Energetyka jądrowa nad polskim Bałtykiem. Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita oraz Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały porozumienie o współpracy. Naukowcy będą wszechstronnie wspierać budowniczych pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Duże znaczenie będzie miał superkomputer, znajdujący się w Politechnice Gdańskiej

Fot. Kazimierz Netka.

Pomorskie może uzyskać znaczącą przewagę konkurencyjną nie tylko w Unii Europejskiej

Nauka i biznes połączyły swe siły przy realizacji chyba najważniejszej inwestycji w Polsce: przy budowie w Pomorskiem pierwszej w naszym kraju, elektrowni jądrowej. 2 lutego 2023 roku, w Uniwersytecie Gdańskim, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita a spółką Polskie Elektrownie Jądrowe. To historyczne wydarzenie. Warto zapamiętać, co zostało wówczas powiedziane. Okazuje się, że pomorskie uczelnie dysponują dużym potencjałem, ale też doświadczeniem. Wspierały bowiem budowę elektrowni jądrowej, która miała powstać w ubiegłym wieku, nad Jeziorem Żarnowieckim, ale to przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane, a dość zaawansowana budowa zlikwidowana; pozostały fragmenty obiektów, z betonu tak twardego, ze niełatwo je zdemontować. Teraz, „jądrówka” ma funkcjonować nad Bałtykiem, na Pobrzeżu Słowińskim, w gminie Choczewo. Warto wiedzieć, ze w Polsce ma powstać kilka elektrowni jądrowych, w tym małe reaktory.

Fot. Kazimierz Netka.

Środowisko biznesowe na tym ważnym wydarzeniu w Uniwersytecie Gdańskim reprezentował m.in. dr Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza, przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

– Mam ogromną przyjemność poprowadzić dzisiejszą uroczystość podpisania umowy ramowej o współpracy pomiędzy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską Uniwersytetem Gdańskim, tworzących Uczelnie Fahrenheita a spółką Polskie Elektrownie Jądrowe – powiedziała Katarzyna Zygmunt – zastępca dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, inaugurując spotkanie:

Fot. Kazimierz Netka.

Uroczystość zorganizowano w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.

– Serdecznie witamy państwa w skromnych progach naszej uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego, który – jak przed chwilą było powiedziane – jest członkiem niezwykłej inicjatywy, jaką jest Związek Uczelni Fahrenheita – powiedział prof. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego:

Fot. Kazimierz Netka.

– Związek, który ma już kilkuletnie doświadczenie we współpracy niezwykle owocnej budującej nowy wymiar silnego, konkurencyjnego ośrodka akademickiego, nie tylko w naszym regionie, nie tylko w Polsce, ale liczymy na to, że i w całej Europie, a w niektórych aspektach z pewnością na całym wiecie. Tym bardziej szczególnie gorąco witam gości naszych trzech uczelni w murach Uniwersytetu Gdańskiego, specjalnie przybyłych na tę uroczystość.

Szczególnie gorąco witam przedstawicieli władz rządowych i samorządowych: pana Dariusza Drelicha – wojewodę pomorskiego, pana Mieczysława Struka – marszałka województwa pomorskiego. Serdecznie witam całą delegację przedstawicieli spółki Polskie Elektrownie Jądrowe na czele z panem Tomaszem Stępniem – prezesem zarządu oraz z panem Łukaszem Młynarkiewiczem – wiceprezesem zarządu. Serdecznie witam władze rektorskie, magnificencje panów rektorów Uczelni Fahrenheita: pana rektora Marcina Gruchałę, pana rektora Krzysztofa Wilde, oraz panią dyrektor Związku Fahrenheina – panią profesor Adrianę Zaleską-Medynską.

Działania naszego Związku są najlepszym dowodem na to, że możemy osiągać synergię, integrować się wokół ważnych problemów, nie tylko tych akademickich, związanych z naszą codzienną działalnością naukowo-dydaktyczną ale również tych ważnych dla naszego regionu. Tym bardziej cieszę się, że dzisiaj właśnie w tym gronie będziemy mogli podpisać to historyczne porozumienie współpracy w zakresie budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Chcemy nie tylko dzielić się naszą wiedzą, naszym doświadczeniem, chcemy nie tylko uruchamiać nowe kierunki studiów, ale również na stałe być obecni jako to zasadnicze zaplecze eksperckie województwa pomorskiego, w różnych jego aktywnościach – powiedział prof. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

– Szanowni panie wojewodo, panie marszałku, panie prezesie, szanowni państwo. Jako przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni imienia Daniela Fahrenheita – trzech największych uczelni: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego chciałem bardzo podziękować panu prezesowi za to, że widzicie państwo w nas potencjał do współpracy i bardzo się ciesze, że jako środowisko akademickie będziemy mogli ten niezwykle ważny projekt – cywilizacyjny dla Pomorza – wspierać – powiedział Marcin Gruchała – rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:

Fot. Kazimierz Netka.

– Wspierać tak, jak mówił przed chwilą pan rektor Stepnowski, i myśląc o kształceniu koniecznych kadr dla tego przedsięwzięcia, ale wspierać również swoją kadrą ekspercką, naukową, bo wiemy, że jest to przedsięwzięcie, które dotyka – można powiedzieć – niemalże każdego aspektu życia funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki, środowiska naturalnego. Od aspektów zdrowotnych, poprzez aspekty ekonomiczne, aspekty czysto techniczne, technologiczne, społeczne, a my tych wszystkich ekspertów mamy. Nasi eksperci już od lat współpracują ze sobą, rozwiązując z powodzeniem mnóstwo różnych istotnych problemów, nie tylko naukowych, ale staramy się wspierać wszystkie ważne, istotne procesy, które zachodzą w naszym regionie, na Pomorzu.

Bardzo się cieszę, że to bardzo istotne wydarzenie pozwoli nam cieszyć się – mam nadzieję, że jak najszybciej – zdrowszym środowiskiem naturalnym, czystszym powietrzem, co dla mnie szczególnie jako lekarza jest kluczowe. Bardzo wszystkim państwu dziękuję. Myślę, że to naprawdę bardzo ważny dzień dla naszego środowiska akademickiego, dla uczelni zrzeszonych w Związku imienia Daniela Fahrenheita – powiedział Marcin Gruchała – rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita (FarU).

– Magnificencje, szanowi rektorzy, panie marszałku, panie prezesie, wszyscy szanowni goście, drodzy państwo! Dzisiaj jest taki szczególny moment, bo spotykamy się z prezesem Polskich Elektrowni Jądrowych – powiedział Dariusz Drelich – wojewoda pomorski:

Fot. Kazimierz Netka.

– Pamiętam, że już dawno były konsultacje jak powołano Związek Uczelni Fahrenheita. Wtedy z panem marszałkiem życzyliśmy powodzenia, żeby się to przekuwało w takie konkretne projekty i one się przekuwają, bo widzimy, że coraz częściej się spotykamy. W związku z tym, że Związek Uczelni Fahrenheita działa i jest też chyba przykładem dla całej Polski i chcemy, żeby na Pomorzu nie tylko przykładów takich wielkich inwestycji infrastrukturalnych, jak energetyka jądrowa, energetyka wiatrowa, porty, żeby też był przykład naukowy, bo te efekty mam nadzieję, że będą. Chciałbym państwu życzyć, tak, jak życzyłem powodzenia w realizacji tego wielkiego projektu Związku Fahrenheita i wspólnych inicjatyw, chciałbym państwu życzyć tej świetnej współpracy z jedną z największych spółek za chwilę, albo może w realizacji największej na Pomorzu takiej punktowej inwestycji jak budowa elektrowni atomowej. Już od kilku miesięcy przygotowujemy się do tego, bo ten projekt inwestycyjny, to jest też droga, kolej, nabrzeże – wybudowane wszystko nowe. Musimy w zespole to koordynować i myślę, że trzeba by już zaperosić Związek Uczelni Fahrenheita do tego roboczego zespołu. On jest konieczny, żeby tak wielki projekt jak budowa elektrowni atomowej realizować w takim harmonogramie jak pan prezes przedstawia. Mamy mało czasu. Żeby budowę tej elektrowni rozpocząć to musimy szereg inwestycji zrealizować ju,ż w tej chwili i to się dzieje. Robimy przygotowania w zakresie tych, którzy będą realizować towarzyszące inwestycje: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polskie Koleje Państwowe, Urząd Morski. Jest wiele zadań i bardzo dziękuję, że wyrażacie tę gotowość dzisiaj jako przedstawiciele uczelni, czyli grona naukowego, ale też potencjału studentów największych uczelni Pomorza, żeby ich już teraz włączyć, żeby ich już kształcić, żeby te nowoczesne technologie, które tam są konieczne realizować. Nie chcemy przecież tutaj – chyba że będziemy musieli ale mam nadzieję, że nie – z całego świata zapraszać ekspertów. Możemy mieć własnych ekspertów, własnych specjalistów, którzy będą te inwestycje realizować, a później będą tam pracować i rozwijać może w innych regionach – w tych technologiach, w których u nas po raz pierwszy będziemy instalować elektrownie jądrowe. Życzę powodzenia, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że to będzie nasz sukces i po latach będziemy mogli powiedzieć, że braliśmy udział w takim dziele – powiedział Dariusz Drelich – wojewoda pomorski.

– To jest niezwykle ekscytujące, że możemy się spotkać w takim gronie, w którym w istocie budujemy koalicję na rzecz wsparcia tej ogromnej epokowej można by rzec, inwestycji – powiedział Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego:

Fot. Kazimierz Netka.

– Inwestycja, która sama w sobie jest już wielką sprawą, wielkim zadaniem, ale przecież która kwalifikuje całą masę dodatkowych przedsięwzięć, wymagających z całą pewnością zaangażowania pomorskiej, a można by powiedzieć szerzej – polskiej nauki.

Jest wiele aspektów, pan wojewoda kilka takich aspektów wymienił, choćby infrastruktury portowej, rozwój naszych portów, małych portów, to także drogi dojazdowe, Polskie Linie Kolejowe – budowa nowych stacji, to także zadania, które wiążą się z budową sieci przesyłowych energetycznych. Tych aspektów infrastrukturalnych jest cała masa. Ale jest też cała masa problemów, z którymi musimy się uporać, a dotyczących kwestii społecznych. Widzimy tutaj taki plakat: „Świadomie o atomie”. Trzeba przekonać lokalne społeczności, albo można powiedzieć regionalne społeczności do tego, że warto się skupić wokół takich wielkich projektów. Wydaje się, że wojna prowadzona przez agresora rosyjskiego na terenie Ukrainy, zachęca nas do tego by myśleć o takich właśnie projektach, które będą uniezależniać nasz kraj; myśleć o takich źródłach energii, które powodują, że rozwój naszego kraju, zwłaszcza gospodarki, będzie oparty nie tylko na wiedzy, ale na znakomitej infrastrukturze, która będzie w odpowiedni sposób zasilana.

Dyskutowaliśmy o tym wcześniej w rozmowach z panem prezesem, z panami rektorami, że środowisko akademickie, środowisko samorządów terytorialnych, jak słyszymy w deklaracji pana wojewody, także reprezentanci administracji rządowej bardzo różnych specjalności są gotowi w ten proces się włączyć. Cieszę się bardzo. Panie prezesie, może pan liczyć na to, że ma pan tutaj znakomitych partnerów, proszę tylko rzetelnie i dobrze ich wykorzystać – zapewnił Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego.

– Na budowie pierwszej elektrowni jądrowej się nie skończy – powiedział Tomasz Stępień – prezes zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych:

Fot. Kazimierz Netka.

– Jest cały program rozwoju energetyki jadowej i to nie jest tylko rola największej spółki inwestora, oczywiście musi budować te elektrownie, ale to jest rola przede wszystkim całej gospodarki, państwa, uczelni, przemysłu i tak dalej. Budujemy nowy sektor przemysłu w Polsce i wszelkie związane z tym wyzwania stoją przed nami. Dla mnie zupełnie naturalnym jest, że przy realizacji tak dużych zamierzeń strategicznych, później przy eksploatacji, przy tworzeniu tego typu przedsięwzięć w zasadzie najważniejsi są ludzie i taka współpraca z uczelniami, z wszelkimi miejscami, które podejmują się tego, żeby pomóc inwestorowi, pomóc w kraju kształcić kadry i do budowy – to jest wiele sektorów, badań – później eksploatacji, potem wszelkich z tym związanych wyzwań, które się pojawiają, bo jak taka inwestycja powstanie, to powstają nowe możliwości.

Zupełnie naturalnym jest współpraca z uczelniami. Ja się bardzo cieszę, że tu na Pomorzu można korzystać z potencjału, z doświadczeń, z tego co już jest, czyli jest już jakaś współpraca, związek, jesteśmy tutaj razem, nie osobno, więc jest to niezmiernie budujące. Ja sobie wiele obiecuję po tej współpracy. Mamy również pewne oczekiwania, które będziemy formułować i przekuwać na kolejne porozumienia, mam nadzieję Życzmy sobie wszyscy – jak już zostało wcześniej powiedziane, trudno się z tym nie zgodzić – powodzenia w realizacji naszych zamierzeń. Bardzo dziękuję! – powiedział Tomasz Stępień – prezes zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

– Udział w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, to dla naszej uczelni również realizacja trzeciej misji, a więc współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym oraz budowa dialogu z lokalną społecznością – zaakcentowała Katarzyna Zygmunt – zastępca dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. I dodała: szerzej o potencjale Uczelni Fahrenheita opowie nam doktor pan Marcin Jaskulski – pełnomocnik rektora Politechniki Gdańskiej do spraw energetyki jądrowej, który dzisiaj reprezentuje Uczelnie Fahrenheita.

– Szanowni państwo, znajdujemy się w sytuacji, która oznacza dla Polski głęboką transformację energetyczną, stanowiącą ogromne wyzwane, ale jednocześnie szansę na budowę niezależności energetycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego – rozpoczął dr Marcin Jaskulski – pełnomocnik rektora Politechniki Gdańskiej do spraw energetyki jądrowej, reprezentujący Uczelnie Fahrenheita:

Fot. Kazimierz Netka.

– Zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie rosło, ponieważ za kilkanaście lat przesiądziemy się na pojazdy o napędzie alternatywnym, a część z nas zmieni także sposób ogrzewania, alby uniezależnić się od paliw kopalnych, aby ograniczać emisję. Potrzebujemy zatem nowych elektrowni. Nasze obecne jednostki wytwórcze są przestarzałe i wymagają transformacji, wymagają zmian. Nie będą wkrótce spełniały wyśrubowanych norm środowiskowych. Dlatego musimy stawiać też na rozwiązania bezemisyjne. Jednocześnie system energetyczny musi być w równowadze w każdym kroku czasowym. Zatem oprócz odnawialnych źródeł energii, potrzebujemy nowego źródła, które w bezemisyjny sposób będzie pracować stabilnie i dostarczać energię zawsze, kiedy jej potrzebujemy.

Elektrownia jądrowa jest jedynym rozwiązaniem, które spełnia te wszystkie warunki i odpowiada na rosnące potrzeby. Przeprowadzone analizy systemowe wskazują na zasadność budowania sektora energetycznego, opartego na synergii małej energetyki wykorzystującej lokalne odnawialne zasoby energii i dużej, bazującej na morskich farmach wiatrowych energetyce jądrowej.

Doskonale wiemy, jak ważne dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju, jest projekt realizowany przez Polskie Elektrownie Jądrowe.

Dlaczego pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać na Pomorzu? Przede wszystkim jest to wynik wieloletnich badań lokalizacyjnych. W ich efekcie wskazano lokalizacje nadmorskie jako preferowane. Było wiele czynników, które o tym zadecydowały. Duże znaczenie miało to, że to jedyne miejsce, które posiada tak duże zasoby wody morskiej. Pozwala to na bardziej efektywne schłodzenie obiegu parowego elektrowni jądrowej, dlatego jest to to naturalny wybór lokalizacji, pierwszy.

Tu pojawiają się Uczenie Fahrenheita. Jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie i rozumiemy wyzwania transformacji energetycznej. Znamy procesy zachodzące w województwie pomorskim. Od lat współpracujemy z władzami samorządowymi i otoczeniem społeczno – gospodarczym. Jesteśmy gotowi rozwijać dialog i współpracę pomiędzy Polskimi Elektrowniami Jądrowymi a województwem pomorskim.

Jako Uczelnie Fahrenheita udowodniliśmy, że integracja na wielu poziomach jest możliwa i przynosi wiele korzyści. Chcemy tego dokonać także w tym przypadku. Zapewnimy kompleksowe działania na każdym etapie projektu w oparciu o szerokie i różnorodne kompetencje oraz nowoczesne technologie, zapewniające spełnienie standardów bezpieczeństwa.

Oś czasu projektu przewiduje długofalowe działania, trwające nawet 100 lat. Jesteśmy teraz w fazie przedprojektowej, w przededniu budowy, która będzie też okresem poszukiwania szans na wzrost udziału lokalnych przedsiębiorców tego tak zwanego local content.

Z kolei okres eksploatacji może potrwać od 60 do 80 lat. Cieszymy się, że możemy włączać się w ten proces już na tak wczesnym etapie realizacji. I w tym miejscu chciałbym podkreślić, że zależy nam na osiągnięciu niezależności energetycznej. Popieramy ten projekt. Czujemy się odpowiedzialni za wsparcie działań Polskich Elektrowni Jądrowych w województwie pomorskim. Widzimy potrzebę włączania interesariuszy, podnoszenie świadomości i budowania dialogu społecznego. To też konieczne w perspektywie wdrażania Polityki energetycznej Polski do 2040 roku.

Jako Uczelnie Fahrenheita stanowimy pewien hub kompetencyjny. W odniesieniu do tego projektu widzimy trzy kluczowe grupy dyscyplin. Przewagą Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego bezsprzecznie jest wieloletnie doświadczenie w zakresie medycyny, pielęgniarstwa czy ratownictwa medycznego. Politechnika Gdańska w obszarze technologicznym zapewni wsparcie na polu budownictwa, elektroenergetyki, inżynierii mechanicznej, automatyki i inżynierii lądowej. Uniwersytet Gdański rozwija badania w zakresie nauk ścisłych, takich jak chemia i fizyka, ale także w zakresie nauk społecznych: psychologia, socjologia, prawo i ekonomicznych jak zarządzanie.

Także w obszarze zdrowotnym możemy zaoferować kreowanie aktywnej polityki zdrowotnej, monitorowanie stanu zdrowia, medyczny nadzór i wsparcie dozymetrii osobistej, długookresową opiekę medyczną i wsparcie psychologiczne. Działania te kierowane są do pracowników elektrowni, okolicznych mieszkańców i całego województwa. Natomiast w obszarze technicznym na etapie inwestycji i eksploatacji możemy kształcić i wspierać edukacje kadr zgodnie z zapotrzebowaniem projektu budowy Polskich Elektrowni Jądrowych, co obejmuje także infrastrukturę towarzyszącą.

Naszą najnowszą inicjatywą jest Centrum Energetyki Jądrowej, w którego planach jest prowadzenie badań w tak kluczowych obszarach jak inżynieria materiałowa, diagnostyka, badanie materiałów budowlanych. Będziemy wspierać Polskie Elektrownie Jądrowe także w obszarze technologii, montażu i eksploatacji urządzeń energetycznych elektrowni. W tym wszystkim pomoże nam nowoczesny superkomputer, który posiadamy.

W obszarze społecznym kluczową inicjatywą jest utworzenie regionalnego ośrodka wsparcia transformacji energetycznej, który będzie zajmował się badaniami opinii publicznej, percepcją ryzyka, dialogiem społecznym, barometrem postaw.

Z kolei w obszarze ochrony środowiska proponujemy między innymi monitoring środowiskowy i przyrodniczy, badania ekosystemów oraz oddziaływania na środowisko, analizy z wykorzystaniem aparatury w zakresie skażeń promieniotwórczych czy też gospodarkę odpadami promieniotwórczymi.

Uczelnie Fahrenheita to 42 000 studentów i około 3800 pracowników naukowych. Zapewnimy wam wszechstronną edukację kadr. Posiadamy nowoczesne laboratoria wyposażone w aparaturę zgodnie z najnowszymi trendami międzynarodowymi. Mamy szeroko rozwiniętą współpracę z zagranicznymi ośrodkami i instytucjami naukowymi.

O atutach Uczelni Fahrenheita jako partnera w tym projekcie stanowi szybkość reakcji, znajomość lokalnych potrzeb, rozwinięta współpraca w regionie, gotowość do włączenia się w prace na każdym etapie inwestycji od dnia dzisiejszego do dnia zamknięcia.

Wizja bezpiecznej energetycznie Polski wymaga współpracy mieszkańców, podmiotów gospodarczych, uczeni i oczywiście Polskich Elektrowni Jądrowych. Dziękuję za uwagę – podsumował dr Marcin Jaskulski – pełnomocnik rektora Politechniki Gdańskiej do spraw energetyki jądrowej, reprezentujący Uczelnie Fahrenheita.

Najważniejsza część naszej uroczystości: podpisania umowy ramowej. Do złożenia podpisów zapraszam profesora Marcina Gruchałę – rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, profesora Krzysztofa Wildego – rektora Politechniki Gdańskiej, profesora Piotra Stepnowskiego – rektora Uniwersytetu Gdańskiego, pana Tomasza Stępnia – prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych, pana Łukasza Młynarkiewicza – wiceprezesa zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych oraz panią profesor Adrianę Zaleską-Medynską – dyrektor Uczelni Fahrenheita. Zapraszam.

– Jesteśmy przekonani, że właśnie podpisywane porozumienie będzie początkiem długofalowej i pomyślnej współpracy na rzecz wspólnej wizji bezpieczeństwa energetycznego Polski – powiedziała Katarzyna Zygmunt – zastępca dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Dodatkowe wiadomości zawiera komunikat, który przekazały nam Joanna Szostek – zastępca dyrektora Pionu Komunikacji i Relacji z Interesariuszami w Polskich Elektrowniach Jądrowych sp. z o.o. oraz Alicja Sagan – starszy specjalista ds. Komunikacji i PR, Dział Komunikacji Zewnętrznej w Polskich Elektrowniach Jądrowych sp. z o.o.:

Polskie Elektrownie Jądrowe i uczelnie wyższe w Gdańsku będą wspólnie kształcić kadry dla energetyki jądrowej w Polsce

2 lutego Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podpisała umowę o współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim, tworzącymi Uczelnie Fahrenheita (FarU). Razem z inwestorem odpowiedzialnym za budowę pierwszej elektrowni na Pomorzu gdańskie uczelnie będą szkolić kadry dla przemysłu jądrowego.

Fot. Kazimierz Netka.

W związku z intensyfikacją działań prowadzonych w ciągu ostatniego roku i przygotowaniami do procesu rozpoczęcia budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów i ekspertów gotowych włączyć się w ten strategiczny z punktu widzenia interesów państwa projekt będzie rosnąć. Celem umowy podpisanej 2 lutego 2023 roku jest rozwój potencjału kadrowego w sektorze energetyki jądrowej w Polsce. Umowa pozwoli studentom i absolwentom, chcącym związać swoje życie zawodowe z branżą jądrową, na zdobywanie wiedzy z tego zakresu, jak i rozwijanie praktycznych umiejętności.

Poparcia dla zawiązanej współpracy udzieliła też Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska:

Podpisanie umowy między PEJ i uczelniami wyższymi otwiera kolejny etap realizacji programu polskiej energetyki jądrowej i przyczynia się do dalszego rozwoju potencjału kadrowego – tak ważnego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Elektrownia jądrowa to nie tylko technologie i wykonawstwo. To również potencjał ludzki, który powinniśmy jak najlepiej wykorzystać. Chcemy stworzyć w naszym kraju centrum szkoleniowe i stać się regionalnym hubem we wszystkich dziedzinach energetyki. To ważny sygnał dla krajowego przemysłu, umożliwiający jego rozwój przy budowie i użytkowaniu elektrowni jądrowej.

– Pomorze to region, w którym powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Z racji wielkości i wagi tego strategicznego projektu zatrudnienie przy nim znajdą specjaliści właśnie z regionu pomorskiego zarówno w okresie budowy, jak i późniejszej eksploatacji elektrowni. Dlatego już na tym etapie projektu inwestycyjnego spółka rozwija współpracę z kluczowymi uczelniami wyższymi w Gdańsku. Z jednej strony pozwoli ona na pozyskanie pracowników z kompetencjami, które są niezbędne przy tym projekcie. Z drugiej strony wzbogaci ofertę edukacyjną uczelni o elementy praktyczne wynikające z doświadczenia pracowników naszej spółki – mówi Tomasz Stępień, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

Podpisana umowa określa ramy współpracy między PEJ a FarU. Obejmuje m. in. przygotowanie i przeprowadzanie przez pracowników spółki wybranych zajęć edukacyjnych dla studentów, a także przedstawianie rekomendacji odnośnie treści nauczania, które umożliwią uzyskanie przez absolwentów niezbędnych wiadomości i umiejętności potrzebnych w pracy w branży energetyki jądrowej.

Jesteśmy świadomi wielkości pracy, jakiej wymaga stworzenie i wykorzystywanie elektrowni jądrowej. Energetyka jądrowa niesie ze sobą liczne korzyści, które należy odpowiedzialnie tworzyć i użytkować dla wspólnego pożytku i szeroko pojętego bezpieczeństwa – mówi prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita. – Wiedza i kompetencje specjalistów reprezentujących uczelnie członkowskie FarU zapewnią konieczne wsparcie na każdym etapie tego ważnego dla naszego regionu przedsięwzięcia, także w zakresie kreowania aktywnej polityki prozdrowotnej, obejmującej zarówno pracowników obsługujących inwestycję, jak też mieszkańców otaczających ją terenów.

Fot. Kazimierz Netka.

Politechnika Gdańska ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu kadr dla branży jądrowej, stąd wracamy teraz do realizacji specjalności „energetyka jądrowa” – mówi prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – W planach mamy również utworzenie innych, dedykowanych ścieżek edukacyjnych z tego obszaru, czyli np. studiów podyplomowych czy magisterskich. Cyklicznie otwieramy też centra badawcze, w których nasi naukowcy wykonują projekty i ekspertyzy na potrzeby firm z różnych branż, np. morskiej energetyki wiatrowej czy technologii wodorowych. Obecnie przymierzamy się do otwarcia Centrum Energetyki Jądrowej PG, dzięki czemu będziemy mieć jeszcze większy wpływ na rozwój gospodarczy naszego regionu.

Jak zauważa prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego: – Nowoczesna energetyka jądrowa to niskoemisyjne, stabilne i bezpieczne źródło energii. Wobec światowego kryzysu energetycznego, jej obecność wraz z odnawialnymi źródłami energii w tak zwanym miksie energetycznym staje się niezbędna. Wprowadzanie na nasz rynek energetyczny tego typu elektrowni wymaga jednak dobrego i odpowiedzialnego przygotowania. Fakt zaangażowania naukowców i studentów trzech uczelni FarU w ten projekt wskazuje także na rosnące znaczenie naszej współpracy w ramach Związku Uczelni Fahrenheita.

W ramach współpracy Polskie Elektrownie Jądrowe zaoferują też płatne staże w spółce dla najlepszych absolwentów wybranych kierunków studiów dotyczących energetyki jądrowej, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych lub wykażą się innymi szczególnymi osiągnięciami.

Umowa ze szkołami wyższymi tworzącymi Uczelnie Fahrenheita jest kolejną tego typu zawartą przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe. Celem podpisywanych porozumień jest przede wszystkim rozwój potencjału kadrowego w sektorze energetyki jądrowej, a tym samym przygotowywanie absolwentów do wejścia na rynek pracy z odpowiednimi kwalifikacjami.

***********

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) został powołany w 2020 roku na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Najważniejszym zadaniem Związku jest jak najlepsze wykorzystanie zasobów i potencjału trzech uczelni, które go tworzą. Działania FarU koncentrują się na opracowaniu rozwiązań wspierających wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, a także rekomendacji dotyczących konsolidacji lub powoływania nowych, międzyuczelnianych szkół doktorskich.

***********

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację. Spółka wspiera też administrację rządową w działaniach na rzecz realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej oraz wykonaniu umowy między rządem RP, a rządem USA ws. współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w RP. Więcej informacji: www.ppej.pl – zachęca Joanna Szostek, Zastępca Dyrektora Pionu Komunikacji i Relacji z Interesariuszami Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

Fot. Kazimierz Netka.

Po zakończeniu uroczystości związanych z podpisaniem porozumienia, w Uniwersytecie Gdańskim odbyło się Spotkanie Noworoczne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Podczas tego wydarzenia kontynuowano rozmowy na temat rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, w tym na Pomorzu.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.