Centrum Programowania Robotów Przemysłowych PSSE z dofinansowaniem Fundacji Velux. Strefa planuje zbudowanie symulatora spawalniczego, w całości według polskiej myśli technologicznej

Źródło ilustracji: PSSE.

Powstanie hub edukacyjny dla szkół, uczelni oraz przedsiębiorców, o zasięgu ogólnopolskim

31 sierpnia 2019 roku na Wyspie Ostrów w Gdańsku odbyła się uroczystość symbolicznego oddania do użytku hali produkcyjnej nr 33 oraz płyty montażowej i Centrum Programowania Robotów Przemysłowych (CPRP) Stoczni Gdańskiej. Centrum powstało na terenach stoczniowych – dzięki Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (PSSE). Teraz jest ciąg dalszy. O szczegółach – poinformowała Monika Fabich – Główny Specjalista ds. Marketingu, Dział Organizacyjno-Prawny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

Zlokalizowany w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym (GPNT) ośrodek edukacyjny o nazwie Centrum Programowania Robotów Przemysłowych, otrzymał wsparcie od Fundacji Velux w wysokości ponad 6,5 mln zł na dalszy rozwój. W ramach dofinansowania powstanie między innymi specjalistyczny symulator spawalniczy, doposażone zostaną także pracownie robotyki oraz druku 3D

Projekt o nazwie „VKR 37578 – Industrial Robots Programming Centre – education for Industry 4.0” realizowany będzie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną ze środków przyznanych przez Fundacje Velux oraz środków własnych Spółki. Założeniem projektu jest doposażenie i rozwój Centrum Programowania Robotów Przemysłowych (CPRP), w którym dzięki ścisłej współpracy pracodawców i szkół uczniowie oraz nauczyciele będą mogli poszerzać kompetencje w obszarze niezbędnym w zakresie kompetencji dla przemysłu 4.0.

Dzięki doradztwu edukacyjno-zawodowemu młodzież uzyska wsparcie rozwojowe dopasowane do ich indywidualnych potrzeb, a następnie podniesie swoje kompetencje i zdobędzie nowe kwalifikacje w czasie innowacyjnych kursów z zakresu programowania robotów przemysłowych, spawania i druku 3D. Ponadto projekt podniesie kompetencje zawodowe i metodyczne nauczycieli oraz instruktorów w czasie szkoleń i warsztatów eksperckich. W CPRP powstanie hub edukacyjny dla szkół i przedsiębiorców, a także zostanie wypracowany model kooperacji tych podmiotów.

– Jednym z największych wyzwań jest zaprojektowanie i budowa symulatora spawalniczego. Mimo, że na rynku istnieją symulatory spawalnicze, Strefa planuje zbudowanie symulatora w całości według polskiej myśli technologicznej. Będzie on znacząco tańszy w przygotowaniu oraz multiplikacji od istniejących na rynku. Obecnie, tylko w wyjątkowych sytuacjach, szkoły mogą pozwolić sobie na zakup jednego symulatora spawalniczego, który traktowany jest jako dodatkowy element wyposażenia pracowni, natomiast nie stwarza możliwości kształcenia grup młodzieży w zawodzie spawacza – podkreśla Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Do tej pory w Polsce nie zbudowano takiego symulatora, będzie to więc innowacyjny i pionierski projekt wzmacniający proces nauki spawania. Aktualnie spawania mogą uczyć się tylko osoby powyżej 18 roku życia, dlatego nauka na symulatorze będzie dla młodszych uczniów możliwością sprawdzenia swoich predyspozycji, a także rozwoju kompetencji w tym zakresie.

Kolejną pracownią doposażoną w projekcie będzie pracownia robotyki, w ramach której zakupione zostaną 3 roboty edukacyjne wraz z oprogramowaniem 3 różnych producentów, tak aby uczestnicy szkoleń mieli możliwość nauczenia się podstaw obsługi i programowania różnego typu robotów używanych w przemyśle. Zakupione roboty będą stanowiły doposażenie już funkcjonujących w ramach CPRP robotów Fanuc oraz ABB, które także zostaną dostosowane do pracy z młodzieżą za pomocą oprzyrządowania dydaktycznego. Trzecią utworzoną pracownią będzie pracownia druku 3D, w ramach której zakupione zostaną 4 drukarki 3D wraz z oprogramowaniem.

– Projekt realizowany będzie w Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Gdańsku, jednak chcemy, aby jego zasięg był ogólnopolski. Chętnie będziemy dzielić się wdrożonymi technikami i narzędziami edukacyjnymi wypracowanymi w ramach projektu, aby podobne Centra powstawały w całym kraju – dodał Maciej Kazienko Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Adresatami tego projektu są głównie uczniowie szkół ponadpodstawowych. Z CPRP będą mieli możliwość skorzystania także studenci, nauczyciele oraz przedsiębiorstwa, którzy będą zainteresowani podniesieniem kompetencji swoich pracowników.

FUNDACJE VELUX (FUNDACJA VILLUM i FUNDACJA VELUX) to fundacje non-profit, które wspierają badania, środowisko, projekty społeczne i kulturalne w Danii i za granicą. Obie fundacje założył inżynier budownictwa Villum Kann Rasmussen – założyciel m.in. VELUX A/S i innych firm z Grupy VKR, których celem jest wprowadzenie światła dziennego, świeżego powietrza i lepszego środowiska do codziennego życia ludzi.

Więcej informacji o Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na stronie: strefa.gda.pl – zachęca Monika Fabich – Główny Specjalista ds. Marketingu, Dział Organizacyjno-Prawny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na rynku zatrudnienia spawacze są bardzo poszukiwani. Zapotrzebowanie na tych specjalistów zapewne wzrośnie jeszcze bardziej, w związku z planowanym wielkim rozwojem przemysłu offshore w Polsce. W Trójmieście będzie funkcjonował port montażowy morskich elektrowni wiatrowych.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *