Elektryczne i wodorowe autobusy dla sześciu miast w Wielkopolsce. NFOŚiGW przekaże samorządom 48,4 mln zł na rozwój zeroemisyjnej komunikacji publicznej

Fot. z Archiwum NFOŚiGW.

Program „Zielony Transport Publiczny” zmienia na lepsze jakość życia w Polsce

W sześciu miastach w województwie wielkopolskim (Gniezno, Kórnik, Nowy Tomyśl, Piła, Swarzędz, Września) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansuje zakup łącznie 25 autobusów elektrycznych i wodorowych na potrzeby transportu zbiorowego, a także budowę infrastruktury do ładowania tych pojazdów. Wsparcie z NFOŚiGW opiewa na ogólną kwotę 48,4 mln zł, z czego 43,9 mln zł stanowią bezzwrotne dotacje, a 4,5 mln zł – preferencyjne pożyczki. Umowy z samorządami zostały podpisane 9 grudnia – wynika z informacji, przekazanych przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Wydział Komunikacji Medialnej Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

Dofinansowanie dla sześciu wielkopolskich miast pochodzi z realizowanego przez NFOŚiGW wieloletniego programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny” („ZTP”), poprzez który wspierany jest w Polsce rozwój ekologicznej, zeroemisyjnej komunikacji miejskiej. Głównym celem programu jest zmniejszenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie zbiorowym, a w konsekwencji – poprawa stanu powietrza w ośrodkach miejskich. Upowszechnienie na liniach komunikacyjnych polskich miast autobusów, które nie emitują CO2, szkodliwych związków (m.in. tlenki azotu i siarki) oraz pyłów, to jeden z ważnych czynników ograniczania zanieczyszczania powietrza i poprawy jakości życia mieszkańców. Nowoczesna, zeroemisyjna komunikacja miejska to także skuteczny sposób poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego, komfortu podróży mieszkańców oraz walki ze zjawiskiem wykluczenia transportowego.

Wsparcie ze środków finansowych programu „Zielony Transport Publiczny” kierujemy nie tylko do wielkich aglomeracji, ale przede wszystkim do miast średnich i małych, które dysponują skromniejszymi możliwościami rozwojowymi, a często w równym stopniu borykają się z takimi problemami cywilizacyjnymi, jak smog, nadmierna emisja gazów cieplarnianych i hałas – zaznacza wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Sławomir Mazurek. – Cieszymy się, że samorządy, także w Wielkopolsce, coraz chętniej stawiają na zeroemisyjną komunikację lokalną, słusznie dostrzegając w tym szansę na ekorozwój swoich miast. Jako największa w Polsce instytucja finansująca projekty na rzecz ochrony klimatu i środowiska, chętnie wspieramy ekologiczne i modernizacyjne aspiracje miast i miasteczek – dodaje wiceszef NFOŚiGW.

Projekty wsparte przez NFOŚiGW w Wielkopolsce zakładają łącznie zakup 25 ekologicznych autobusów, z czego 22 o napędzie elektrycznym i 3 zasilane wodorem. Pojazdy będą nowoczesne, niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, niektóre także klimatyzowane. Beneficjenci w ramach otrzymanych dotacji i pożyczek zakupią i zamontują również infrastrukturę do ładowania zeroemisyjnych pojazdów, w tym ładowarki mobilne, ładowarki do zajezdni, przyłącza i stacje transformatorowe.

Przeprowadzone zostaną również szkolenia dla kierowców i mechaników obsługujących nowe autobusy.

Realizacja poszczególnych inwestycji – w zależności od miasta – zakończy się między 30 września 2023 r. a 30 września 2025 r. Efektem ekologicznym przedsięwzięć ma być istotne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, redukcja emisji tlenków azotu oraz pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10).

Oto szczegółowe dane na temat poszczególnych projektów w Wielkopolsce dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Gniezno

Przedsięwzięcie zakłada zakup 10 autobusów o napędzie elektrycznym. Dofinansowanie obejmie także infrastrukturę ładowania pojazdów (5 dwustanowiskowych ładowarek zajezdniowych, 2 ładowarki mobilne i 1 stacja transformatorowa). Przeszkolonych zostanie co najmniej 20 kierowców i 10 mechaników. Dotacja z NFOŚiGW: prawie 18,5 mln zł.

Kórnik

W ramach przedsięwzięcia gmina zakupi 3 autobusy o napędzie elektrycznym. W celu ich zasilania zakupione będą 3 ładowarki do zajezdni. Szkolenie obejmie co najmniej 18 osób mających obsługiwać nowe autobusy. Dofinansowanie z NFOŚiGW: ponad 4,8 mln zł dotacji i prawie 3,6 mln zł pożyczki.

Nowy Tomyśl

Kupiony zostanie 1 autobus o napędzie elektrycznym. Do jego ładowania posłużą 2 punkty zainstalowane na terenie spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz 1 ładowarka mobilna. Szkolenie przejdą co najmniej 3 osoby. Dotacja z NFOŚiGW: ponad 1,5 mln zł.

Piła

Miasto planuje zakup 3 autobusów o napędzie wodorowym i 2 zasilanych energią elektryczną. Na towarzyszącą infrastrukturę złożą się 3 punkty ładowania, w tym 1 ładowarka mobilna i 1 ładowarka dwustanowiskowa. Przeszkolonych ma być co najmniej 20 osób mających obsługiwać pojazdy. Dotacja z NFOŚiGW: niemal 9,6 mln zł.

Swarzędz

Projekt przewiduje zakup 5 autobusów o napędzie elektrycznym. W ramach inwestycji planuje się również zakup i montaż na terenie zajezdni autobusowej w Garbach 2 punktów ładowania. Ponadto zostanie przeprowadzone szkolenie dla co najmniej 10 kierowców i 5 mechaników. Dotacja z NFOŚiGW: 7,9 mln zł.

Września

W ramach przedsięwzięcia miasto zamierza kupić 1 autobus o napędzie elektrycznym. W celu zasilania tego pojazdu przewidziany jest zakup 1 ładowarki (stacjonarnej lub mobilnej). Dofinansowanie z NFOŚiGW: prawie 1,8 mln zł dotacji i niemal 918 tys. zł pożyczki.

Uroczyste zawarcie umów dotyczących wspomnianych inwestycji w sześciu wielkopolskich miastach odbyło się w piątek 9 grudnia br. Dokumenty w imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał wiceprezes NFOŚiGW Sławomir Mazurek, a ze strony władz samorządowych – burmistrzowie i prezydenci sześciu wielkopolskich miast wraz z miejskimi skarbnikami. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście: parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa i samorządowcy.

***

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest liderem we wdrażaniu programów zmieniających na lepsze jakość życia w Polsce. Od ponad 33 lat inicjuje i wspiera działania na rzecz środowiska i transformacji energetycznej. Podległa Ministerstwu Klimatu i Środowiska instytucja finansuje i współfinansuje przedsięwzięcia proekologiczne i na ten cel przeznaczyła już 270 mld zł, z czego prawie 2/3 to środki własne. Z wsparcia NFOŚiGW korzystają zarówno przedsiębiorcy, samorządy i administracja państwowa, jak i uczelnie, organizacje pozarządowe i osoby prywatne – napisano w informacji, przysłanej przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Wydział Komunikacji Medialnej Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *