Egida 21 – ogólnopolskie ćwiczenia Policji. Sprawdzano gotowość jednostek do militaryzacji przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Uczestników zapoznawano z zadaniami planowanymi do wykonania w razie zagrożenia państwa i w czasie wojny

Fot. z Archiwum KWP w Gdańsku.

Oceniano m.in. sprawność powoływania sił rezerwowych

17 października 2021 roku w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Egida 21”. Celem tych ogólnopolskich działań było szkolenie rezerw osobowych Policji poprzez ich powołanie do jednostek przewidzianych do militaryzacji. W ćwiczeniu wzięło udział 20 osób, które przewidziane były do militaryzacji przez właściwego miejscowo Wojskowego Komendanta Uzupełnień – napisała podkom. Karina Kamińska z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP) w Gdańsku. W tym roku z powodu pandemii ćwiczenia przeprowadzono w okrojonej wersji.

17 października 2021 o godzinie 7.00 uczestnicy stawili się w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku, aby rozpocząć ćwiczenia. Celem tych ogólnopolskich działań było sprawdzenie gotowości jednostek Policji przewidzianych do militaryzacji, funkcjonalność procedur i rozwiązań planistycznych przyjętych w zakresie uzupełniania potrzeb osobowych, frekwencji oraz płynności przebiegu procesu przyjęcia osób, które otrzymały przydziały. Dodatkowo celem przedsięwzięcia było zapoznanie osób powołanych do odbycia ćwiczeń z planowanymi obowiązkami służbowymi oraz zadaniami planowanymi do wykonania w warunkach zagrożenia państwa i w czasie wojny, a także specyfiką służby w Policji. „Egida 21” miała również na celu sprawdzenie poziomu przygotowania jednostek Policji do przyjęcia rezerw osobowych oraz sprawności funkcjonowania elementów rozwinięcia jednostki w tym punktów kontrolno-informacyjnych i wydawania wyposażenia. Celem ćwiczenia było również zdobycie wiedzy i doskonalenie umiejętności przez uczestników w wykonywaniu zadań na stanowiskach wynikających z nadanych przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych – poinformowała podkomisarz Karina Kamińska z Zespołu Prasowego KWP w Gdańsku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *