Dzięki wybudowaniu zakładu RTE Poland, portugalska firma będzie produkowała w Europie o 500 000 rowerów więcej  co roku. W Polsce, w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, stworzy co najmniej 70 miejsc pracy.

Fot. z Archiwum Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Portugalska firma inwestuje w Brześciu Kujawskim.

Nowoczesną fabrykę rowerów wybuduje portugalska firma RTE Poland w gminie Brześć Kujawski. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała spółce decyzję o wsparciu tego projektu inwestycyjnego, co umożliwi jej zwolnienie z podatku dochodowego. Szacowana na 80 mln zł inwestycja przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu i stworzy nowe miejsca pracy – poinformowała nas Beata Ostrowska  – główny Specjalista ds. PR i komunikacji – Dział Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Decyzja o wsparciu inwestycji dla RTE Poland sp. z o.o. dotyczy budowy nowego zakładu produkującego rowery w miejscowości Machnacz (woj. kujawsko-pomorskie, powiat włocławski, gmina Brześć Kujawski). Inwestycja typu greenfield, szacowana na ok. 80 mln zł, obejmie też budowę infrastruktury pomocniczej, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji pełnego procesu produkcyjnego i towarzyszących mu procesów logistycznych. RTE Poland jest spółką powołaną przez Grupę RTE w celu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Projekt ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych Grupy RTE w Europie, wynikających z partnerstwa z marką Decathlon, największą na światowym rynku rowerów. Nowy zakład produkcyjny będzie przygotowany do obsługi klientów z Europy Środkowej, Wschodniej i wybranych rynków Europy Zachodniej. Realizacja inwestycji pozwoli Grupie RTE zwiększyć produkcję o ok. 500 000 rowerów rocznie. W nowym zakładzie w Machnaczu spółka będzie wdrażała najbardziej zaawansowane technologie. Oprócz wykorzystania najnowocześniejszych, wysoko zautomatyzowanych i efektywnych środowiskowo maszyn i urządzeń, firma wdroży do procesu produkcji szereg innowacyjnych rozwiązań z obszaru tzw. Industry 4.0. Inwestor planuje utworzenie, w pierwszej fazie inwestycji, co najmniej 70 nowych miejsc pracy.

Podczas uroczystości powitania nowego inwestora i wręczenia pierwszej decyzji o wsparciu inwestycji w Brześciu Kujawskim, podkreślono znaczenie tego projektu dla regionu, jego rozwoju i konkurencyjności – wynika z informacji, które przekazała nam Beata Ostrowska  – główny Specjalista ds. PR i komunikacji – Dział Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w swym komunikacie cytując też wypowiedzi:

– To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. Jako parlamentarzysta cieszę się, że przedsiębiorca wybrał właśnie Brześć Kujawski na miejsce swojej inwestycji. Nowe miejsca pracy są szczególnie potrzebne w tej części naszego województwa, gdzie bezrobocie wciąż pozostaje na poziomie wyższym niż w innych regionach kraju – podkreśla poseł na Sejm RP Joanna Borowiak.

– Konsekwentna realizacja rządowej strategii zrównoważonego rozwoju kraju i zwiększenie atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych, oznacza dziesiątki milionów złotych i nowe miejsca pracy. Jeżeli dołożymy do tego atrakcyjną lokalizację i dobre przygotowanie terenu, na którym ma być realizowane inwestycja, to możemy mówić o sukcesie. Jego zwieńczeniem będzie budowa fabryki, do czego dzisiejsze przekazanie decyzji o wsparciu tej inwestycji bardzo nas przybliża – mówi wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Lokalizacja inwestycji na terenie powiatu włocławskiego będzie pozytywnie oddziaływać na lokalny rynek pracy oraz sektor produkcji i usług.

– Gmina Brześć Kujawski od wielu lat pokazuje, że można wykorzystać znakomite położenie. Atrakcyjna lokalizacja to jednak nie wszystko. Dobrze przygotowane tereny, pełna infrastruktura techniczna, profesjonalne i kompleksowe wsparcie procesów inwestycyjnych, indywidualne podejście do inwestora oraz ulgi podatkowe to czynniki, które przyciągają biznes. Cieszymy się, że znana na światowych rynkach firma zaufała nam i doceniła nasze tereny – mówi burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.

Poza atrakcyjnym pod względem komunikacyjnym położeniem gminy, na wybór lokalizacji wpływ miały obowiązujące od lipca tego roku zasady wsparcia nowych inwestycji i udzielania pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Nowy system zmienił zasady funkcjonowania stref ekonomicznych, znosząc ich granice, a co oznacza, że zwolnienie z podatku dochodowego na okres od 10 do 15 lat jest niezależne od miejsca inwestycji. Nowy system zróżnicował także kryteria przyznawania pomocy w zależności od jakości inwestycji czy sytuacji gospodarczej w regionie. Preferuje obszary o największym bezrobociu, niewielkie i średniej wielkości miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz tereny wiejskie. Im wyższe bezrobocie, tym większe wsparcie i niższa wymagana wartość inwestycji, co tworzy atrakcyjne warunki dla inwestorów.

– Wybór lokalizacji fabryki przez portugalską firmę dowodzi, że nowe zasady wspierania inwestycji faktycznie wyrównują szanse regionów i tworzą warunki do rozwoju miejscowości o wyższym bezrobociu. Wcześniej zainteresowaniem biznesu cieszyły się głównie regiony dobrze rozwinięte gospodarczo, zaś tereny biedniejsze przyciągały mniej inwestorów, przez co rozwijały się wolniej. Dzisiaj widzimy, że dzięki nowemu systemowi zachęt, ten trend zaczyna się odwracać – podkreśla wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Paweł Lulewicz.

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna prowadzi działania na rzecz napływu nowych inwestycji poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie z sektora wysokich technologii. PSSE działa na terenie 226 gmin w województwie kujawsko-pomorskim i we wschodniej części woj. pomorskiego.

PSSE stworzyła warunki inwestycyjne dla 129 inwestorów, w tym 71 z polskim kapitałem. Zrealizowane przez nich inwestycje osiągnęły poziom 10,8 mld zł. Firmy, które zainwestowały na terenach strefowych, stworzyły i utrzymały prawie 26 tys. miejsc pracy.

Należące do Strefy Gdański Park Naukowo-Technologiczny i skoncentrowany na gospodarce morskiej Bałtycki Port Nowych Technologii są ośrodkami stymulującymi rozwój innowacyjnej pomorskiej przedsiębiorczości opartej o wiedzę. PSSE prowadzi też działalność w obszarze szkolnictwa branżowego: inicjuje porozumienia pomiędzy uczelniami, szkołami, przedsiębiorcami, samorządami oraz instytucjami okołobiznesowymi – czytamy w komunikacie, który przekazała nam Beata Ostrowska  – główny Specjalista ds. PR i komunikacji – Dział Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *