Circle to Innovate. Pożyczki na cirtoinno. Wzmocnienie polskich firm, instytucji, organizacji we współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony środowiska, w tym klimatu Ziemi.

Fot. Kazimierz Netka.

Jak działać na rzecz środowiska, ochrony klimatu? Na to trzeba mieć pieniądze, żeby owa troska o otoczenie przynosiła jak najlepsze efekty. Rezygnowanie z węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii (OZE), wiąże się z koniecznością zakupu nowych instalacji.

Fotowoltaika, w służbie turystyki, czyli jak ze Słońca ośrodki wypoczynkowe mogą czerpać prąd.

Domy wczasowe bez dymiących kominów, tereny uzdrowiskowe bez smogu, to marzenie organizatorów turystyki oraz urlopowiczów. Czy to jest możliwe? Być może wkrótce nad Bałtykiem sytuacja w tym zakresie znacząco się poprawi – po zrealizowaniu międzynarodowego projektu pt. Cirtoinno, o pełnej nazwie: „Circular economy tools to support innovation in green and blue tourism SMEs cirtoinno”. Projekt ten jest realizowany od 2016 roku, a 14 stycznia 2019 roku, w Agencji Rozwoju Pomorza, która jest liderem tego projektu, odbyło się kolejne szkolenie zatytułowane: „Energia odnawialna – dobre praktyki” – z cyklu: „Circle to Innovate”. Poświęcone ono było wykorzystaniu energii słonecznej do produkcji prądu, czyli fotowoltaice. Uczestnicy dowiedzieli się, jak fotowoltaika jest wykorzystywana do tej pory przez małe i średnie przedsiębiorstwa, jakie są jej słabe „miejsca” oraz skąd można uzyskać finansowe wsparcie na kupno i zainstalowanie urządzeń.

To pomysł na lepsze wykorzystanie walorów Bałtyku

O projekcie, jego celach mówił Michał Kwas – kierownik projektu „CIRTOINNO – CIRCULAR ECONOMY TOOLS TO SUPPORT INNOVATION IN GREEN AND BLUE TOURISM SMEs” koordynator wdrażania projektu Cirtoinno z ramienia Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku. Powiedział, jakie są trendy w branży turystycznej w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), jakie GOZ stwarza szanse dla turystyki Morza Bałtyckiego z wdrażania GOZ. Przedstawił wsparcie projektu dla firm branży turystycznej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Z sektorem turystycznym wiąże ten projekt Regionalne Centrum Badań i Turystyki istniejące na duńskiej wyspie Bornholm. Chodzi o zmianę modelu produkcji i konsumpcji z koncepcji linearnej na przywracanie surowców i produktów do środowiska,, także przy pozyskiwaniu energii.

Docelowymi odbiorcami tej idei mają być goście hotelowi, ośrodków spa, dostawcy. Chodzi w tym ostatnim przypadku o taki standard dostaw by produkty spełniały wymagania gospodarki cyrkulacyjnej, czyli w obiegu zamkniętym. Na tej podstawie budowana jest marka dla całych destynacji turystycznych. W regionie Morza Bałtyckiego chodzi o skuteczne dbanie o otoczenie turystyczne, o środowisko naturalne, by branża turystyczna mogła lepiej zatroszczyć się o to, z czego naprawdę żyje. Ważna jest też edukacja turystów. Gospodarz ma uczyć gości odpowiednich zachowań.

Model ma kształt koła – pętli i pokazuje przywracanie do obiegu, Cirtoinno ma pokazać, jak się w tej pętli „zamknąć” by spełniać założenia GOZ – gospodarki o obiegu zamkniętym Chodzi o upcykling zasobów – doprowadzenie do podniesienia wartości marki turystyki nad Bałtykiem.

Jak to zrobić, czy powstał model dostosowany do rzeczywistości jaki jest efekt projektu Cirtoinno – to zostanie sprawdzone podczas następnych warsztatów, testujących. Powstanie narzędzie do samooceniania.

Żeby spełniać normy Cirtoinno i działać z myślą o dobru dla otoczenia, trzeba korzystać z odnawialnych zasobów. \W przypadku elektryczności może takim źródłem może być Słońce. Temu zagadnieniu poświęcone były warsztaty Citroinno 14 stycznia 2019 roku, zorganizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza, w siedzibie ARP, w Gdańsku Oliwie. O szczegółach mówili specjaliści.

Zagadnienia techniczne

Krzysztof Mik – absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Energetyka. Pracował w branży fotowoltaicznej jako projektant i inspektor instalacji PV, a obecnie jest pracownikiem Instytutu Maszyn Przepływowych PAN odpowiedzialnym za Laboratorium Technik Słonecznych. Zakres jego zainteresowań obejmuje przede wszystkim badanie wpływu różnych typów uszkodzeń na pracę modułów fotowoltaicznych oraz metody ich identyfikacji – poinformowali organizatorzy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Krzysztof Mik mówił o tym, jak można zyskać na fotowoltaice, o podstawach instalacji fotowoltaicznych: ich budowie, zasadach działania, projektowaniu, a także o fizycznej realizacji projektu sytemu fotowoltaicznego oraz o konserwacji instalacji.

Urządzenia te są projektowane na 25 lat. Pytanie: czy w Polsce to się opłaci? Zasoby słoneczne w naszym kraju są lepsze niż w Wielkiej Brytanii i podobne do tych, jakie mają Niemcy, gdzie 8,4 procent produkcji energii elektrycznej generuje fotowoltaika. Prognozy dla Polski są korzystne. Najważniejsze elementy instalacji to moduł fotowoltaiczny i falownik, dzięki któremu możemy wiedzieć, ile prądu moduł czy zestaw modułów fotowoltaicznych produkuje i jakie są usterki

Należy pamiętać, by nie stracić gwarancji, która jest udzielana zwykle na 10 lat.

Prąd przy pomocy fotowoltaiki można produkować dla siebie, ale też sprzedawać. Przyłączanie instalacji fotowoltaicznych do sieci przesyłowej stało się możliwe w 2013 roku. Panele fotowoltaiczne najczęściej wyeksponowane są ku południowi, ale mogą być też ustawiane ku wschodowi – zachodowi. Energia elektryczna pochodzenia słonecznego wykorzystywana jest nie tylko na potrzeby nieruchomości. Fotowoltaiką mogą być i są „dosilane” np. promy i samochody.

Fotowoltaika w PRAKTYCE firm

praktyka instalacji fotowoltaicznych w firmach na przykładzie hoteli i innych obiektów (wyliczenie opłacalności na podstawie przykładów i profili zużycia).
możliwości stosowania w turystyce zróżnicowanych technologicznie komponentów instalacji fotowoltaicznych.
Oszczędności energii na przykładzie instalacji przemysłowych.

Fot. Kazimierz Netka

Michał Kitkowski – prezes stowarzyszenia ” Weź się Zbierz” organizującego akcje m in. „Daj sie napić”, „Weź to podnieś”, prezes firmy fotowoltaicznej SunSol omówił fotowoltaikę w praktykach firm – na przykładzie hoteli i innych obiektów. Przedstawił wyliczenie opłacalności na podstawie przykładów i profili zużycia). Poinformował o możliwościach stosowania w turystyce zróżnicowanych technologicznie komponentów instalacji fotowoltaicznych.


Fot. Kazimierz Netka

Podczas szkolenia przedstawiono też oszczędności energii na przykładzie instalacji przemysłowych. O opłacalności fotowoltaiki mówił Krzysztof Kaszubowski. Dla stacji paliwowej instalacja zwróciła się po 8 latach.

 

Fot. Kazimierz Netka

Źródło wsparcia finansowego

Za co elektrownię słoneczną można kupić i zainstalować w przedsiębiorstwie, instytucji, organizacji, jednostce samorządu terytorialnego? O tym mówiła Renata Taczalska – koordynator projektów Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, podczas wykładu pt. „Pożyczka OZE na wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – głównie założenia”. Finansowanie realizacji projektów fotowoltaicznych odbywa się bowiem przy wsparciu z budżetu Unii Europejskiej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pożyczki są możliwe do uzyskania dzięki przeznaczeniu na nie puli środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Z tych zasobów pochodzi oferta pt.: „Pożyczka na OZE” – na instalowanie urządzeń do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym ze Słońca. Wykaz rodzajów beneficjentów (mogących korzystać z Pożyczki na OZE) jeszcze nie został sprecyzowany, bo umowa w tej sprawie została podpisana niedawno. Rozstrzygane są sprawy m.in. umieszczenia w gronie beneficjentów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Wsparcia w tym procesie przyznawania pożyczek przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy udziela Bałtycka Agencja Poszanowania Energii.

Więcej o projekcie

„Cirtoinno” to kolejny międzynarodowy projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza – napisał kierownik projektu Michał Kwas z Agencji Rozwoju Pomorza. Pełna nazwa tego przedsięwzięcia brzmi: „Circular economy tools to support innovation in green and blue tourism SMEs cirtoinno”. Współfinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności firm turystycznych z obszaru niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku poprzez wykorzystanie wybranych elementów gospodarki cyrkularnej w oferowanych przez nie usługach i produktach, a także w przyjętych modelach biznesowych. Liderem jest ARP, mająca partnerów z Litwy, Danii i Szwecji. Aktualnie realizowany jest pierwszy, badawczy, etap projektu.
Koncepcja GOZ zakłada dążenie do wyeliminowania negatywnego oddziaływania produktów i usług na środowisko. Można to osiągnąć poprzez zaprojektowanie ich w taki sposób, aby umożliwić maksymalne ich wykorzystanie oraz regenerację w trakcie całego cyklu użytkowania, a na końcu odzyskanie i/lub ponowne użycie materiału, z którego są zrobione.
Realizatorzy tego projektu, zamierzają przygotować MSP działające w sektorze turystycznym w obszarze Południowego Bałtyku do skorzystania z możliwości oferowanych przez GOZ. Elementy GOZ w modelach biznesowych MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) mogą być czynnikiem rozwoju zielonych produktów i usług w turystyce. Efektywne wykorzystanie surowców, lepsze zarządzanie odpadami, sposób myślenia przyjazny ekologii oraz zrównoważone zarządzanie cyklem życia produktów i usług może doprowadzić do wzrostu konkurencyjności MSP, przynieść im realne oszczędności i co najważniejsze – podnieść ich innowacyjność i stworzyć nowe możliwości biznesowe.
Założenie projektu jest innowacyjne, jako że koncepcja GOZ wywodzi się z sektora przemysłowego i została zaadaptowana przez firmy produkcyjne i handlowe. Co więcej, firmy turystyczne z obszaru Południowego Bałtyku różnią się w zakresie swoich kwalifikacji, potencjału innowacyjnego oraz świadomości ekologicznej. Aby zmniejszyć te różnice, w ramach projektu, firmy turystyczne MSP otrzymają narzędzia do wzmocnienia ich potencjału obejmujące self-assessment tool, czyli narzędzie do przeprowadzenia autodiagnozy ich przedsięwzięcia biznesowego, model szkoleń transgranicznych oraz usługi doradcze. Do tego dostosowane są wskaźniki efektywności programu. W ramach szkoleń wykorzystywane są innowacyjne metodologie –  szablony modelu biznesowego i myślenia kreatywnego. Taka metoda pracy wspomaga inicjowanie zmian, ponieważ wzmacnia wydajność i wykorzystanie wiedzy w firmie do tworzenia nietypowych rozwiązań, innowacyjnych produktów i usług.
Projekt jest realizowany przez 7 partnerów z 4 krajów z obszarów Południowego Bałtyku: Agencję Rozwoju Pomorza SA (lider projektu – Polska) Kłajpedzka Izba Gospodarcza Przemysłu I Rzemiosła (Litwa), Public Institution Strategic Self Management Institute (Litwa), Agencja Energetyczna Południowowschodniej Szwecji (Szwecja), Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (Polska), Regionalne Centrum Badań i Turystyki (Dania), Uniwersytet Linnaeus (Szwecja).

Okres realizacji projektu: 01.11.2016 – 31.05.2019 – napisał kierownik projektu Michał Kwas z Agencji Rozwoju Pomorza, na stronie internetowej https://www.arp.gda.pl/1262,cirtoinno.html?wiecej=4340#akapit_4340 .

Gospodarka obiegu zamkniętego to przyszłość, z którą należy i warto się liczyć, szczególnie realizując działania biznesowe w branży tak ściśle związanej z jakością środowiska naturalnego jak turystyka – podkreśla Agencja Rozwoju Pomorza i zachęca do bliższego zapoznania się z tą praktyką, w publikacji na stronie internetowej :  http://cirtoinno.eu/pl/circular-economy/

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.