Centrum Ekoinnowacji (CEI) powstanie w Politechnice Gdańskiej. Służyć będzie badaniom nad rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii ochrony środowiska. Koszt: około 97 mln zł. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony w najbliższych miesiącach, a finał w 2022 roku

Źródło ilustracji: Politechnika Gdańska.

Tam będą wdrażane nowatorskie, innowacyjne rozwiązania, służące urzeczywistnianiu m.in. idei budowania ekomiast

We wtorek 4 sierpnia rozpoczęła się rozbiórka liczącej blisko 70 lat hali naukowo-dydaktycznej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Po zakończeniu prac teren zostanie przekazany pod budowę Centrum Ekoinnowacji PG – jednej z najważniejszych inwestycji uczelni w najbliższych latach, która pozwoli naukowcom opracowywać nowoczesne technologie proekologiczne, a także kształcić studentów na kierunkach związanych z ekologią i ochroną środowiska – wynika z informacji, które przekazał nam Maciej Dzwonnik – rzecznik prasowy Politechniki Gdańskiej. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Wzniesiony w 1953 r. budynek, nazywany potocznie przez pracowników i studentów uczelni „halą hydro”, służył przez wiele lat kadrze dydaktycznej Wydziału Budownictwa Wodnego PG oraz Instytutowi Budownictwa Wodnego PAN. W hali prowadzono badania związane z gospodarką wodną, morską oraz energetyką, a mieszczące się w niej laboratorium hydrauliczne należało do największych tego typu obiektów w Europie. W ostatnich latach w budynku znajdowały się liczne stanowiska badawcze, na których prowadzono prace z zakresu m.in. hydrauliki, zaawansowanych metod oczyszczania ścieków, czy odnawialnych źródeł energii. Budynek służył również przeprowadzaniu zajęć dydaktycznych, m.in. z zakresu mechaniki płynów, gospodarki wodnej, hydrauliki i hydrologii na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Teraz hala przechodzi już do historii. Po jej rozebraniu (wcześniej rozebrano usytuowany obok pawilon z laboratorium geotechnicznym) uczelnia zyska nowy teren inwestycyjny, na którym zbuduje nowoczesne Centrum Ekoinnowacji, przeznaczone do badań nad rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii ochrony środowiska.

Rektor PG: „Będziemy wszyscy bardzo dumni”

Źródło ilustracji: Politechnika Gdańska

We wtorek 4 sierpnia rozpoczęła się rozbiórka hali, która potrwa do końca września. Budynek ma 77,4 m długości, 21,2 m szerokości i 15 m wysokości. Jego powierzchnia to 1650 m kw., a kubatura 23,6 tys. m sześc. Jest podpiwniczony, a w części piwnicznej posiada betonowy zbiornik na wodę, służący wcześniej prowadzeniu badań oraz zajęć dydaktycznych.

– Jako student odbywałem zajęcia w tej hali i wspominam ją z sentymentem – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Jej budowa była dużym osiągnięciem jak na tamte czasy, bo w hali umieszczono unikatowe w skali kraju stanowiska badawcze, a sama konstrukcja budynku również była ponadczasowa i nowoczesna. Dziś najważniejsze jest jednak to, co powstanie w miejscu tej hali. Jestem przekonany, że z planowanego Centrum Ekoinnowacji PG będziemy wszyscy bardzo dumni.

– Wielu naszych naukowców i nauczycieli akademickich spędziło w tej hali spory kawałek życia, prowadząc tu badania i zajęcia dla studentów – dodała prof. Joanna Żukowska, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. – Rozbiórka hali to jednak początek nowego, lepszego etapu w rozwoju naszego wydziału i całej uczelni, stąd właśnie w taki sposób trzeba patrzeć na pożegnanie z „naszą” halą – dodała.

Co umożliwi budowa Centrum Ekoinnowacji PG?

Rozbiórka Hali Hydro to kolejny krok w kierunku budowy Centrum Ekoinnowacji (CEI) Politechniki Gdańskiej, które będzie jedną z najważniejszych jednostek w Polsce zajmujących się rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych.

CEI umożliwi m.in. wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w ideę budowania ekomiast i przestrzeni ekologicznych. Będą one opracowywane przez kompetentne kadry naukowe (głównie z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG), które oprócz kształcenia studentów, będą prowadzić projekty badawcze na potrzeby ekologicznego rozwoju infrastruktury budowlanej, przemysłowej oraz transportowej. Inwestycja będzie również główną siedzibą Centrum EkoTech, jednego z czterech nowo powołanych Centrów Badawczych PG, które powstały po otrzymaniu przez uczelnię statusu „uczelni badawczej” w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Budowa centrum pochłonie ok. 97 mln zł i będzie finansowana m.in. ze środków unijnych. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony w najbliższych miesiącach, a realizacja inwestycji zakończy się najwcześniej w 2022 r.

Obszary działalności Centrum Ekoinnowacji PG

Źródło ilustracji: Politechnika Gdańska

Planowana inwestycja będzie zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza, tj. budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska. Działalność centrum będzie skupiona na następujących obszarach:

Środowisko: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona środowiska poprzez rozwój technologii oczyszczania ścieków, gospodarka wodna i przeciwpowodziowa,

Energia: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, redukcja emisji,

Budownictwo: energooszczędne budownictwo kubaturowe i transportowe, konstrukcyjne podstawy instalacji energetycznych,

Mobilność: infrastruktura drogowa i kolejowa, transport miejski, rozwój ekologicznych form transportu,

Rewitalizacja: przestrzenie publiczne i przyjazne mieszkańcom, budownictwo energooszczędne, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych,

Edukacja: kształcenie przyszłych kadr ukierunkowanych na innowacyjne rozwiązania z zakresu ekoinnowacji,

Przemysł: transfer wiedzy i kompetencji do gospodarki.

Budynki CEI zaprojektowano zgodnie z najwyższymi standardami budownictwa energooszczędnego i ekologicznego. Ich potencjalnie niekorzystny wpływ, jaki towarzyszy każdej dużej inwestycji budowlanej, zostanie zatem zredukowany do minimum – wpisując się tym samym w zakres planowanych w centrum projektów badawczych i badań naukowych – poinformował Maciej Dzwonnik – rzecznik prasowy Politechniki Gdańskiej.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *