Cztery konsorcja będą brane pod uwagę przy wyborze partnerów do budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni. 5 lutego 2021 roku minął termin przyjmowania ofert. Zbiegło się to w czasie z sukcesem w przeładunkach. Są one większe w styczniu 2021 o 13,6 procent w porównaniu z przeładunkami w styczniu 2020

Źródło ilustracji: ZMPGdynia.

Zostanie wybrany jeden gracz, który w procedurze PPP wybuduje i będzie jednocześnie operatorem Portu Zewnętrznego

W listopadzie 2020 roku zostało ogłoszone postępowanie w wyborze partnera prywatnego do realizacji projektu pt. „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”. W wyznaczonym terminie czyli do 5 lutego 2021 roku, złożono 4 wnioski o dopuszczenie do postępowania.

Jak informuje portal Gospodarkamorska.pl, wśród oferentów znaleźli się:

– Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS oraz Gdynia Terminal Holding SAS;

– Hutchison Ports Poland S.à r.l. oraz Port of Felixstowe Limited;

– International Container Terminal Services Inc.;

– Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie, wyposażenie a następnie utrzymanie i eksploatacja w okresie umowy pirsu Portu Zewnętrznego, na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy (przy czym dopuszcza się także inne, poboczne funkcje wytworzonej infrastruktury), o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. Zakres obejmuje również prace czerpalne w obszarze torów podejściowych do Portu Gdynia (wodna infrastruktura dostępowa). Urobek pobrany z obszaru prac czerpalnych zostanie wyrefulowany w miejscu planowanego pirsu Portu Zewnętrznego. Zakres projektu obejmuje również lądową infrastrukturę dostępową drogową i kolejową, przy czym za jej budowę od strony lądu do bram terminalu odpowiedzialny będzie podmiot publiczny. Dopuszczalne jest fazowanie inwestycji, przy czym warunki fazowania będą przedmiotem negocjacji w trakcie dialogu konkurencyjnego („Przedsięwzięcie”). Postępowanie ma na celu zawarcie umowy o PPP – napisano na stronie internetowej https://www.gospodarkamorska.pl/caly-swiat-spojrzal-w-strone-portu-gdynia-otwarcie-ofert-na-partnera-prywatnego-w-realizacji-portu-zewnetrznego-57276

Z tych podmiotów, światowych konsorcjów, zostanie wybrany w procedurze PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) jeden gracz, który wybuduje i będzie jednocześnie operatorem Portu Zewnętrznego. Taki kształt relacji biznesowych jest najbardziej efektywny w kontekście angażowanych środków publicznych oraz spodziewanych przychodów z danin należnych, jakie będą rok do roku wpływać do budżetu centralnego w związku z operacjami na wybudowanym głębokowodnym terminalu kontenerowym w Porcie Gdynia. Potwierdzają to eksperci  z Ernst & Young, którzy są członkami zespołu doradczego w procedurze PPP, szacując przychody 3 – 4 mld zł podatków w ramach działalności Portu Zewnętrznego – poinformował Marcin Wojciechowski – kierownik Działu Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, Pion Dyrektora Naczelnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A (ZMPGdynia).

Źródło ilustracji: ZMPGdynia

– Odnotowaliśmy utrzymujący się wzrost przeładunków, po rekordowym podsumowaniu roku 2020, kiedy gdyńskie terminale zakończyły na plusie trudny rok, ze wzrostem 2,9% r/r. Port Gdynia zakończył styczeń 2021 z wynikiem + 13,6%, w porównaniu do stycznia 2020 roku. Wyniki przeładunkowe gdyńskich terminali utwierdzają Zarząd Morskiego Portu Gdynia w słuszności decyzji inwestycyjnych, czerpiąc z dokonań wizjonerów Eugeniusza Kwiatkowskiego i inż. Tadeusza Wendy – wynika z informacji, które przekazał nam Marcin Wojciechowski – kierownik Działu Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, Pion Dyrektora Naczelnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.