za wspaniałą organizację i za wspaniałą współpracę przy organizacji tego przedsięwzięcia. Myślę, że warto to uczynić gromkimi brawami.

– Wiem że będzie z nami przedstawiciel Komisji Europejskiej Marek Przeor, ale nastąpi to prawdopodobnie w późniejszej fazie tego spotkania, a tymczasem chciałem wszystkich państwa jeszcze raz serdecznie powitać: gości z zagranicy, przedstawicieli rządu, samorządu, a przede wszystkim przedstawicieli przedsiębiorców skupionych wokół klastrów – wasza obecność jest dla nas bezcenna.

Szanowni państwo, województwo pomorskie posiada długą historię wspierania rozwoju klastrów. Jako pierwszy Polski region po roku 2009 stworzyliśmy regionalny program wspierania klastrów dla województwa pomorskiego. To była bardzo ważna inicjatywa, bo w ramach tego programu powstała na Pomorzu koncepcja wyłaniania regionalnych klastrów kluczowych. Była ona kanwą do powstania polityki krajowych klastrów kluczowych i stworzyło to okazję do aktywizacji środowiska biznesowego, do współpracy, do realizacji wspólnych działań takich opartych o wzorce międzynarodowe. Obecnie w naszym regionie funkcjonuje kilka silnych klastrów, w tym dwa posiadające status krajowego klastra kluczowego. Są nimi: Pomorski Klaster ICT INTERIZON oraz Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe. Pozostałe klastry, są związane mocno z klastrami kluczowymi skupionymi wokół inteligentnych specjalizacji czyli z morską energetyką wiatrową, z branżą kosmiczną, z technologiami medycznymi oraz z biotechnologią. Wiele klastrów działa w zakresie ekologicznego budownictwa i efektywności energetycznej w oparciu o alternatywne źródła energii, co sami państwo rozumiecie: jest znakiem czasu wobec zdarzeń, które miały ostatnio miejsce na świecie jak pandemia czy chociażby wojna w sąsiednim kraju – Ukrainie.

Fot. Kazimierz Netka.

Koncepcja klastrów wpisuje się w nowoczesne modele innowacji, akcentuje znaczenia współpracy między różnymi rodzajami podmiotów, uwzględnia zrównoważony rozwój, inkluzywność oraz najnowsze globalne trendy. Działania klastrów wpływają pozytywnie na komercjalizację badań oraz rozprzestrzenianie się wiedzy, dlatego tak ważny jest dalszy ich rozwój i wsparcie.

Aby wzmocnić siłę klastrów i jeszcze mocniej ugruntować je w pomorskiej rzeczywistości, planujemy realizację projektu Smart Progress, finansowanego z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza i zamierzamy przeznaczyć na to przedsięwzięcie 18 milionów złotych, na takie przedsięwzięcia jak działania klastrów, grup roboczych i platform współpracy. Pragniemy, aby w województwie pomorskim klastry stały się jednym z kluczowych czynników wpływających na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności naszego regionu.

Mając powyższe na uwadze, cieszę się, że w ramach Kongresu Klastrów, który mam zaszczyt i przyjemność otwierać – za chwileczkę poznamy ich głębiej – przesłanie wydarzenia jakim jest „Siła współpracy czyli klastry w polityce kraju i regionów”. Zatem tym przesłaniem życzę państwu aby te dwa dni skutkowały przyswojeniem nowej wiedzy, nawiązaniem wielu ciekawych kontaktów, wspaniałych inspiracji, miłych wspomnień i udanego pobytu w gościnnym Gdańsku.

Na koniec pragnę podziękować moim współpracownikom: pani dyrektor Karolinie Lipińskiej oraz pani kierownik Martynie Rompie oraz całemu Departamentowi Rozwoju Gospodarczego za współpracę w zorganizowaniu tego ważnego wydarzenia: 9. Kongresu Klastrów Polskich – powiedział Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego.

– Szanowni państwo, po wystąpienie pana marszałka możemy powiedzieć, że 9. Kongres Klastrów Polskich został naprawdę otwarty, rozpoczął się – powiedział Krzysztof Krystowski – prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie:

Fot. Kazimierz Netka.

– Teraz przejdę do podziękowań. Zacznę od podziękowań, zanim zamęczę was merytorycznymi wykładami na temat tego, czym są klastry polskie.

Panie marszałku, pani dyrektor, bardzo bardzo serdecznie dziękujemy za waszą współprace, za patronat honorowy pana marszałka Struka, za wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego za to, że jesteśmy tutaj; mam nadzieję że będziemy mogli dobrze podsumować co nam z tego wyszło. Na razie współpraca była świetna, czasami trudna. Byliście bardzo wymagającymi osobami dbającymi o każdy szczegół ale to jest dobrze bo jak człowiek jest czelendżowany to wychodzą z tego dobre rzeczy, ale oczywiście Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nie jest jedynym partnerem patronem tego wydarzenia.

Chciałbym podziękować tradycyjnie za patronaty, które otrzymaliśmy od Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej; będziemy gościli tutaj przedstawiciela panią dyrektor Szczepańską, która będzie miała wykład – prezentację dotyczącą możliwości pozyskiwania funduszy. Mamy też patronat Ministerstwa Rozwoju i Technologii, za który bardzo dziękujemy. Także będziemy mieli przedstawicielkę tego Ministerstwa. Mamy także patronat Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także patronat Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce – o tym mówił już pan marszałek, że będziemy mieli gościa Marka Przeora z Komisji Europejskiej – z DG Grow, odpowiedzialnego za klastry w Europie. Mamy także patronat honorowy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Będziemy mieli też przedstawicieli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także jak mówimy o innych regionach to mamy patronat marszałka województwa śląskiego, marszałka województwa łódzkiego, marszałka województwa lubuskiego, marszałka województwa dolnośląskiego a także Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Zapomniałbym o patronacie Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości – Fundacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Szanowni państwo, chciałbym z tego miejsca również podziękować partnerom wspierającym nasze wydarzenie, bo dobre chęci to nie wszystko jeszcze są potrzebne niepotrzebne. Jeszcze raz dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego. Gdy mówimy o pieniądzach to dziękuję Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pani Moniki Antonowicz, dziękuję bardzo Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Katowice Silesia Automotive & Advanced Manufactured, ARP e-vehicles, Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Lotnictwa. Dziękujemy bardzo Bankowi Ochrony Środowiska, firmie Huawei Polska. Dziękujemy także Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej Invest-Park. Mamy także partnerów merytorycznych, którym chciałem podziękować.

Wsparcie płynęło z różnych stron. Dlatego podziękowań było znacznie więcej. Wykaz dobroczyńców kongresu znajduje się na stronach: https://9kongres.klastrypolskie.pl/ ; https://9kongres.klastrypolskie.pl/#patronate .

– Przygotowujemy Kongres po raz dziewiąty i naprawdę wiele koleżanek i kolegów bardzo mocno się zaangażowało, pomagało organizacyjnie i w tym wszystkim bardzo dziękuję.

Oczywiście na koniec last but not least, tak jak pan marszałek, chciałem podziękować swojemu zespołowi na czele z Anią Sokołowską i Karoliną Sękulską. Bez Ani proszę państwa te kongresy i cała działalność klastrów polskich byłaby niemożliwa i dzięki Bogu, że Ania jest, działa, wspiera, zarządza – zaakcentował Krzysztof Krystowski – prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie. I kontynuował:

– Po kilku latach organizowania kongresów -naszych wydarzeń w Warszawie – bo nawet w Warszawie nikt nie wiedział co to są klastry – więc na początku organizowaliśmy nasze kongresy i pierwszy, a nawet chyba drugi Kongres Klastrów miały miejsce w Sali Kolumnowej Sejmu – miejsce niezwykłe zacne, no gdzie się tutaj pokazać jak nie w Sejmie. Trochę to miejsce niewygodne pod względem organizacyjnym ale jednak bardzo bardzo zacne. Potem mieliśmy chyba ze 2 lata pod rząd nasze kongresy w Ministerstwie, które odpowiada za dział gospodarka, a znajdujące się przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Natomiast wtedy doszliśmy do wniosku, że już w Warszawie troszeczkę wiedzą decydenci co to są klastry, więc czas zacząć jeździć po regionach, bo czym są tak naprawdę klastry? Dlatego cieszę się za każdym razem jak w regionie jesteśmy, mamy patronat, mamy współpracę, mamy dialog z władzami regionu.

Klastry są w gruncie rzeczy jednym z narzędzi wsparcia rozwoju regionalnego i to jest taka bardzo ważna myśl, z którą próbujemy docierać – nie mówię pod strzechy – ale do tych wszystkich pięknych urzędów marszałkowskich w różnych województwach. My jesteśmy dla was, najbardziej dla was, jesteśmy organizacjami, które pomagają realizować misje biznesu głównie małych i średnich przedsiębiorstw właśnie w skali regionalnej, a przez pewną siłę oddziaływania zsumowaną ze wszystkich regionów – w skali krajowych i dlatego od wielu dobrych lat zaczęliśmy co chwilę wyjeżdżać do innego miasta, regionu i zamierzamy kontynuować tę tradycję. No a w tym roku jesteśmy w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

Termin naszego kongresu zawsze jest gdzieś na początku listopada i zwykle spotyka nas w związku z tym naturalnie słaba pogoda. Proszę państwa, jesteśmy w Gdańsku, słońce, piękna pogoda, dzisiaj po południu wszyscy pójdziemy niewątpliwie nad morze albo na Starówkę. Tylko proszę wrócić na na kolację.

Związek Pracodawców Klastry Polskie istnieje od roku 2012. Wtedy to właśnie powstała grupa inicjatywna, a więc już od ponad 10 lat – mówił dalej Krzysztof Krystowski – prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie. – Na dzień dzisiejszy mamy w związku około 45 klastrów, co biorąc pod uwagę, że takich aktywnych dobrze mocno działających w Polsce jest powiedzmy około 60 – 70, jesteśmy jedyną organizacją, która która reprezentuje to środowisko. Zresztą, część klastrów nawet nie jest formalnie członkami związku, też nas wspiera, współpracuje.

Co jest ciekawostką: tutaj na slajdzie mam napisane, że pośrednio reprezentujemy ponad 3000 firm w większości małych i średnich, które łącznie zatrudniają ponad pół miliona pracowników – to nie jest najprecyzyjniejsza informacja, ale prawdziwa, bo według naszych ostatnich obliczeń wynikających jeszcze chyba z benchmarkingu robionego z PARP wyszło, że tam jest ponad 600 000 pracowników, ale ponad 500 000 to też jest ponad ponad sześćset tysięcy. Co chcę przez to powiedzieć: gdybyśmy postanowili – na razie takich postanowień nie mam – że chcielibyśmy być reprezentatywnym związkiem pracodawców, który wchodzi do Rady Dialogu Społecznego, no to okazuje się, że mielibyśmy takie uprawnienia ze względu na skalę organizacji.

Fot. Kazimierz Netka.

Szanowni państwo, oczywiście robimy mnóstwo różnych ciekawych rzeczy, od lat. Nie tylko kongresy. Staramy się być aktywni i w Sejmie, i w Senacie, i w urzędach marszałkowskich, i w rządzie, i w ministerstwach. Robimy również mnóstwo wydarzeń międzynarodowych. Tu są zdjęcia z naszych wydarzeń: Gruzja na przykład, to była konferencja dotyczącą rozwoju klastrów w krajach aspirujących do Unii Europejskiej. Mamy współpracę zarówno z klastrami gruzińskimi, ukraińskimi i mołdawskimi z tych krajów aspirujących.

Szanowni państwo, to co jest przedmiotem dzisiejszego naszego kongresu właśnie rozpoczętego, to jest zielona i cyfrowa transformacja. Otóż myśmy się włączyli dosyć mocno w nurt prac europejskich nad polityką clusteringu w roku 2020. Ja osobiście byłem jednym z dziesięciu ekspertów zespołu do spraw polityki klastrowej Unii Europejskiej, który funkcjonował latach właśnie 2020 – 2022 w Brukseli i tam na bazie naszych prac Komisja Europejska wydała nową politykę klastrową.

Czego Komisja Europejska oczekuje od klastrów? Trzech obszarów wsparcia.

Jeden z tych obszarów to jest właśnie wsparcie w zielonej transformacji, głównie wśród małych i średnich przedsiębiorców.

Drugi obszar to wsparcie cyfrowej transformacji wśród małych i średnich przedsiębiorców i o tych dwóch obszarach będziemy przede wszystkim rozmawiali dzisiaj i jutro, a mamy też trzeci dzień – wizyty studyjne, żeby poznać tutaj lokalne i firmy i klastry.

No i trzecia rzecz to jest tak zwana odporność, to jest to jest jakby obszar, który wyłonił się na skutek doświadczeń kryzysu kowidowego, zablokowania łańcuchów dostaw światowych i Komisja Europejska doszła do wniosku, że również przemysł europejski musi być bardziej odporny na wstrząsy. Trzeba stworzyć taką strukturę przemysłową, taką strukturę gospodarki, która będzie bardziej elastyczna, będzie elastycznie reagowała na różnego rodzaju wstrząsy.

Komisja Europejska powiedziała: nie ma innego środowiska wsparcia biznesu, które jest tak blisko małych i średnich przedsiębiorców, jak klastry w Europie. I w związku z tym, jeżeli chcemy jako Komisja Europejska, jako rządy, jako regiony realizować konkretne polityki adresowane do małych i średnich przedsiębiorstw, powinniśmy to robić przy pomocy klastrów; oczywiście nie tylko klastrów – to bardzo ważne żeby wybrzmiało: nie rościmy sobie jakiegokolwiek prawa do monopolizowania obszarów współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, ale zdaniem Komisji Europejskiej, na podstawie tych analiz, które były przeprowadzone – w tym raporcie to jest napisane – w tej chwili w Europie jest około 2000 zarejestrowanych klastrów, które są dosyć prężnie działającymi klastrami, a można to chociażby zweryfikować na podstawie ich rejestracji w bazie danych klastrów. Jest taki program, który się nazywa European Cluster Collaboration Platform: ICCP.

Na tej platformie jest zarejestrowanych w tej chwili około 1300 klastrów. Proszę sobie wyobrazić, proszę państwa, że klastry w Europie odpowiadają za zatrudnienie pośrednie w firmach należących do klastrów, z tego co pamiętam żeby się nie pomylić: ponad 120 000 000 pracowników, więc jest to niesamowita baza – jak mówię 1300 aktywnych organizacji, które mają dotarcie do ponad 100 000 000 pracowników pośrednio. W tej chwili nie pamiętam ile to było firm ale też wydaje mi się że mówimy o ponad 100 000 firm. Co ciekawego wykazał również ten raport Komisji Europejskiej, zrobiony nie przez klastry, oczywiście przy naszym jakimś wkładzie ale zrobiony przez Komisję Europejską, przez niezależnych ekspertów. On pokazał, że firmy znajdujące się w klastrach pod wieloma względami, pod wieloma parametrami przewyższają firmy, które do klastrów nie należą i takim jednym z parametrów, które najbardziej się wybijają jest po pierwsze innowacyjność mierzoną poprzez liczbę nowych projektów i liczbę nowych wdrożeń, liczbę nowych technologii. Ta jest większa w firmach należących do klastrów niż w firmach, które są poza klastrami o ponad 50%.

Druga rzecz: zaangażowanie w działalność międzynarodową – w internacjonalizację – tu jest niesamowita przewaga, z tego co pamiętam ponad 70% więcej zaangażowania firm, które są w klastrach od firm, które w plastrach nie są. Ma to też konkretne konsekwencje pozytywne dla samych film, dla samych pracowników. Udowodniono, że firmy które są w klastrach rosną szybciej czyli wzrost ich sprzedaży w jakimś badanym okresie jest o te kilka procent rok do roku zawsze większy niż niż w firmach pozaklastrowych.

Następna rzecz: wynagrodzenia pracowników w firmach należących do klastrów są wyższe niż wynagrodzenia w firmach poza klastrami i co więcej jeszcze w dodatku szybciej rosną.

To nie jest specyfika polskich klastrów, również europejskich: około 85 procent firm należących do klastrów to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Pozostałe 15 – 10% to zależy od kraju – to są firmy duże. Mówimy o małych i średnich przedsiębiorstwach, które w jakiś sposób magiczny wskutek funkcjonowania w tym właśnie gronie klasowym, gdzie z jednej strony ze sobą konkurują, a z drugiej ze sobą współpracują, gdzie próbujemy my jako menedżerowie klastrów wspierać ich rozwój poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć, poprzez dzielenie się wspólnymi zasobami, robienie wspólnych prac badawczo – rozwojowych, oczywiście pozyskiwanie również środków zewnętrznych na to, gdzieś ta nasza wspólna działalność nas menedżerów klastrów, ich firm należących daje taki efekt, że na koniec mamy bardziej efektywne, bardziej dynamiczne, bardziej innowacyjne, bardziej zinternacjonalizowane podmioty, w których, okazuje się, że również pracownicy są bardziej zadowoleni, no bo można domniemywać – nie nie mam badań dotyczących zadowolenia pracowników ale domniemuję na podstawie większego wynagrodzenia i szybciej rosnącego niż w innych podmiotach -więc to jest ta wartość, którą klastry nie tylko polskie ale klastry europejskie wnoszą do gospodarki, a mówię wam to jako niestety już były bo zrezygnowałem z tej funkcji we wrześniu ze względu na inne moje obowiązki służbowe: byłem przez ostatnie 3 lata wiceprezesem w Związku Klastrów Europejskich, więc tę perspektywę europejską też jak najbardziej znam i zresztą Związek Klastrów Polskich cały czas angażuje się, uczestniczy w licznych projektach europejskich i działamy w Europie – poinformował Krzysztof Krystowski – prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Oto, co przewidywał w dalszej części program 9 Kongresu Klastrów Polskich:

Dzień pierwszy: 8 listopada

Fot. Kazimierz Netka.

Panel 1 „Jak można zarobić na zielonej transformacja gospodarki – szanse i koszty”. Jak klastry mogą pomóc firmom poprzez włączanie małych i średnich przedsiębiorstw do łańcuchów dostaw wiodących liderów branżowych i pozyskiwanie środków unijnych.

Uczestnicy dyskusji: Piotr Śladowski, Prezes ARP E-Vehicles; Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Marek Szczepański, Dyrektor, Departament Programów Ekologicznych, Bank Ochrony Środowiska; dr Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa; Żaneta Kłostowska, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Manager Klaster Technologii Wodorowych.

Moderacja: Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy.

Pomysły na zarabianie są różne. Jeden zasygnalizowany podczas panelu to na przykład latające taksówki. 20 metrów nas Ziemią korków nie ma. Jednak w ciężkiej, solidnej maszynie, człowiek czuje się bezpieczniej.

Czy tak różowo przedstawia się możliwość korzystania z wodoru? Trzeba go wyprodukować. Najlepiej z wody. Jednak woda pitna może być pod ochroną. W głębi kraju więc może nie być tak dobrze z produkcją wodoru z wody. Lepiej jest nad morzem, nad Zatoką Gdańską – sugerowała Żaneta Kłostowska z Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, menedżerka Klastra Technologii Wodorowych. Tak więc, województwo pomorskie może znaleźć się w uprzywilejowanej sytuacji, jeśli chodzi o wytwarzanie wodoru, bo ma wodę z morza, z Zatoki Gdańskiej, na przykład. Nie będzie musiało zużywać wody pitnej – np. z rzek, jezior. Ponadto powstają odnawialne źródła elektryczności – Farmy morskich elektrowni wiatrowych, więc wodór znad morza będzie tzw. zielony.

Pieniędzy jest pod dostatkiem i będzie bardzo dużo na tego rodzaju działania – zapewniał Marek Szczepański – dyrektor Departamentu Programów Ekologicznych w Banku Ochrony Środowiska.

Panel 2 „Cyfrowa transformacja gospodarki wymogiem konkurencyjności”. Dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do środków wspierających digitalizację. Możliwości dostawców rozwiązań ICT we wsparcie procesu. Rola wiodących firm i klastrów

Uczestnicy dyskusji: Agata Wancio, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwo Rozwoju i Technologii (tbc)l Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji, Huawei Polska Sp. z o.o.; Sebastian Zimnol, Prezes , Quantum Cybersecurity Group; Łukasz Górecki, Dyrektor, Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.; dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT, Członek Zarządu Lubuskiego Klastra Metalowego; Piotr Wojciechowski, Dyrektor, Bydgoski Klaster Przemysłowy „Dolina Narzędziowa” – Krajowy Klaster Kluczowy.

Fot. Kazimierz Netka.

Moderacja: Jarosław Parzuchowski, Prezes Zarządu Fundacji Interizon, koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego Interizon

Panel 3 „Polityka rozwoju regionalnego prowadzona przez samorządy”. Jak mądrze wykorzystać dostępne narzędzia wsparcia w tym środki unijne i klastry w celu przyspieszenia rozwoju regionów i ich przedsiębiorstw. Zaangażowanie klastrów w regionalne zarządzanie gospodarcze, w projektowanie i wdrażaniu polityki na poziomie regionalnym. Obszary priorytetowe Woj. Pomorskiego: logistyka, transport, ICT, zielona energetyka, offshore)

Uczestnicy dyskusji: dr Karolina Lipińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa. Pomorskiego; Marta Krużewska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego; dr Jarosław Flakowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego; dr Paweł Wais, Dyrektor, Departament Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego; Justyna Lasak, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Departament Gospodarki,  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; dr Bogumiła Kowalska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Moderacja: dr Marta Mackiewicz, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Panel 4 „Rola regionalnych i krajowych agencji oraz instytucji wsparcia biznesu”. Doświadczenia i sukcesy różnych regionów i organizacji krajowych.

Uczestnicy dyskusji: Maciej Malik, Prezes, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości; Maciej Kazienko, Wiceprezes Zarządu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.; Natalia Matyba, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz, Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Monika Antonowicz, Ekspert, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Bożena Lublińska-Kasprzak, ekspertka BCC ds. innowacji i funduszy UE; Paula Tęcza, Specjalista ds. pozyskiwania inwestorów oraz współpracy, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Moderacja: Krzysztof Krystowski, Prezes, Związek Pracodawców Klastry Polskie

Fot. Kazimierz Netka.

Dzień drugi: 9 listopada 2023

Matchmaking. Wydarzenie matchmakingowe w ramach 9 Kongresu Klastrów Polskich daje możliwość znalezienia potencjalnych partnerów biznesowych na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Jeśli szukasz przyszłych partnerów projektowych lub konkretnych produktów lub usług dla swojej organizacji, jest to miejsce dla Ciebie. Wydarzenie odbędzie się fizycznie w Gdańsku w dniu 9 listopada 2023 r., w ramach 1,5-godzinnej sesji matchmakingowej (od 9:00 do 10:30 CEST), podczas której uczestnicy spotkają się w dedykowanym pomieszczeniu w miejscu konferencji. Zarejestruj się na matchmaking i zacznij kontaktować się z innymi uczestnikami po zatwierdzeniu rejestracji i poproś o spotkania, aby zaplanować sesję matchmakingową.

Wystąpienie: Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie klastrów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Wykładowczyni: Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Panel 5 „Współpraca europejska klastrów”. Projekty i partnerstwa międzynarodowe klastrów – szanse na udział w programach finansowanych z poziomu europejskiego – Euroclusters, COSME itp. European Cluster Collaboration Platform. Współpraca międzynarodowa klastrów służy nie tylko temu, aby sprostać wspólnym nagłym wyzwaniom, ale również jako wsparcie odbudowy gospodarczej w UE. SESJA W JĘZYKU ANGIELSKIM (Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne PL-ENG, ENG-PL).

Uczestnicy dyskusji: Marek Przeor, Komisja Europejska, DG Grow; Antonio Novo Guerrero, President of the European Clusters Alliance & Clusters.es. Member of the European Expert Groups „Industrial Forum”, S3 and I3; dr Mariusz Citkowski, Prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku, Ekspert współpracujący z Klastrem Obróbki Metali; Dominika Bagińska Chyłek, Koordynator Branżowych Punktów Kontaktowych, Łukasiewicz – ORGMASZ; Grzegorz Gałczyński, Ekspert Kluczowy, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.; Monika Antonowicz, Ekspert, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Moderacja: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Wiceprezes IZTECH, Przewodnicząca Grupy Roboczej IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa.

Panel 6 „Klaster, jako kreator nowych modeli biznesowych uwzględniających inkluzywność i równouprawnienie płci”. Clusters as Creators of New Business Models Considering Inclusivness and Gender Equality). SESJA W JĘZYKU ANGIELSKIM (Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne PL-ENG, ENG-PL).

Uczestnicy dyskusji: dr hab Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG, Zakład Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju w Instytucie Psychologii, Uniwersytet Gdański; Jarosław Parzuchowski, Prezes Zarządu, Fundacja Interizon; Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė, Cluster Manager of Agrifood Lithuania; Małgorzata Wokacz – Zaborowska, Dyrektor Zarządzający, Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP; Anders Olsson, Manager Smart Specialisation at Region Värmland and DEBUTING project coordinator; Karolina Korczyńska, Specjalista ds. Rozwoju Start-upów, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Inkubator Starter.

Moderacja: dr Karolina Lipińska, Zastępca Dyrektora Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Panel organizowany jest w ramach projektu DEBUTING – „Gender equality, clusters and smart specialisations for a new work culture in Europe” Interreg Europa 2021-2027 (Panel organized as part of project DEBUTING – „Gender equality, clusters and smart specialisations for a new work culture in Europe” Interreg Europa 2021-2027).

Panel 7 „Klastry jako pomost w budowie relacji między polskimi i ukraińskimi firmami”.  Współpraca w celu wsparcia ekspansji firm ukraińskich w Europie i udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy. SESJA W JĘZYKU ANGIELSKIM (Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne PL-ENG, ENG-PL).

Uczestnicy dyskusji: Marek Przeor, Komisja Europejska, DG Grow; Jacek Piechota, Prezes, Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza (tbc); Alexander Yurchak, President Ukrainian Cluster Alliance; Dr Andrzej Czulak, Klaster Technologii Kompozytowych (tbc); Olga Trofymova, Cluster Manager, Ukrainian Automotive Mobility Cluster (tbc).

Moderacja: Sebastian Rynkiewicz, Prezes, Klaster Obróbki Metali

Dzień trzeci: 10 listopada

Fot. Kazimierz Netka.

Wizyta studyjna w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Uczestnicy będą mieli okazję poznać lokalne podmioty, które odgrywają wiodącą rolę w regionalnym ekosystemie. Wizyta studyjna odbędzie się w firmach członkowskich klastra Interizon – Krajowy Klaster Kluczowy z Województwa Pomorskiego

Klaster ICT Interizon działa w obszarze branży technologicznej. Celem organizacji jest rozwój sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym. Otwarta i transparentna formuła klastra ICT sprzyja integracji i podejmowaniu działań w poszczególnych obszarach zainteresowań uczestników – poinformowali organizatorzy 9. Kongresu Klastrów Polskich, odbywającego się w Gdańsku. Więcej wiadomości można znaleźć na stronie: https://klastrypolskie.pl/ .

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *