Ekspansja zagraniczna i rozwój B+R – Sescom  podsumował rok obrotowy 2018/2019

Źródło ilustracji: Sescom S.A.

Sescom – notowany na GPW dostawca nowoczesnych usług Facility Management dla sieci opublikował raport finansowy za rok obrotowy 2018/2019. Zaprezentował skonsolidowane przychody na poziomie 131,6 mln zł oraz zysk netto w wysokości 5,4 mln zł.

W okresie od października 2018 r. do września 2019 r. o ok. 40% wzrosła sprzedaż zagraniczna Grupy – poinformował nas Marek Tymecki – IR Manager w spółce Sescom. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Przychody Grupy Sescom osiągnięte w minionym roku obrotowym w stosunku do roku 2017/2018 są na tym samym dobrym poziomie. Wynik netto Grupy oraz spółki dominującej wyniósł odpowiednio: 5,4 mln zł oraz 4,8 mln zł, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2017/2018 o odpowiednio: -35% i -26%, związany ze wzrostem kosztów zatrudnienia w Grupie oraz kosztami rozwoju na rynkach zagranicznych. Wyniki komentuje prezes Sescom SA – Sławomir Halbryt:

Ostatni rok był rokiem inwestycji w silny zespół oraz działania rozwojowe. To niezbędne inwestycje do dalszej ekspansji oraz budowania przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych. Rok obrotowy 2017/2018 stanowił dla nas wysoką bazę porównawczą. Realizowaliśmy wtedy projekty inwestycyjne dla naszych dotychczasowych klientów – dostarczyliśmy znaczącą liczbę nowych urządzeń IT. W zakończonym roku utrzymaliśmy ubiegłoroczny poziom sprzedaży dzięki większym o ok. 16 mln zł przychodom z tytułu usług, w tym zwłaszcza na rynkach zagranicznych. Musieliśmy jednak przeznaczyć więcej środków na wynagrodzenia oraz działania rozwojowe. Wierzę, że stworzyliśmy solidną podstawę do wzrostu w kolejnych latach.

W minionym roku obrotowym Grupa Sescom powiększyła się o nową spółkę – DT Sp. z o.o., funkcjonującą na rynku usług serwisowych dla pojazdów magazynowych. Dzięki poszerzeniu portfolio usług o specjalizację nowego podmiotu, Sescom wzmocnił swoją ofertę dla hipermarketów oraz firm z branży magazynowej. Prezes Halbryt z oceną inwestycji w DT wstrzymuje się do kolejnego roku obrotowego:

– Od 30 kwietnia, kiedy nabyliśmy większościowy pakiet udziałów w DT Sp. z o.o., do końca września minęło 5 miesięcy. W tym czasie wdrożyliśmy nową spółkę w nasze struktury oraz zintegrowaliśmy procesy wewnętrzne. DT realizowała w minionym roku usługi na rzecz dotychczasowych klientów, w tym sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Niecały rok to jednak zbyt krótki czas na ocenę efektywności inwestycji. Myślę, że realizacja kolejnych projektów związanych z usługami wparcia procesów logistycznych w rozpoczętym już nowym roku obrotowym zaowocuje satysfakcjonującym wkładem nowej spółki w sprzedaż naszej grupy.

W zakończonym roku obrotowym Sescom zainwestował w dalszy rozwój projektów B+R, których rezultaty wesprą sprzedaż Grupy w nadchodzących latach. Powodzeniem zakończyły się pilotaże usługi zarządzania środkami trwałymi w oparciu o technologię RFID, co umożliwia gdańskiej spółce rozpoczęcie komercjalizacji tego rozwiązania. Dzięki pozyskaniu 2,2 mln zł z NCBiR zintensyfikowano prace nad SES BI – autorskim rozwiązaniem klasy business intelligence, narzędziem do zaawansowanej analizy danych wykorzystującej sztuczną inteligencję. W opinii prezesa Halbryta warunkiem efektywnego wzrostu międzynarodowej firmy w branży FM jest oferowanie klientom usług wspieranych technologią.

– Sektor retail, do którego kierujemy naszą ofertę, przechodzi dynamiczne zmiany. Naszymi partnerami u klientów oprócz stricte technicznych służb utrzymania ruchu stają się dyrektorzy finansowi i specjaliści kontrolingu. Dostrzegamy ich potrzebę optymalizacji i poszukiwania synergii w celu budowania wartości dodanej z usług. Chcemy być atrakcyjnym partnerem dla naszych klientów, dlatego przewidujemy ich potrzeby i konsekwentnie angażujemy się w projekty B+R: SES BI, technologię RFID, czy efektywność energetyczną i rozwiązania wykorzystujące OZE, szczególnie technologie wodorowe. W minionym roku zdynamizowaliśmy prace nad projektami technologicznymi. Mam nadzieję, że pierwsze efekty tych działań zobaczymy już w roku obrotowym 2019/2020.

W dniu 28 stycznia spółka przekazała na rynek komunikat o wydaniu przez sąd prawomocnego wyroku przeciwko CUBE.ITG SA w restrukturyzacji, dotyczącego pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, co stanowi podstawę do umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec majątku Sescom S.A. Postępowanie egzekucyjne było kolejnym etapem trwającego od 2017 r. sporu między spółką a CUBE.ITG SA w restrukturyzacji dotyczącego wysokości ceny nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG przez Sescom S.A. w dniu 22 lutego 2016 r. Werdykt sądu potwierdza stanowisko Sescom co ostatecznie kończy spór.

Sescom od 2008 roku świadczy kompleksowe usługi Facility Management dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek – od planowania inwestycji, projektowania, prac adaptacyjnych i remontowych, przez utrzymanie techniczne oraz optymalizację zużycia energii, po wdrożenia technologii i analitykę. W minionym roku Grupa Sescom zrealizowała zlecenia dla ponad 300 klientów z 28 krajów Europy. Spółka dominująca w Grupie – Sescom SA od marca 2018 r. notowana jest na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Rok obrotowy w Sescom trwa od października do września następnego roku – poinformowali Izabela Werbel – Marketing & PR Coordinator i Marek Tymecki – IR Manager w spółce Sescom.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *