Agroenergia ‘2021. Tereny rolnicze mogą niebawem stać się najlepiej zaopatrzone w prąd. Dotacje przekazywane są przez NFOŚiGW za pośrednictwem wojewódzkich funduszy. Wsparcia udzielają ośrodki doradztwa rolniczego

Fot. Kazimierz Netka.

W gospodarstwach rolnych powstanie więcej elektrowni

Fot. Kazimierz Netka.

„Lasy” wiatraków coraz częściej urozmaicają krajobraz i w Polsce i w innych państwach. Niebawem Polacy zaczną na Bałtyku zakładać duże zespoły elektrowni wiatrowych. To świadczy, że w coraz większym zakresie zamierzamy wykorzystywać odnawialne źródła energii z powietrza.

Pojawiają się też na polach, dachach i ścianach tafle paneli fotowoltaicznych. Można samemu wykonać sobie taką słoneczną fabrykę prądu. Przy okazji warto sięgnąć po energię np. pod ziemię, wykorzystując do tego pompę ciepła. Prąd z odnawialnych źródeł można gromadzić, w specjalnych akumulatorach. Wsparcia finansowego udziela m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Najnowszym takim programem priorytetowym bezzwrotnej pomocy pieniężnej jest Agroenergia, a przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zaczęło się 1 października 2021 roku. Dzięki temu właściciele gospodarstw rolnych uzyskali kolejne źródło dotacji do budowy np. własnej, niewielkiej elektrowni słonecznej, wiatrowej czy magazynu energii.

Fot. Kazimierz Netka.

Farma rolna, czy niewielkie gospodarstwo, są jak przedsiębiorstwa. Posiadanie przez nie własnych, niezależnych źródeł energii, w tym elektryczności, jest bardo istotne dla ich niezakłóconego funkcjonowania i bezpiecznego życia właścicieli oraz dzierżawców rolniczych nieruchomości.

Oprócz dotowania finansowego wojewódzkie fundusze oferują też pomoc innego rodzaju: instruktaż odnośnie prawidłowego składania wniosków. Jednym z przykładów może być spotkanie instruktażowe, które zorganizowano 7 października 2021 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku. Mieliśmy przyjemność przysłuchiwać się temu szkoleniu, dotyczącemu sposobów korzystania z zasobów finansowych programu Agroenergia. Prelekcje prowadzili: Marcin Gregorowicz – doradca energetyczny oraz dr inż. Malwina Śnieg i Kamila Kujawska z WFOŚiGW w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

Spotkanie dotyczące Agroenergii odbywało się w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, przy ul. Rybaki Górne. Gmach tego Funduszu korzysta z odnawialnych źródeł energii. Pokryty jest na znacznej powierzchni panelami fotowoltaicznymi, jest więc dobrym przykładem, że z energii słonecznej można wydajnie korzystać.

Oto trochę wiadomości na temat Programu Priorytetowego Agroenergia:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań wpisujących się w program priorytetowy „Agroenergia”, realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku.

Fot. Kazimierz Netka.

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia ogłoszenia informacji o uruchomieniu naboru na stronie WFOŚiGW w Gdańsku do czasu rozdysponowania puli środków.

Dla kogo?

Beneficjentem programu jest:

– Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne

– Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Jakie wsparcie?

– Dofinansowanie udzielane w formie dotacji do 20 % kosztów kwalifikowanych, w szczególności:

 dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł,

 dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł.

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł.

  1. Fot. Kazimierz Netka.
  2. Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50 % kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia takiego wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Więcej wiadomości znajduje się na stronie: https://wfos.gdansk.pl/konkursy/agroenergia .

zalacznik_1_pp_agroenergia

W szkoleniu 7 października 2021 roku uczestniczyli głównie reprezentanci firm instalujących urządzenia do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Podczas spotkania odbyły się dwie prelekcje bogato ilustrowane slajdami.

Fot. Kazimierz Netka.

Potem był czas na pytania i odpowiedzi. Oto niektóre pytania zadawane podczas spotkania:

Czy jeśli w grę wchodzi pomoc horyzontalna to też będzie do 20 procent dotacji kosztów kwalifikowanych? Co z dofinansowaniem budowy magazynów energii? Czy będzie informacja, jeśli pula pieniędzy na dotacje zostanie wyczerpana? Jaką cenę mamy podać we wniosku, skoro przed jego złożeniem nie możemy nic kupić bo nie zostanie to zaliczone do kosztów kwalifikowanych? Jaki wpływ na dofinansowanie będzie miało to, że ktoś w obiekcie, który będzie korzystał z energii uzyskiwanej dzięki Agroenergii, prowadzona jest również pozarolnicza działalność gospodarcza? Jak na uzyskanie dotacji będzie wpływało korzystanie z programu „Mój Prąd”? Czy sadownikom też będzie przysługiwało dofinansowanie? Czy wnioskodawca rolnik musi opłacać KRUS czy może być ubezpieczony w ZUS? Jak rozliczana będzie pożyczka? Czy audyt energetyczny jest wymagany dla urządzeń hybrydowych, czy to jest koszt kwalifikowany? Czy jeśli wniosek zostanie odrzucony, będzie można złożyć nowy wniosek? Czy audyt musi być dołączony do wniosku? Jaką datę produkcji muszą mieć kupowane urządzenia? Co z prosumentami, jak zostaną potraktowani? Jaka jest pula pieniędzy w ościennych województwach? Czy trzeba podać numer gospodarstwa? Co z homologacją urządzeń? Czy koszt można odliczyć od podatku?

Odpowiedzi na te oraz inne pytania zostaną udzielone na stronie internetowej programu Agroenergia WFOŚiGW w Gdańsku.

Podczas spotkania apelowano do reprezentantów firm instalacyjnych, by nie powoływali się na Fundusz, by nie mówili, że są jego reprezentantami itp. Po wiedzę na temat programu Agroenergia najlepiej zwracać się bezpośrednio do WFOŚiGW w Gdańsku.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.