Stanisław Przybyszewski. Włączał się ze wszystkich sił w nurt tworzenia podstaw polskiej oświaty w Wolnym Mieście Gdańsku. Łożył tysiące marek na ochronkę dla dzieci w Sopocie; na Gimnazjum Polskie w Gdańsku. Wspomagał rodaków studiujących na Politechnice. Współtworzył zręby Gdańskiego Towarzystwa Nauki i Sztuki, organizował Dom Polski

Na zdjęciu: Red. Adam Grzybowski podczas wykładu na Zamku Królewskim w Warszawie. Fot. Grzegorz Stec. (Nie) przeminęło z „Wiatrem….”. Co warto wiedzieć o Stanisławie Przybyszewskim – pisarzu zasłużonym dla Gdańska Powszechna znajomość Stanisława Przybyszewskiego sprowadza się do legend o tym, że kobiety zadręczał psychicznie, mężczyzn pozbawiał dobrego samopoczucia. Zaś obu płciom zgotował piekło proponując czytanie …

Więcej