Dzięki fuzji spółek z PKN ORLEN, zostaną wzmocnione ENERGA, LOTOS  oraz Pomorze. Spotkanie prezesa PKN ORLEN z prezydent Gdańska

Fot. Kazimierz Netka

Połączenie dwóch potencjałów da bardzo dużą siłę spółkom. Z punktu widzenia podatkowego, LOTOS i ENERGA zachowają pełną odrębność

PKN ORLEN kontynuuje działania zmierzające do budowy koncernu multienergetycznego. Ważnym krokiem w tym kierunku ma być przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS i wykup akcji Grupy ENERGA. Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN rozmawiał o planach inwestycyjnych spółki na Pomorzu i korzyściach z tym związanych z Aleksandrą Dulkiewicz, prezydent Gdańska – poinformowało Biuro Prasowe tej grupy kapitałowej. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Spotkanie przebiegało w atmosferze troski o rozwój Pomorza.

Władze samorządowe powinny tworzyć jak najlepsze warunki dla inwestorów i biznesu. To szansa na wielomiliardowe inwestycje, nowe miejsca pracy i większe wpływy podatkowe. Taką szansą dla Pomorza będą fuzje PKN ORLEN z Grupą LOTOS i ENERGĄ. Mamy długą historię udanych akwizycji. W każdym przypadku dały one impuls do rozwoju przejmowanych spółek. Przykładem jest włocławski ANWIL, w który inwestujemy 1,3 mld zł, by zwiększyć o połowę moce wytwórcze nawozów. Inwestować będziemy również w spółki pomorskie. Przedstawiłem mocne argumenty, z których wynika, że łączymy biznes z korzyścią dla Pomorza –  powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Jednym z głównych beneficjentów procesu przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS i Grupy Energa będzie Pomorze oraz jego mieszkańcy. Dzięki planowanym inwestycjom wzrośnie liczba i skala zamówień, firmy wejdą w nowe obszary działalności i jeszcze bardziej będą rozwijać te, w których są już aktywne. W przypadku LOTOSu jest to np. elektromobilność, a w przypadku ENERGI m.in. OZE.

Wejście do zintegrowanej Grupy to olbrzymia szansa rozwojowa dla pomorskich spółek. Tworzenie koncernów multi-utility wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółek na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W ten sposób budowana jest dodatkowa wartość dla akcjonariuszy i klientów.

Fot. Kazimierz Netka

Co więcej, Grupa ENERGA wpisuje się w plany wzmacniania segmentu energetycznego przez PKN ORLEN, m.in. poprzez planowane inwestycje w offshore, nisko i zeroemisyjne źródła energii, czy ewentualne wzmacnianie źródeł kogeneracyjnych. Na finalizacji transakcji niewątpliwie zyska pomorska spółka, bo pomiędzy firmami występuje szereg synergii operacyjnych. PKN ORLEN ma znaczący potencjał inwestycyjny i finansowy, natomiast inne firmy elektroenergetyczne, w tym ENERGA, mają tu nieco więcej ograniczeń. Połączenie tych dwóch potencjałów daje bardzo dużą siłę dla obu spółek.

Z punktu widzenia podatkowego, LOTOS i ENERGA zachowają pełną odrębność. To oznacza dalsze wpływy do budżetu miasta Gdańsk na identycznych zasadach, jak obecnie. Siedziby spółek pozostaną w Gdańsku i tu, tak jak do tej pory, trafiać będą wpływy z tytułu podatku CIT. Podobnie będzie z podatkami od nieruchomości. Rozliczane będą w Gdańsku, ponieważ budynki firm nadal będą przez nie użytkowane.

Fuzja będzie wiązała się z optymalizacją procesów biznesowych, jednak nie oznacza to redukcji zatrudnienia. Miejsca pracy zostaną utrzymane. Pracownicy zyskają z kolei możliwości rozwoju zawodowego oraz pracy w większej i silniejszej firmie o znaczeniu międzynarodowym.

Jeden silny koncern znacznie mocniej będzie mógł zaangażować się też w działania społeczne, kulturalne i sportowe w regionie. Dzięki skoordynowanej polityce CSR, lokalne społeczności będą mogły liczyć na większe i bardziej kompleksowe wsparcie – poinformowało Biuro Prasowe PKN ORLEN.

Oto komunikat, który przekazał nam Daniel Stenzel – rzecznik prasowy prezydenta Gdańska:

Spotkanie prezydent Gdańska z prezesem PKN Orlen

W siedzibie zarządu PKN Orlen odbyło się dzisiaj spotkanie prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz z prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem. Rozmowy dotyczyły przyszłości strategicznych dla Gdańska i Pomorza spółek Lotosu i Energii.

 Przyszłość gdańskich koncernów Energii i Lotosu stoi pod znakiem zapytania. Kilka miesięcy temu PKN Orlen poinformował o chęci zakupu obu przedsiębiorstw.

– Od samego początku wyrażaliśmy duże zaniepokojenie tymi planami. Po pierwsze zawsze przy takich operacjach naturalne są obawy o miejsca pracy. Dla miasta ważne jest również zaangażowanie obu firm w życie lokalnej społeczności, zarówno Energa, jak i Lotos to ważni partnerzy wielu przedsięwzięć sportowych, kulturalnych czy naukowych – mówi po spotkaniu Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

W spotkaniu z władzami płockiego koncernu udział wziął także Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska ds.  inwestycji

– Nie jest tajemnicą, że Lotos planował poważny rozwój swojej produkcji na nowych terenach należących do gdańskiego samorządu, zapowiedzi połączenia z Orlenem rodzą pytania co dalej z tymi planami i  rozwojem naszej, pomorskiej firmy.

Podczas spotkania plany rozwoju PKN Orlen przedstawił prezes zarządu Daniel Obajtek. Zapewnił, że jego firma, o ile dojdzie do kupna, zamierza kontynuować plany inwestycyjne zarówno Energii, jak i Lotosu. Według zapewnień prezesa Obajtka obie gdańskie firmy mają zachować pełną odrębność podatkową, siedziby mają pozostać w Gdańsku. Prezes zapewnił, że nie będzie redukcji etatów, a nowy koncern po połączeniu ma jeszcze bardziej zaangażować się w działania kulturalne, sportowe i naukowo-badawcze.

– Dzisiaj poznaliśmy zarys działań, nasze obawy pozostają aktualne, a te wszystkie wątpliwości mogą rozwiać tylko konkretne decyzje i konkretne działania. Zdajemy sobie sprawę, że takie decyzje strategiczne podejmuje rząd, niemniej lokalne wspólnoty powinny być wysłuchane przy takich operacjach – dodała prezydent Dulkiewicz.

Prezydent Gdańska zaprosiła również prezesa Daniela Obajtka na kolejne rozmowy do Gdańska – poinformował Daniel Stenzel – rzecznik prasowy prezydenta Gdańska.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.