Czekają nas znaczne podwyżki cen energii. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przewiduje, że w przyszłym roku za prąd zapłaci nawet 37 procent więcej niż w bieżącym. Nie są jeszcze znane wielkości podwyżek dla gospodarstw domowych. Dlatego, szczęściarzem jest każdy, kto ma swoje źródła energii.

Fot. Kazimierz Netka.

W środę, 03 października, podpisano w Pomorskiem umowy dotyczące unijnego dofinansowania wykorzystania odnawialnych zasobów energetycznych.

Czysta energia, własna i tańsza…

Samorząd województwa pomorskiego mocno inwestuje w Odnawialne Źródła Energii.W środę, 3 października 2018 roku podpisano kolejne umowy dotyczące dofinansowania projektów w zakresie produkcji energii z OZE – z odnawialnych źródeł energii. Umowy podpiszą marszałek i wicemarszałek województwa pomorskiego: Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski.

W konkursie na dotacje unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 władze regionu przeznaczyły na OZE prawie 130 mln zł. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorcy, ale także stowarzyszenia mieszkańców (w porozumieniu z gminą), mogą dostać wsparcie na produkcję energii ze źródeł odnawialnych – na przykład w postaci montażu ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła czy instalacji biogazowni. Ostatecznie w wyniku konkursu dotacje uzyskały 24 projekty o łącznej wartości 172 mln zł, dofinansowanie z UE wyniesie prawie 130 mln zł – wynika z informacji, które przekazała nam Emilia Stawikowska z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w swym komunikacie podając też wypowiedź:

Fot. Kazimierz Netka

– Zapotrzebowanie rynku na tego typu dotacje w województwie pomorskim było i jest nadal ogromne. Wszystkich zaskoczyła ilość złożonych wniosków. Było ich aż 262, a wartość planowanych inwestycji przekroczyła łącznie 670 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wniosła 453 mln zł – co prawie trzykrotnie przekroczyło budżet konkursu. Spośród złożonych 262 projektów tylko 24 otrzymały dofinansowanie. Oznacza to jednak bardzo wysoki poziom oraz efektywność wybranych inwestycji – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Celem projektów jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w województwie pomorskim. Dzięki realizacji 24 inwestycji zwiększy się także bezpieczeństwo energetyczne regionu, poprawi bilans energetyczny (zmniejszy import) oraz zmniejszą się obciążenia środowiska zanieczyszczeniami.

3 października br. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim 4 umowy: z władzami gminy Luzino (partnerzy projektu to: miasta Reda i Puck oraz gminy Łęczyce, Gniewino oraz Linia; Stowarzyszenie Grupa Rozwoju Lokalnego „Pradolina Łeby” oraz Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne), miasta Rumia – dwie umowy (partner projektu – gmina Szemud) oraz Pelplin (partner projektu – gmina Chmielno).

OZE w Redzie i Pucku oraz w gminach Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino

Fot. Kazimierz Netka

Przedmiotem inwestycji jest zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i instalacji solarnych, które będą montowane na domach prywatnych w Redzie i Pucku oraz gminach Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń do środowiska. Wykorzystanie OZE spowoduje znaczne oszczędności finansowe dla mieszkańców, którzy biorą udział w projekcie.

OZE w budynkach użyteczności publicznej w Rumi i Szemudzie

Fot. Kazimierz Netka

Miasto Rumia podpisze umowy na realizację dwóch projektów. Przedmiotem pierwszego jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z systemem zarządzania energią oraz w nielicznych przypadkach – akumulatorów do kumulacji energii. Inwestycje będą realizowane w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rumi i gminy Szemud. Zamontowanych zostanie 25 szt. instalacji (9 szt. w Rumi i 16 szt. w Gminie Szemud). Efektem realizacji projektu będzie kompleksowe wyposażenie gmin w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródła odnawialnego – promieniowania słonecznego.

Zakres drugiego projektu to zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z systemem zarządzania energią oraz w nielicznych przypadkach – zamontowanie akumulatorów do kumulacji energii. Instalacje posłużą do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na potrzeby zużycia w gospodarstwach domowych na terenie miasta Rumi i gminy Szemud. Zamontowanych zostanie 196 szt. instalacji fotowoltaicznych (52 szt. w budynkach mieszkalnych w Rumi oraz 144 szt. w budynkach mieszkalnych w gminie Szemud).

Energia z OZE w gminach Pelplin i Chmielno

Fot. Kazimierz Netka

Projekt obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych w 6 obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Pelplin (3 budynki) i Chmielno (3 budynki) oraz w 23 prywatnych budynkach mieszkańców (9 w gminie Pelplin i 14 w gminie Chmielno), a także montaż pieców na biomasę po jednym w budynkach użyteczności publicznej w każdej z gmin. Planowane przedsięwzięcie zmierza do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca wykorzystywanej na potrzeby własne obiektów oraz do zmiany źródła pozyskiwania ciepła w budynkach użyteczności publicznej – poinformowała nas Emilia Stawikowska z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Czytaj też na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *