Antydron, skonstruowany przez Advanced Protection System, wykrywa i śledzi „nieproszone” obiekty latające. Fabryka Bezpieczeństwa F@BE zaprojektowała układ do kontroli realizacji zaleceń audytów ubezpieczeniowych. Podobnych unikatowych urządzeń, wdrażanych w przemyśle, powstało więcej – w ramach programu PSSE Space3ac Intermodal Transportation.

Na zdjęciu: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, którym zarządza Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, to miejsce, gdzie duży biznes spotyka się ze startupami. Fot. z Archiwum PSSE.

Duży biznes połyka małych… pomysły.

Trójmiejski startup Advanced Protection System, absolwent programu akceleracyjnego Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE), szykuje się do wejścia na giełdę papierów wartościowych. Ich system do neutralizacji dronów okazał się rynkowym hitem. Rynek docenił też i kupił innowacyjne projekty kilku innych startupów ze strefowego akceleratora – informuje Beata Ostrowska  – główny specjalista ds. PR i komunikacji | Dział Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w komunikacie podając też wypowiedzi.

Firma Advanced Protection Systems właśnie złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pozwoli firmie, która notuje obecnie bardzo dużą dynamikę rozwoju, umocnić ten wzrostowy trend.

W ostatniej edycji programu akceleracyjnego PSSE Space3ac Intermodal Transportation Advanced Protection Systems zaprojektował dla PZU LAB mobilny system neutralizacji dronów Ctrl+Sky, zwany antydronem. Urządzenie to wykrywa i śledzi obiekty latające, które „nieproszone” wtargnęły na dany teren. Minicentrum dowodzenia służące do detekcji oraz neutralizacji zagrożeń znajduje się na pojeździe terenowym. Dzięki wysokiej mobilności oraz własnym agregatom prądotwórczym, taki system można wykorzystać w każdej sytuacji i na każdym terenie. Pojazd ma służyć do zabezpieczania np. koncertów, meczów, uroczystości, czy imprez plenerowych przed potencjalnym atakiem i zagrożeniami ze strony dronów. Specjalnie przeszkolona ekipa obserwuje, co dzieje się wokół w trakcie imprezy i w razie konieczności użyje stacji, aby zneutralizować drona – intruza. Zamawiający, czyli PZU LAB oferuje to narzędzie m.in. organizatorom imprez masowych.

Ideą programu PSSE Space3ac Intermodal Transportation było skojarzenie małych firm z dużymi przedsiębiorstwami. Efektem są konkretne, zaprojektowane przez 16 startupów rozwiązania, skrojone pod potrzeby 11 dużych przedsiębiorstw, m.in.: PZU Lab, Grupa LOTOS, Orange Polska, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, International Paper – Kwidzyn, Celsa Huta Ostrowiec, Pol-Miedź Trans, OT Logistics, X-Kom, Instytut Morski.

 

Na zdjęciu: Mobilny neutralizator dronów startupu APS, który przymierza się do debiutu na giełdzie. Fot. z Archiwum PSSE

– Dzisiaj możemy powiedzieć, że program spełnił swoje założenia. Jego wymiernym efektem są wdrożenia, komercjalizacja i praktyczne zastosowanie pilotażowych projektów. Nasza Strefa stworzyła warunki i przestrzeń, w której spotkały się dwa światy biznesowe: dużych, doświadczonych firm z potencjałem młodych, dynamicznych startupów. Dzisiaj widzimy, że takie działania mają sens, bo przynoszą korzyści obu stronom – podkreśla Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nad rozwiązaniem wyzwań postawionych przez PZU LAB SA pracowały trzy startupy. Ostatecznie spółka zdecydowała się na dwa z nich – wspomniany system neutralizacji dronów oraz układ do kontroli realizacji zaleceń audytów ubezpieczeniowych w obiektach przemysłowych zaprojektowany przez Fabrykę Bezpieczeństwa F@BE. Firmy, które chcą ubezpieczyć swoją działalność zobowiązane są do przeprowadzania audytów ubezpieczeniowych, których efektem jest program z praktycznymi zaleceniami dotyczącymi poprawy i utrzymania bezpieczeństwa oraz wymaganego poziomu ochrony. Opracowane przez startup rozwiązanie Enterprise Safety Tools umożliwi ubezpieczycielowi kontrolę przebiegu i stanu realizacji zaleceń audytów. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów ryzyka ubezpieczyciela.

– Współpraca w ramach programu polegała na przygotowaniu przez nas wyzwań, czyli określenia czego chcemy od startupów – mówi Beata Gliszczyńska, menedżer ds. rozwoju współpracy z przemysłem w PZU LAB. – Rolą PSSE było znalezienie startupów, które chciały się podjąć realizacji wyznaczonych przez nas zadań. Wspólnie z PSSE wybraliśmy podmioty spełniające nasze oczekiwania. Po stronie PSSE startupy miały zapewniony mentoring biznesowy i techniczny. My sprawdzaliśmy postęp prac i korygowaliśmy kierunki dalszych działań.

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem, który powstał w strefowym akceleratorze, jest wdrożony już na terenie Portu Gdańsk oraz Portu Gdynia system yetiSense do monitorowania zanieczyszczeń powietrza. Stworzony przez firmę SeaData system kontroluje stan jakości powietrza w czasie rzeczywistym, prezentuje wszystkie dane i w razie potrzeby alarmuje o przekroczeniu dopuszczalnych poziomów. Inteligentny system składa się z sieci czujników, które mierzą zawartość pyłów zawieszonych oraz natężenie hałasu. Czujniki zainstalowane zostały we wrażliwych miejscach portów i ich pobliżu, aby szybko wskazać ewentualne zagrożenie dla mieszkańców. System może przewidywać potencjalne zagrożenia z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Port Gdynia wdrożył też rozwiązanie innego startupu uczestniczącego w programie Space3ac Intermodal Transportation. Jest to oprogramowanie służące do rozliczania opłat deszczowych, a stworzone przez startup Inero Software.

ISS RFID, który w programie akceleracyjnym zdobył nagrodę dla najlepszego startupu, opracował system inteligentnych plomb i znaczników w gospodarce magazynowej. Ich inteligentny system do obsługi magazynów wdrożyła firma X-Kom oraz jedna z popularnych sieci drogeryjnych.

Inne startupy także dobrze sobie radzą na rynku krajowym, a nawet zagranicznym, sprzedając swoje rozwiązania innym dużym firmom niż tym uczestniczącym w programie. Na przykład Quotiss, który opracował system optymalizacji procesów planowania wykorzystania taboru kolejowego czy theConstruct – twórca systemu wizualizacji przestrzennej nieruchomości wraz z systemem informacji przestrzennej.

Wspomniany już startup Fabryka Bezpieczeństwa F@BE podpisał właśnie umowę z Orange Polska, dotyczącą systemu monitoringu bezpieczeństwa dla sektora przemysłowego FAT IoT – zapewniającego zwiększenie bezpieczeństwa obiektu przemysłowego w oparciu o technologię internetu rzeczy. Jest to innowacyjny produkt, który będzie rozwijany we współpracy z Orange i PZU, w ramach akceleratora Orange Fab . FAT IoT jest przeznaczony przede wszystkim dla firm ubezpieczeniowych (umożliwia obniżenie ryzyka wypłaty odszkodowania), zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, zakładów o rozproszonej bądź trudnodostępnej infrastrukturze obiektowej, firm serwisowych.

Kilka startupów postanowiło dalej rozwijać swoje projekty w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. NNT pracuje nad urządzeniem do badań nieniszczących w konstrukcjach i produktach stalowych, 3DPLab – nad inteligentnymi kaskami dla pracowników pracujących na rozległych terenach industrialnych, a Rad Code – nad rozwiązaniami z zakresu Przemysłu 4.0 pozwalającymi na automatyzację i optymalizację procesów.

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na rzecz rozwoju regionalnego poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i napływu nowych inwestycji. Realizuje zadania, których celem jest stymulowania gospodarki i poprawa klimatu inwestycyjnego Polski, zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

PSSE działa na terenie 226 gmin w województwie kujawsko-pomorskim i we wschodniej części woj. pomorskiego. Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, jednym z 14 podmiotów regionalnych, które odpowiedzialne są za kompleksową obsługę inwestorów zagranicznych i krajowych. Pełni rolę regionalnego centrum obsługi inwestorów i koordynatora udzielania pomocy publicznej. Służy przedsiębiorcom wsparciem na każdym etapie realizacji ich projektów, w tym pomocą o charakterze konsultacyjno-doradczym.

W ciągu 20 lat działalności PSSE stworzyła warunki inwestycyjne dla 127 inwestorów, w tym 70 z polskim kapitałem. Zrealizowane przez nich inwestycje osiągnęły poziom 12,3 mld zł. Firmy, które zainwestowały na terenach strefowych, stworzyły prawie 26 tys. miejsc pracy.

W ubiegłym roku Strefa pozyskała 36 inwestorów, którzy zadeklarowali nakłady rzędu 2,086 mld zł i utworzenie 732 nowych miejsc pracy.

W 2018 r. PSSE wydała 17 zezwoleń, a inwestorzy zadeklarowali inwestycje rzędu 273,18 mln zł oraz utworzenie 651 nowych miejsc pracy i utrzymanie 1814 miejsc pracy.

PSSE stawia na rozwój innowacyjnej gospodarki i przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu. Cel ten realizowany jest w zarządzanym przez Strefę Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym i skoncentrowanym na gospodarce morskiej Bałtycki Port Nowych Technologii, które stały się ośrodkami stymulującymi rozwój innowacyjnej pomorskiej przedsiębiorczości opartej o wiedzę. PSSE prowadzi też działalność w obszarze szkolnictwa branżowego: inicjuje porozumienia pomiędzy uczelniami, szkołami, przedsiębiorcami, samorządami oraz instytucjami okołobiznesowymi – informuje Beata Ostrowska  – główny specjalista ds. PR i komunikacji | Dział Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *