Archidiecezja Gdańska ma już prawie 100 lat. Patronem jest Święty Wojciech. 3 grudnia – początek duchowych przygotowań do obchodów jubileuszu. Do wszystkich parafii dotrze sarkofag z relikwiami chrzciciela Polski, chrzciciela Pomorza i stolicy Żuław – Gdańska. Relikwie rozpoczną peregrynacje w Parafii Sanktuarium Świętego Wojciecha – po uroczystości w Archikatedrze Oliwskiej

Fot. Kazimierz Netka. 

Myśmy zapożyczyli trochę słowa papieża Franciszka żeby zrobić tak zwany raban, a więc coś, co przyciągnie uwagę nie tylko wierzących ale i tych, którzy niekoniecznie chcą mieć cokolwiek wspólnego z kościołem, żeby im pokazać, że kościół daje sens ludzkiemu życiu – powiedział ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda – metropolita gdański

Już w niedzielę, 3 grudnia 2023 roku, rozpoczną się przygotowania do niezwykłego jubileuszu: 100-lecia powstania Archidiecezji Gdańskiej. To będą przeżycia nie tylko religijne, duchowe ale również historyczne, związane z bardzo ważnymi wydarzeniami w dziejach Polski, Gdańska, Żuław i Pomorza. Początek obchodów jubileuszu: 2024 rok.

Fot. Kazimierz Netka.

O szczegółach poinformowano 28 listopada 2023 roku w Kurii Archidiecezji Gdańskiej. W konferencji uczestniczyli i o przygotowaniach oraz celebracji wieku istnienia Archidiecezji mówili m.in.: ks. arcybiskup Tadeusz Wojda – metropolita gdański; ks. Maciej Kwiecień – rzecznik Archidiecezji Gdańskiej; ks. Mateusz Tarczyński – dyrektor Wydziału ds. Komunikacji Archidiecezji Gdańskiej; ks. Krzysztof Borysewicz – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Gdańskiej; ks. Andrzej Wiecki – reprezentujący Komitet Organizacyjny Jubileuszu 100-lecia Archidiecezji Gdańskiej.

Fot. Kazimierz Netka.

– Świętowanie jubileuszu rozpoczniemy pod koniec 2024 roku, 28 grudnia – powiedział ks. arcybiskup Tadeusz Wojda – metropolita gdański:

Fot. Kazimierz Netka.

– Potrwa ono cały rok jubileuszowy, aż do końca 2025 roku Stulecie diecezji przypada bowiem w 2025 roku. Oczywiście wtedy została utworzona nasza diecezja Gdańska, choć pierwsze zręby naszej diecezji przypadają na 2 lata wcześniej, a więc w 1923 roku, kiedy to powstała tak zwana administracja i wówczas pierwszym biskupem był biskup O’Rourke. Te początki naszej diecezji wiążą się z miastami rozłożonymi wzdłuż morza Bałtyckiego to jest taka historia może dawna, więc chcemy żeby ten to stulecie było wielkim wydarzeniem naszej Archidiecezji bo jest to przyznam osobiście wierzę w to i chciałbym żeby tak było – jest to wielkie wydarzenie z punktu widzenia nie tylko historycznego, bo historia wiadomo jest historią ale przede wszystkim z punktu widzenia wiary, ożywienia w tej wiary. Jest to ważne zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy wiemy że ta wiara troszkę może słabnie troszkę ludzi ubywa z kościoła gdzie są takie czy inne problemy, z którymi się nieustannie mierzymy, Dlatego to jest ogromnie ważne żebyśmy wykorzystali dobrze ten czas i żebyśmy starali się włączyć jak najlepiej wszystkie nasze wspólnoty nie tylko parafialne ale też wspólnoty, które są w ramach parafii, a w każdej parafii mamy takich wspólnot od kilku do kilkunastu i to jest ogromnie ważne.

Czym jest sami jubileusz? Wyrażenie jubileusz pochodzi z czasów jeszcze starożytnych kiedy naród wybrany świętował jubileusz na pamiątkę wyzwolenia z niewoli egipskiej – przypomniał ks. arcybiskup Tadeusz Wojda – metropolita gdański. – Ten jubileusz był obchodzony w roku 49, zaraz wyjaśnię na czym polega – i przez pięćdziesiąty rok. Siódemka w tradycji żydowskiej jest numerem doskonałym, a więc było 7 lat, po siedmiu latach był tak zwany rok szczególny 7 x 7 daje 49 i wtedy przychodził wielki jubileusz. Ten jubileusz polegał na tym, że należało zwrócić wolność niewolnikom jeśli takowi byli. Ziemia, która została w taki czy inny sposób sprzedana, musiała wrócić do właściciela. Jeszcze w nawiązaniu do czasów Mojżesza czyli wyjścia z niewoli egipskiej i przekazania jej tak zwanej Ziemi Obiecanej, czyli tak faktycznie 12 pokoleniom i miała być to własność aż do skończenia, tak że nie było możliwości żeby się pozbyć, więc był to rok wyjątkowy żeby zwrócić to co należało do właściciela. A oprócz tego był to czas duchowego przebaczenia wszystkich win, nieporozumień. Ten rok miał służyć właśnie wyjątkowemu świętowaniu, wyjątkowej wdzięczności panu Bogu. W tym roku się nawet nie obrabiało pola, po to, żeby właśnie przeżywać to wyjątkowe spotkanie z panem Bogiem we wspólnocie narodu wybranego.

Dlatego ta symbolika jest bardzo ważna i stąd my, przejmując w jakiś sposób ten jubileusz czy wprowadzając go w naszej naszej diecezji na stulecie i właśnie tego tej jej powstania, chcemy właśnie ten sam sposób przeżywać. Przeżywać go od strony historycznej, bo też będą i sympozja, i będą różne wydarzenia przypominające te wydarzenia.

Chcemy to przeżywać we wspólnotach, żeby ożywić naszą wiarę; będziemy ją przeżywać w tych wspólnotach maleńkich po to, żeby też te wspólnoty wychodziły do wielkiej wspólnoty naszej całego Pomorza.

Chcemy przeżywać ten jubileusz, tę rocznicę przede wszystkim w łączności ze Świętym Wojciechem bo to jest nasz patron.

Wczesną wiosną czy późną zimą – możemy tak powiedzieć – w 997 roku ówczesny biskup praski Wojciech opuszcza Pragę – oczywiście tam są też różne historie, trudna sytuacja społeczno-polityczna; wyrusza do Gniezna najpierw w Gnieźnie mu radzą, książę Bolesław a jednocześnie Cesarz Otto III, z którym był w dobrych relacjach z czasów jeszcze studiów w Magdeburgu w Niemczech – sugeruje mu żeby wyruszyć na północ gdzie były plemiona pruskie i tutaj rozpocząć ewangelizację, bo chciał w ten sposób poświęcić swoje życie ewangelii, poświęcić swoje życie właśnie głoszeniu dobrej nowiny, poświęcić swoje życie szerzeniu wiary. Gdy przybywa tutaj na teren Gdańska ówczesnego miasta Gdańska, na peryferiach dzisiejszego miasta gdzie jest tak zwana Góra Świętego Wojciecha – ta nazwa jest późniejsza – tam według kronik czy wskazań historyków ochrzcił pierwszą grupę mieszkańców tutejszych i z tamtego miejsca wyruszył wzdłuż Wisły w dół do miejsca, które dzisiaj nazywa się Gajem Wojciechowym, gdzie niedługo potem został umęczony 23 kwietnia 997 roku, zabity za wiarę, włóczniami. Jest naszym patronem.

Źródło: https://wojciech25.pl/

Chcemy żeby też kult Świętego Wojciecha w jakiś sposób jeszcze bardziej ożył w naszej Archidiecezji, dlatego ten jubileusz przeżywamy pod kątem jego wiary i chcemy właśnie z nim przebywać. Dlatego rozpoczynamy ten czas przygotowania z peregrynacją jego relikwii do wszystkich parafii i do wszystkich wspólnot zakonnych męskich i żeńskich, które są na terenie naszej Archidiecezji.

Cała peregrynacja z małymi przerwami będzie trwać przez cały rok. Zakończy się właśnie w Katedrze Oliwskiej gdzie te relikwie są przechowywane i w ten sposób rozpoczniemy już w pewnym sensie świętowanie jubileuszu. Chcemy, żeby Święty Wojciech ożywił naszą wiarę żeby nam też w jakiś sposób zasugerował czy wskazał drogi na przyszłość i jako że jest święty i w jakiś sposób działa, jest z nami, nam towarzyszy, więc myślę, że będą okazje żeby właśnie usłyszeć jego inspiracje, odczytać te inspiracje i pójść z tym kierunku żeby jeszcze bardziej wzmocnić i kult, i ożywić obecność Świętego Wojciecha w naszej Archidiecezji.

Oprócz różnych publikacji, które się też będą pojawiać, przygotowaliśmy specjalny program liturgiczny „Na roraty”, które w adwencie są przeżywane, czyli mszę świętą przed wschodem słońca i mamy bardzo ciekawy program przygotowany, specjalny program pod kątem właśnie Świętego Wojciecha dla dzieci i dla starszych też, żeby w jakiś sposób od samego początku nam towarzyszył.

Źródło: https://wojciech25.pl/

Potem już sam jubileusz – oczywiście będziemy informować o samym jubileuszu, będziemy mówić o wszystkich inicjatywach, których jest bardzo dużo. Ten program, zarówno przygotowania do jubileuszu jak i samego jubileuszu, omówiliśmy w różnych kręgach. Najpierw zwróciliśmy się do wszystkich rad parafialnych, do wszystkich księży proboszczów prosząc o wskazania, o propozycje przygotowania programu. Potem ten program, który zaczął się już rysować, omawialiśmy jeszcze raz na spotkaniach tutaj u nas już na miejscu w Oliwie z przedstawicielami rad duszpasterskich, rad synodalnych, z księżmi proboszczami, z księżmi dziekanami, na Radzie Kapłańskiej, tak że ten program wielokrotnie był omawiany, również z katechetami i chcemy żeby był oparty na fundamencie siedmiu sakramentów i przy okazji zostało wybranych kilkanaście kościołów stacyjnych, żeby podzielić północ – południe; do każdego z sakramentów będą dwa kościoły, żeby ułatwić możliwość pielgrzymki i w tychże kościołach raz w miesiącu będą głoszone katechezy i program będzie przygotowany pod kątem danego sakramentu, po to żeby dać możliwość pogłębienia znajomości sakramentu, przeżycia tego sakramentu. Potem będą oczywiście dwa kościoły tak dla wspólnot, dla ludzi specjalnej troski i tak dalej i tak dalej, ale to o tym będzie jeszcze mowa.

Natomiast wracając jeszcze do do tego, co się w tym momencie będzie działo, a więc do samej peregrynacji relikwii – tak żeśmy pomyśleli – jeszcze ksiądz dyrektor Wydziału Duszpasterskiego opowie jeszcze bardziej szczegółowo. Chodzi o to, żeby w parafii zrobić coś wyjątkowego, coś szczególnego, nie narzuconego ale coś, co wybrzmiewa z zapotrzebowania tej wspólnoty.

Myśmy tu zapożyczyli trochę słowa papieża Franciszka, żeby zrobić tak zwany raban, a więc coś co przyciągnie uwagę nie tylko wierzących ale i tych, którzy może od kościoła się oddalili, tych, niekoniecznie chcą mieć coś cokolwiek wspólnego z kościołem, żeby ich też zachęcić, żeby im pokazać, że kościół to nie jest coś złego, że kościół to jest coś dobrego, że kościół – wiara to coś, co daje sens ludzkiemu życiu powiedział ks. arcybiskup Tadeusz Wojda – metropolita gdański.

– Ksiądz biskup wspomniał o pewnych projektach, inicjatywach wpisujących się właśnie w jubileusz i chcielibyśmy również przekazać pewne konkluzje, informacje, które dotychczas już zostały opracowane, przygotowane – powiedział ks. Maciej Kwiecień – rzecznik Archidiecezji Gdańskiej:

Fot. Kazimierz Netka.

 – O dotychczasowych przygotowaniach do jubileuszu, o takim ogólnym zarysie inicjatyw wpisujących się w jubileusz, co w najbliższym czasie, w jaki sposób dokona się proces ewangelizacyjny ożywienia parafii, wspólnoty o tym wszystkim opowie ksiądz Krzysztof Borysewicz – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego:

– Bardzo dziękuję; ja się bardzo cieszę, że w tym czasie dużo się mówi w kościele na temat synodalności. Synodalność jest różnie rozumiana – powiedział ks. Krzysztof Borysewicz – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Gdańskiej:

Fot. Kazimierz Netka.

 – My w naszej diecezji mamy tę możliwość, że synodalność testujemy jaką pewną metodę pracy duszpasterskiej i – to co ksiądz arcybiskup już powiedział – to wszystko jest owocem tego procesu synodalnego, który właśnie rozpoczął się dokładnie rok temu nawet z małym haczykiem, kiedy to zaprosiliśmy przedstawicieli różnych parafii do tego, żeby wrzucić takie pierwsze hasło: „Jubileusz – z czym wam się to kojarzy, z czym chcielibyście żeby nam się to kojarzyło” i to spotkanie w takiej bardzo luźnej formie, z przygotowaniem ankiety, która została przekazana do wszystkich proboszczów, zespołów duszpasterskich na terenie Archidiecezji, również do sióstr zakonnych żeby uzyskać spojrzenie właśnie na na to, w jaki sposób ten jubileusz przeprowadzić, bo bardzo zależało nam na tym, żeby to nie było jakieś jednorazowe wydarzenie polegające na jakiejś uroczystej celebracji, jakimś pikniku, tylko żeby to było rzeczywiście coś co zaabsorbuje całą naszą społeczność kościelną i miało wpływ na to ostatecznie. Temat Świętego Wojciecha bardzo mocno wybrzmiał w ankietach. I pomyśleliśmy sobie, że to jest właśnie to, czego Pan Bóg oczekuje od naszego kościoła; żeby Wojciech jakby powrócił nie tyle w tym historycznym fragmencie swoich doczesnych szczątków ale z całą misją, którą on przyniósł na te nasze tereny. Jak też wiemy w jaki sposób to może być czasem postrzegane, właśnie przez ten kult relikwii. Ne chodzi właśnie o o jakąś magię, o jakiejś zabobony, tylko o odkrycie postaci Świętego Wojciecha i jego misji, która jest cały czas aktualna. Tak było, gdy Wojciech przyszedł na nasze tereny jako zwiastun nadziei. To jest ten temat, który warto jakoś szczególnie odkrywać. On już będzie troszeczkę partycypował w temacie Roku Świętego, który będzie w całym kościele obchodzony w 2025 roku, pod hasłem „Pielgrzymi nadziei” i właśnie Wojciech przyniesie nam nadzieję, żebyśmy potem mogli wyruszyć do kościołów, o których ksiądz arcybiskup też wspomniał – jako ci pielgrzymi nadziei, że chcemy tą wiarą, nadzieją się dzielić.

Źródło: https://wojciech25.pl/

Stąd ten Wojciech będzie nam bardzo często tutaj wracał i po raz pierwszy bardzo mocno wybrzmi jego orędzie w czasie już tegorocznego adwentu, który w najbliższą niedzielę – państwo widzą baner, który przygotowaliśmy – taki baner będzie w większości, w zdecydowanej większości parafii Archidiecezji Gdańskiej – jest taką graficzną adaptacją Drzwi Gnieźnieńskich z katedry, w której spoczywa ciało Świętego Wojciecha i ilustruje zgodnie właśnie z tym dziełem życiorys Świętego Wojciecha:

W oparciu o sceny, które są na drzwiach, przygotowaliśmy pomoce duszpasterskie, które otrzymają wszyscy księża z naszej Archidiecezji i to jest bardzo konkretna też pomoc dla dzieci – zaadaptowany właśnie życiorys Świętego Wojciecha. Każde z dzieci również otrzyma te drzwi. Podczas rorat będzie otrzymywało też takie mniejsze, pojedyncze kwatery z tych drzwi, z konkretną historią, która kryje się za tym obrazkiem.

Został też przygotowany utwór muzyczny specjalnie również przez nasze zespoły tutaj z Parafii Świętej Doroty z Jasienia. Została przygotowana piosenka w dosyć ciekawej aranżacji wpadającej w ucho i myślę, że też będzie takim dobrym motywem dla katechezy. Mamy nadzieję że właśnie to da nam taki pierwszy wstęp do spotkania ze Świętym Wojciechem, które będzie miało miejsce w każdej parafii na terenie Archidiecezji przez cały rok. Peregrynacja będzie trwała aż do przyszłorocznego adwentu, a potem już czas samego jubileuszu – poinformował ks. Krzysztof Borysewicz – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Gdańskiej.

– Taką dominantą jubileuszową jest oczywiście peregrynacja relikwii Świętego Wojciecha – przypomniał ks. Maciej Kwiecień – rzecznik Archidiecezji Gdańskiej. – O tym cyklu peregrynacyjnym, jak długo będą w parafiach, czy peregrynacja obejmie tylko parafie czy też będzie w innych we wspólnotach na terenie Archidiecezji Gdańskiej – o wszystkich inicjatywach wokół peregrynacji – opowie ksiądz Andrzej Wiecki – koordynator peregrynacji:

– Kult relikwii nie jest niczym nowym w kościele, w historii kościoła. On sięga starożytności, początków kościoła – powiedział ks. Andrzej Wiecki – reprezentujący Komitet Organizacyjny Jubileuszu 100-lecia Archidiecezji Gdańskiej:

Fot. Kazimierz Netka.

Pierwsze msze święte były odprawiane na grobach męczenników – to też nawiązuje do wyniesienia na ołtarze świętych w taki sposób bardzo spontaniczny. Relikwie stają się tylko pewną przestrzenią do ożywienia życia duchowego. Wcale nie chodzi nam tylko i wyłącznie o świętych ale chodzi nam o to by ukazać miłość Boga w życiu tych świętych i też tak było w życiu Świętego Wojciecha. Kiedy państwo udacie się choćby do Gniezna i zobaczycie Drzwi Gnieźnieńskie – tam jest opis historii życia Świętego Wojciecha ale tak naprawdę widać tam powtórzenie życia Chrystusa i na tym polega cała peregrynacja relikwii, sens peregrynacji relikwii. My chcemy ożywić przede wszystkim życie Chrystusa w tych parafiach, zobaczyć to życie Chrystusa; ono się toczy, to nie jest nic nowego, ono cały czas w tych naszych parafiach naszej diecezji jest aktualne i jest obecne dlatego w taki sposób techniczny – myślę że to ważne – relikwie rozpoczną peregrynacje w parafii w Sanktuarium Świętego Wojciecha, 3 grudnia, właśnie w dekanacie Śródmieście w Gdańsku i zakończy się ta peregrynacja w Katedrze Oliwskiej w listopadzie w przyszłym roku.

Jeżeli chodzi o sam pobyt tych relikwii, to relikwie będą w danej parafii jeden dzień ale samo przygotowanie takie duchowe będzie trwało – mamy nadzieję i tak zapraszamy – 4 dni. Poprzedzi je niedziela przed przyjęciem relikwii; miałaby być poświęcona właśnie idei Świętego Wojciecha, też zaproszeniu parafian do tego by uczestniczyli w tych wydarzeniach. Zapraszamy też parafie by organizowały misje parafialne, katechezy parafialne, rekolekcje czyli takie narzędzia także bardzo bardzo tradycyjne znane już w kościele, dlatego że nasza diecezja jest bardzo zróżnicowana: Żuławy, Kaszuby ale także duże parafie miejskie w Trójmieście – każda rządzi się troszkę innymi narzędziami, swoim sposobem przekazywania też Ewangelii. Oprócz tego zapraszamy parafie do tego, by – jak wspominał ksiądz arcybiskup – zrobić pewien raban, czyli zaprosić parafian do czegoś szczególnego, do szczególnego sposobu poznawania życia Chrystusa i chcielibyśmy, by w tym towarzyszyło głoszenie kerygmatu. Kerygmat to są podstawowe prawdy naszej wiary, fundament naszej wiary; tym fundamentem oczywiście żył Wojciech i też go głosił. To jest pięć podstawowych praw naszej wiary dotyczącej miłości Chrystusa, to, że jesteśmy grzesznikami, że potrzebujemy nawrócenia – każdy z nas, że potrzebujemy zbawiciela i że tym jedynym zbawicielem jest Chrystus, potrzebujemy też ducha świętego, który nas prowadzi na ścieżkach naszej wiary, naszego życia i potrzebujemy wspólnoty kościoła jako tej, która prowadzi nas do do Chrystusa i chcielibyśmy użyć to jako narzędzie do głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa i zapraszamy w taki sposób praktyczny do tego każdą parafię.

Myślę że punktem kulminacyjnym obecności religii w parafii jest uznanie Chrystusa za jedynego pana i zbawiciela. Chcielibyśmy aby to się odbyło w sposób wspólnotowy ale także indywidualny bo nie chodzi tylko o to byśmy wszyscy uznali Jezusa ale żeby każdy z nas opowiedział się po stronie Chrystusa.

Same relikwie będą w parafii jeden dzień – taki szczególny dzień, który jest wyznaczony w kalendarium. Każdy ksiądz proboszcz otrzymał takie kalendarium; wie kiedy te relikwie się tam znajdą.

Źródło: https://wojciech25.pl/

Cieszy nas bardzo, że w taki sposób praktyczny włączyły się w to wspólnoty parafialne, wspólnoty diecezjalne; między innymi Wojownicy Maryi, którzy będą odpowiedzialni za dostarczenie religii do danej parafii. Jest już przygotowany samochód specjalnie do tego dostosowany, w którym w sposób bezpieczny relikwie będą mogły zostać przetransportowane.

Oprócz tego udało się przygotować rytuał peregrynacyjny, w którym opisane są po kolei wszystkie możliwości związane z przeżywaniem właśnie pobytu tych relikwii – między innymi liturgię mszy świętych na wprowadzenie i pożegnanie relikwii, litanie, modlitwy, pieśni także liturgiczne – to wszystko co może stać się i powinno stać się pomocą w przyjęciu tych relikwii.

Jak już słyszeliśmy, relikwie gościły we wszystkich parafiach naszej diecezji – to jest prawie 200 tych parafii 21 dekanatów – także we wspólnotach zakonnych. Myślę że to jest ważne żebyśmy też wiedzieli o tym, że jesteśmy otwarci także na te wspólnoty, które chciałyby zaprosić właśnie Świętego Wojciecha do swojego grona, do przeżywania tego spotkania – zachęcał ks. Andrzej Wiecki – reprezentujący Komitet Organizacyjny Jubileuszu 100-lecia Archidiecezji Gdańskiej.

Naszą podstawową troską jest to, żeby jubileusz był przeżywany przede wszystkim w naszych sercach, żeby był także przeżywany w naszych wspólnotach ale nie może być także przeżycie jubileuszu dobrego bez obecności tego wydarzenia w mediach – podkreślił ks. Maciej Kwiecień – rzecznik Archidiecezji Gdańskiej. O tym w jaki sposób jubileusz zafunkcjonuje w mediach opowie ksiądz Mateusz Tarczyński z Wydziału do spraw Komunikacji: 

Przede wszystkim bardzo mi miło, że się dzisiaj zobaczyliśmy, z niektórymi po raz pierwszy. Wydział do spraw Komunikacji to jest nowa instytucja w Kurii naszej, nowa rzecz. Od początku września organizujemy zespół medialny, który podczas jubileuszu będzie mógł się sprawdzić – powiedział ks. Mateusz Tarczyński – dyrektor Wydziału ds. Komunikacji Archidiecezji Gdańskiej:

Fot. Kazimierz Netka.

Chciałbym państwu zaprezentować coś co będzie punktem odniesienia dla jubileuszu medialnym punktem odniesienia czyli strona jubileuszowa o adresie https://wojciech25.pl/  . Ona funkcjonuje od kilku godzin, więc państwo są prawdopodobnie pierwsi którzy ją zobaczą.

Na stronie znajdziemy wszelkie informacje. Teraz w tym zbliżającym się roku szczególnie będzie nas interesował harmonogram peregrynacji, który prezentowany będzie na mapkach poszczególnych dekanatów i z mapki od razu możemy przenieść się do konkretnej parafii, w której aktualnie tego dnia znajdują się relikwie Świętego Wojciecha. 

Oczywiście też znajdziemy na tej stronie historię życia Świętego Wojciecha oraz wytłumaczenie związanego z jubileuszem hasła „Zwiastun nadziei”, o którym mówił ksiądz dyrektor Krzysztof. Tak że – co jest bardzo interesujące – możemy na tej stronie znaleźć katechezę o Świętym Wojciechu, którą wygłosił nasz ksiądz arcybiskup metropolita. Odnośnik też do tej katechezy znajduje się na obrazku, który będzie towarzyszył peregrynacji relikwii do każdej z parafii.

Ponadto na tej stronie znajdziemy również najważniejsze informacje o naszej Archidiecezji; możemy powiedzieć: w pigułce Archidiecezja Gdańska w liczbach, o patronach, największych miastach – po to, żeby ten jubileusz stał się też okazją do tego, żeby poznać nasz lokalny kościół, zobaczyć kim my w ogóle, z jakich społeczności się składamy, gdzie, dokąd sięga Archidiecezja Gdańska.

Źródło: https://wojciech25.pl/

Myślę, że na uwagę zasługuje herb Archidiecezji Gdańskiej, ponieważ jest to rzecz nowa, nowy punkt odniesienia jeśli chodzi o identyfikację Archidiecezji Gdańskiej w mediach. Herb znajduje się na tej stronie, znajdziemy też jego omówienie – co poszczególne symbole znaczą.

Jak widzą państwo jest tu również kalendarium wydarzeń, które teraz szczególnie skupia się na peregrynacji relikwii do parafii i – co pewnie najbardziej państwa będzie interesowało – kontaktowe dane do poszczególnych komisji: duszpasterskiej – pod kierownictwem księdza Krzysztofa Borysewicza; komisji do spraw kultury, która będzie zajmowała się koordynacją wydarzeń, które będą działy się szczególnie podczas roku jubileuszowego czyli od 2024 do 2025 i tą komisją zawiadują ksiądz Jan Kucharski i ksiądz Michał Moskiewski; komisja do spraw Komunikacji, którą zawiaduję ja, zajmując się promocją wydarzeń związanych z jubileuszem i mam nadzieję że też kontaktem z państwem – adres mailowy już państwo znają, bo dostali zaproszenie na ten dzisiejszy briefing ale tutaj jest dla utrwalenia dla przypomnienia; komitet techniczny księdza Andrzeja Wieckiego.

Źródło: https://wojciech25.pl/

Chciałbym teraz pokazać państwu film, który będzie reklamował peregrynację relikwii w mediach społecznościowych. Ten filmik dostępny będzie od 4 grudnia – gdy już Święty Wojciech wyruszy w trasę ale państwo są uprzywilejowani, więc dzisiaj mogą go zobaczyć po raz pierwszy. 

Na końcu zachęcamy też do odwiedzania naszych mediów społecznościowych, konto na Facebooku, na portalu X, a także na Instagramie, co też jest nowością od jakiegoś miesiąca. Serdecznie namawiamy żeby tam też śledzić informacje pojawiające się – zachęcał ks. Mateusz Tarczyński – dyrektor Wydziału ds. Komunikacji Archidiecezji Gdańskiej.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *