Balticon – spółka specjalizująca się w kontenerowym transporcie intermodalnym, ukończyła w Gdańsku bardzo ważną dla TENT inwestycję. Kondycja gospodarki morskiej Polski oraz Europy stały się silniejsze. Nowe obiekty Balticonu przyczynią się do zwiększenia efektywności przemieszczania ładunków na szlakach krajowych i międzynarodowych

Fot. Kazimierz Netka.

Terminal intermodalny Balticonu na terenie najszybciej rozwijającego się portu morskiego Europy jest gwarancją sukcesu przedsięwzięcia i sprzyja rozwojowi innych firm

Powstanie głębokowodnego portu dla kontenerowców w Gdańsku, sprawiło, że kontenery zaczęły się nad Zatoką Gdańska pojawiać w coraz większej liczbie. Dlatego, trzeba rozwijać ich obsługę. Kontenery magazynowane są na terenie zamkniętym Portu Morskiego Gdańsk, ale również poza tym wewnętrznym obszarem.

Fot. Kazimierz Netka.

Zauważa się to np. przy ul. Ku Ujściu i przy ul. Sucharskiego – przy torach kolejowych. Taki układ umożliwia przeładunki na wagony oraz na samochody i w odwrotnej relacji.

Fot. Kazimierz Netka.

Jednym z największych twórców takich depotów jest przedsiębiorstwo Balticon. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć 18 maja 2023 roku w zwieńczeniu ważnej inwestycji – przy ul. Ku Ujściu w Gdańsku – w konferencji promującej projekt pt. „Nowy lądowy terminal kontenerowy BALTICON SA – inwestycja w rozwój transportu modalnego”, na terenie będącym w gestii Portu Gdańsk, przygotowanym przez InveatGDA – spółkę zajmującą się ułatwianiem inwestowania w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

O nowym obiekcie, urządzeniach, zdolnościach przeładunkowych i planach na przyszłość, mówili m.in.: Tomasz Szmid – prezes zarządu BALTICON SA; Michał Magdziarz – wiceprezes zarządu BALTICON SA;  Alan Aleksandrowicz – prezes zarządu InvestGDA Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego; Jakub Wojciechowski – Senior Sales and Service Manager w Kalmar Polska.

Jak wspominali realizatorzy przedsięwzięcia, przed inwestycją grunt, na którym powstał terminal kontenerowy Balticonu, nie przedstawiał się zachęcająco. Na słowa: ten teren będzie nasz, prezes odpowiedział: O Jezus, Maria! Wzorzec do działań został zaczerpnięty z najnowocześniejszego państwa – miasta na świecie, z Singapuru. Ideą była zasada: „one stop shop” – takie przygotowanie obiektów i placów, by wszystkie operacje można było załatwiać w jednym miejscu. W Singapurze administracja depotu znajduje się na 7 piętrze wieżowca.

Fot. Kazimierz Netka.

Tutaj takiego wieżowca nie było, a raczej tzw. greenfield. Balticon nie ma zamiaru wznoszenia podobnego obiektu przy ul. Ku Ujściu w Gdańsku, ale utworzy tu m.in. tu obszar celny. Jego otwarcie planowane jest na IV kwartał bieżącego roku.

Więcej wiadomości dotyczących zrealizowanej przez Balticon S.A inwestycji, zawiera informacja, która przesłała nam Ewa Kłos ze spółki ETA:

“Nowy lądowy terminal kontenerowy BALTICON SA – inwestycja w rozwój transportu intermodalnego”

Balticon SA kończy budowę terminalu intermodalnego w Porcie Gdańsk na terenach miasta Gdańska – InvestGDA, w ramach realizacji projektu pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”. W ramach projektu powstała infrastruktura do przeładunku pełnych i pustych kontenerów oraz zakupione zostały nowoczesne urządzenia przeładunkowe. Inwestycja przyczyni się się do zwiększenia zdolności przepustowych oraz efektywności intermodalnego transportu ładunków.

Fot. Kazimierz Netka.

– Cieszymy się, że na terenie należącym do InvestGDA, spółka Balticon tworzy nową jakość w obszarze rozwoju logistyki. Powstawanie kolejnych, nowoczesnych depotów kontenerowych znacząco wpływa na rozwój funkcjonowania transportu intermodalnego na Pomorzu. Ma to niebagatelne znaczenie dla miasta portowego jakim jest Gdańsk i zwiększa efektywność łańcucha dostaw. Jesteśmy pewni, że ta inwestycja i jej dalsze etapy pozytywnie wpłyną na rozwój portu, a cała przestrzeń nabierze nowego znaczenia funkcjonalnego i gospodarczego – podkreśla Alan Aleksandrowicz Prezes InvestGDA.

Fot. Kazimierz Netka.

– Terminal Intermodalny w Porcie Gdańsk jest pierwszym terminalem Balticonu. Jego uruchomienie umożliwi nam przeładunek pełnych kontenerów i utworzenie składu celnego. Powstał dzięki ogromnej pomocy i dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz współpracy z InvestGDA. Jego położenie na terenie najszybciej rozwijającego się portu Europy jest gwarancją sukcesu przedsięwzięcia – mówi Tomasz Szmid, Prezes Zarządu BALTICON SA.

Fot. Kazimierz Netka.

Plac składowo – przeładunkowy o powierzchni 6 ha jest przystosowany do obsługi 75 000 TEU rocznie oraz składowania 7 700 TEU. Klienci będą mogli korzystać z połączeń intermodalnych, a także z usług dodatkowych, takich jak składowanie kontenerów oraz ich serwisowanie. W najbliższych miesiącach zostanie uruchomiony również skład celny.

Fot. Kazimierz Netka.

Koncepcja powstała jako odpowiedź na dynamiczny rozwój inwestycji infrastrukturalnych i rosnących przeładunków w Porcie Gdańsk. Po ukończeniu ostatniego etapu projektu, w tym ukończeniu toru dojazdowego, terminal będzie pełnił rolę w obsłudze przeładunków między transportem drogowym a kolejowym, umożliwiając szybką i efektywną wymianę ładunków.

– Cieszy nas, że firmy działające na terenie Portu Gdańsk lub na jego zapleczu, tak prężnie się rozwijają. Rozwój transportu intermodalnego jest niezwykle istotny dla usprawnienia całego procesu logistycznego. Dziś transport towarów wielu produktów odbywa się w dużej mierze w kontenerach. Dzięki temu wymiana handlowa jest szybsza i tańsza. Port to bowiem naczynia połączone. Z jednej strony firmy realizujące przeładunki w relacji morskiej, z drugiej świadczące szereg usług dodatkowych, będących swego rodzaju dopełnieniem oferty. Silna baza tych firm, czyni propozycję Portu Gdańsk bardziej kompleksową – mówi Łukasz Malinowski, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Fot. Kazimierz Netka.

Realizacja terminalu intermodalnego wpisuje się w cele strategiczne Unii Europejskiej zawarte w „białej księdze”, dotyczące rozwoju sieci komunikacyjnej TEN-T oraz realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Termin realizacji projektu: od 01.01.2019r. Do 30.06.2023 r. Wartość inwestycji wynosi prawie 30 mln PLN. 50 % wydatków kwalifikowanych stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

BALTICON SA

BALTICON SA działa w logistyce kontenerowej od 1990 roku. Posiada depoty kontenerowe na zapleczach wszystkich polskich portów morskich oraz w Warszawie. Zajmuje się transportem drogowym krajowym i międzynarodowym oraz sprzedażą, wynajmem i modyfikacjami kontenerów – poinformowali organizatorzy.

Fot. Kazimierz Netka.

Terminal spółki Balticon ma być w jak największym stopniu samowystarczalny, także jeśli chodzi o zaopatrzenie w energię Niewykluczone, że prąd będzie pochodził z elektrowni wiatrowych. Elektryczność będą dostarczać również panele fotowoltaiczne, które zostaną zamontowane na dachach hal.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *