Equinor i Polenergia planują uruchomienie w 2027 roku 100 morskich elektrowni wiatrowych. Zawarły umowy na wykonanie fundamentów tych elektrowni na farmach Bałtyk II i III

Źródło ilustracji: SIF Netherlands B.V.

Wspólny cel: wykorzystanie wielkiego potencjału energetyki odnawialnej, drzemiącego w naszym kraju

Equinor i Polenergia podpisały finalne umowy z dostawcą fundamentów dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. Holenderska spółka SIF Netherlands B.V. wyprodukuje dla obu projektów 100 monopali. Monopale to kluczowe komponenty, niezbędne do realizacji inwestycji o strategicznym znaczeniu dla polskiej transformacji energetycznej – wynika z informacji, które przekazali nam Agnieszka Dietrich – Leader Communication, Equinor w Polsce i Grzegorz Łaguna – Dyrektor ds. Komunikacji, Grupa Polenergia:

Przedmiotem umów jest 100 fundamentów typu monopal pod turbiny wiatrowe, po 50 sztuk na każdy z projektów. Rozpoczęcie ich produkcji zaplanowano w drugim kwartale 2025 roku.

– Morskie farmy wiatrowe Bałtyk II i Bałtyk III stają się rzeczywistością. Większość głównych kontraktów, które dotyczą obu projektów została już zabezpieczona. To ogromne przyspieszenie w realizacji naszych inwestycji na morzu i bardzo ważny, pozytywny sygnał dla naszych inwestorów. Uruchomienie 100 wież wiatrowych zaplanowaliśmy już w 2027 roku. Dziś robimy bardzo ważny krok w kierunku urzeczywistnienia tych planów. Mamy jeden, wspólny cel – wykorzystanie wielkiego potencjału energetyki odnawialnej, który drzemie w naszym kraju. Projekty Bałtyk go zrealizują, dostarczając zieloną energię do milionów polskich gospodarstw domowych. To kolejny dowód na to, że Polenergia to dziś najprężniej rozwijająca się grupa energetyczna w Polsce – mówi dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergia S.A.

Po zakontraktowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i podjęciu finalnej decyzji inwestycyjnej, rozpocznie się faza realizacji projektów Bałtyk II i Bałtyk III. Dwie farmy wiatrowe o łącznej mocy 1440 MW będą się znajdować w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości ok. 37 i 22 km od linii brzegowej.

– Podpisanie ostatecznej umowy na produkcję fundamentów dla naszych farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III przybliża nas do momentu podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej. Planowane na 2027 rok farmy wiatrowe będą jednymi z pierwszych na polskim morzu. Ich uruchomienie będzie miało kluczowe znaczenie dla krajowego bezpieczeństwa energetycznego, zapewniając stabilną energię odnawialną dla ponad 2 milionów gospodarstw domowych w Polsce – mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Equinor w Polsce.

Źródło: Polenergia

SIF Netherlands B.V. ma globalne doświadczenie w dostarczaniu komponentów dla morskich farm wiatrowych. Realizacja umowy ze spółką jest planowana do końca 2026 roku. Pierwsza energia z farm wiatrowych Bałtyk II i III ma popłynąć w 2027 roku. Komercyjny etap ich użytkowania jest zaplanowany od 2028 roku. W kolejnej fazie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce Equinor i Polenergia rozwijają projekt Bałtyk I. Morska farma wiatrowa o mocy do 1560 MW będzie oddalona od brzegu o około 80 km. Projekty realizowane wspólnie przez Equinor i Polenergię to bardzo ważna część polskiej transformacji energetycznej.

****

Polenergia to największa polska prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Polenergia jest pierwszym polskim przedsiębiorstwem, które podporządkowało swoją wizję rozwoju budowie zeroemisyjnej gospodarki. Grupa angażuje się w rozwój lądowych farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, elektromobilność oraz transformację wodorową.

Strategicznym projektem realizowanym przez Polenergię jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 3000 MW we współpracy z norweskim Equinor. Od 2005 roku akcje Polenergii są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” uhonorowała Polenergię nagrodą „Byka i Niedźwiedzia” dla najlepszej spółki indeksu sWIG80 w 2018 roku. Więcej na www.polenergia.pl

Equinor to międzynarodowy koncern energetyczny z ponad 50-letnim doświadczeniem w prowadzeniu działań operacyjnych na morzu, dążący do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Transformacja koncernu opiera się na trzech filarach tj. optymalizacji wydobycia ropy i gazu, rozwoju oferty rozwiązań niskoemisyjnych, a także maksymalizowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii na morzu i lądzie. Firma działa na ponad 30 rynkach na świecie będąc jednocześnie jednym z kluczowych producentów i dostawców gazu ziemnego do Europy, w tym do Polski poprzez Baltic Pipe.

W Polsce Equinor skupia się na rozwijaniu kompleksowej oferty rozwiązań energetycznych odpowiadających na potrzeby polskiej transformacji energetycznej. Poza dostawami gazu, realizuje wspólnie z Polenergią trzy projekty morskich farm wiatrowych Bałtyk I, Bałtyk II i Bałtyk III o łącznej mocy do 3 GW, a także buduje odnawialne źródła energii na lądzie poprzez należącą do grupy platformę Wento posiadającą portfel OZE o łącznej mocy 1,6 GW – poinformowali Grzegorz Łaguna – Dyrektor ds. Komunikacji, Grupa Polenergia i Agnieszka Dietrich – Leader Communication, Equinor w Polsce.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *