EuroSkills Gdańsk 2023. Na Żuławach – najcenniejszej części województwa pomorskiego – trwa rywalizacja o tytuły mistrzów w różnych zawodowych specjalnościach. Konkuruje około 600 młodych ludzi, z ponad 30 państw. W czwartek – VI Międzynarodowy Kongres „Umiejętności to przyszłość”

Fot. Kazimierz Netka.

Dla innowacyjnej gospodarki, dla lepszego życia

Te umiejętności, które kiedyś wystarczyło zdobyć w zasadniczej szkole zawodowej, dzisiaj wymagają kwalifikacji niemal inżynierskich. Znajomość programów komputerowych to najnormalniejsza sprawa. Konstruowanie, programowanie robotów to również zasób wiedzy, wymagany od pracownika, niekoniecznie po studiach. Świat pnie się do góry; doskonałości są coraz bardziej w cenie. Wszak zamierzamy wznieść się bardzo wysoko. Bardzo daleko. Bo aż na Marsa.

Fot. Kazimierz Netka.

Dzisiaj zachwycamy się talentem Olędrów, którzy przed wiekami przybyli do Polski, przynosząc unikatową wiedzę z zakresu gospodarowania wodą i ujarzmiania tego żywiołu. To oni, imigranci z Niderlandów, mają największe zasługi w zbudowaniu Żuław; w uporządkowaniu gospodarki wodnej w delcie Wisły i ochronie gospodarstw przed powodziami. Dzisiaj, na tym międzynarodowym dziele specjalistów z różnych krajów Europy czyli na Żuławach – odbywają się kontynentalne mistrzostwa EuroSkills Gdańsk 2023 – nie tylko w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi, ale też nad doskonaleniem natury, chociaż do tego zagadnienie trzeba podchodzić bardzo roztropnie. Jest również reprezentacja Niderlandów.

Fot. Kazimierz Netka.

Rywalizacja zaczęła się rano, 6 września 2023 roku, w ramach wydarzenia o nazwie: EuroSkills Gdańsk 2023, już po raz ósmy organizowanego w Europie. Oficjalna inauguracja odbyła się 5 września wieczorem, a dzisiaj o specyfice tych mistrzostw mówili reprezentanci organizatorów oraz zespołów rywalizujących o miano najlepszej, najlepszego.

Fot. Kazimierz Netka.

Podczas konferencji prasowej, którą moderowali Tom York – dyrektor ds. marketingu i komunikacji WorldSkills Europe i Marek Zając – wiceprezes SkillsPoland, FRSE. O EuroSkills mówili m.in.: prof. Paweł Poszytek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), prezydent EuroSkills Gdańsk 2023; Pani Teija Ripattila – prezes Zarządu WorldSkills Europe; João Carlos Teixeira – złoty medalista w inżynierii mechanicznej CAD podczas EuroSkill Graz 2021 i specjalnej edycji WorldSkills 2022, reprezentant Portugalii w piłce nożnej; inżynier Patryk Rudź – szef warsztatów Frezowanie CNC podczas EuroSkills Gdańsk 2023 i WorldSkills Poland.

Fot. Kazimierz Netka.

Następnie odbyło się zwiedzanie miejsc rywalizacji. Przemarszem przez namioty i hale AmberExpo kierowała Aneta Mentel-Sadowska – międzynarodowa koordynatorka mediów EuroSkills 2023.

Fot. Kazimierz Netka.

Niezmiernie ważnym wydarzeniem podczas EuroSkills Gdańsk 2023 będzie VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkoleń, 7 września, pod hasłem „Umiejętności to przyszłość. Dla Nowej Edukacji i Szkolenia Zawodowego, Dla Przyszłych Pokoleń, Dla Innowacyjnej Gospodarki, Dla Lepszego Życia”. Uczestniczyć w nim będą liderzy różnych branż i reprezentanci edukacji z różnych krajów. Przedstawione zostaną najlepsze praktyki dotyczące kształcenia zawodowego i zapotrzebowania na wykwalifikowanych zawodowców, a także związane z doskonaleniem kadr przyszłości. Zaprezentowane będą również globalne trendy w kształceniu zawodowym. W Kongresie ma uczestniczyć m.in. Nicolas Schmit – komisarz Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia i Praw Socjalnych.

Fot. Kazimierz Netka.

Przewidziane w programie kongresu są m.in.: debata pt. „Synergia między politykami i finansowaniem UE a WorldSkills/EuroSkills w celu podniesienia atrakcyjności edukacji, kształcenia zawodowego oraz wsparcia reform”; sesja: Dla innowacyjnej gospodarki – „Kompetencje cyfrowe podstawą przyszłej, nowej gospodarki”; sesja: Dla nowej edukacji i szkoleń zawodowych „Uniwersytety Europejskie i Europejskie Centra Doskonałości Zawodowej”; sesja: Dla lepszego życia „Inkluzja społeczna, dostępność, solidarność”.

Fot. Kazimierz Netka.

Podsumowania kongresu, według jego programu, dokonają m.in.: Marek Zając – wiceprezes SkillsPoland, FRSE; prof. Paweł Poszytek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE); Ms Teija Ripattila – prezes zarządu WorldSkills Europe; JM prof. Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego; prof. Krzysztof Zanussi – reżyser, producent, scenarzysta, wykładowca, członek Rady Programowej VI Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego; Waldemar Siwiński – założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, prezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Więcej wiadomości można znaleźć na stronach: kongres.frse.org.pl oraz https://euroskills2023.org/pl/home-polski/ .

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *