Finansowanie budowy tanich mieszkań

Rządowy program popierania budownictwa mieszkaniowego

Niemal z całej Polski zjechali do Gdańska przedstawiciele urzędów miast, gmin, powiatów, towarzystw budownictwa społecznego (TBS-ów), spółek komunalnych oraz spółdzielni mieszkaniowych, celem zapoznania się z najnowszą ofertą programu rządowego popierania budownictwa mieszkaniowego.

Organizatorem konferencji, która odbyła się 18 stycznia 2016 roku w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich, był Urząd Miejski w Gdańsku i Bank Gospodarstwa Krajowego – który finansowo obsługuje programy rządowe oraz ma nowe własne inicjatywy służące poprawie sytuacji mieszkaniowej Polaków. Na konferencji można było się dowiedzieć, jakie są możliwości zwiększenia przez samorządy liczby tanich mieszkań czynszowych na terenie Trójmiasta i województwa pomorskiego.

Fot. W+éodzimierz Amerski 040

Do dyspozycji uczestników konferencji byli eksperci banku BGK ds. finansowania budownictwa mieszkaniowego. To oni poinformowali, że od 1 listopada 2015 roku zaczął się nabór wniosków o udzielenie finansowania zwrotnego w ramach realizacji pierwszej edycji owego programu rządowego. Celem programu społecznego budownictwa czynszowego (SBC) jest wybudowanie co najmniej 30 tys. mieszkań na wynajem o limitowanych czynszach przeznaczonych dla osób o umiarkowanych dochodach. BGK zapewni łącznie 4,5 mld zł finansowania zwrotnego w ramach 10 rocznych edycji programu. To oznacza po 450 mln zł na każda edycję rocznie. Rozpoczęty w listopadzie pierwszy program dotyczący składania wniosków o udzielenie finansowania trwa do 29 lutego 2016 roku. Dla ułatwienia wniosek i wypełnione załączniki można przesłać w postaci elektronicznej pod adres e-mail: wnioski.sbc@bgk.pl , lub w formie papierowej poprzez wysłanie pocztą albo osobiste złożenie w banku.

Fot. W+éodzimierz Amerski 049

Na pytania uczestników konferencji odpowiedziano, że preferowane będą rodziny z dziećmi do 25 roku pobierania przez nie nauki. Ułatwienia są też dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, bez względu na ich wiek, a także osób samotnie wychowujących dziecko.

Przedsięwzięcia będą finansowane kredytem długoterminowym – do 30 lat, lub w drodze organizowanej przez BGK emisji obligacji inwestora (z gwarancją ich nabycia przez bank), na warunkach preferencyjnych. Inwestorami SBC mogą być towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), spółdzielnie mieszkaniowe i spółki gminne.

Fot. W+éodzimierz Amerski 037

Dariusz Stachera – dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego BGK i jego zastępczyni – Agata Gocłowska stwierdzili, że czynsze w takich mieszkaniach wybudowanych na wynajem są o około 40 proc. mniejsze od tych, które oferują deweloperzy. Przykładowo wynoszą one od 7 do 23 zł za metr kwadratowy. Przy czym 70 proc. opłat czynszowych jest przeznaczana na spłatę kredytu, a 30 proc. na bieżące remonty.

Program finansowego wsparcia budownictwa komunalnego i socjalnego ze środków Funduszu Dopłat omówili Anita Łygan – naczelnik Wydziału i Paweł Karpiński – ekspert w Departamencie Usług Agencyjnych BGK. Tym wsparciem dotychczas objęto 18 tys. lokali o łącznej powierzchni 700 tys. m. kwadratowych. W tym 60 proc. stanowią lokale socjalne, 32 proc. komunalne i 8 proc. noclegownie dla osób bezdomnych. W listopadzie 2015 roku weszły zmiany do ustawy zwiększające dofinansowanie o 5 procent. Spółki gminne od 2016 roku mogą się ubiegać o przejęcie mieszkań zakładowych i po ich wyremontowaniu z określoną ulgą mogą je wynajmować lub odsprzedawać.

Fot. W+éodzimierz Amerski 026

O nowych 167 lokalach mieszkaniowych dla gdańszczan tj. inwestycjach zrealizowanych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w latach 2014 – 2015 mówił Piotr Grzelak – zastępca prezydenta Gdańska. Łączny koszt budowy wyniósł 30,2 mln zł, w tym udział miasta ponad 11,5 mln zł. W latach 2018 – 2029 przy wsparciu tegoż banku planowana jest budowa kolejnych 300 nowych mieszkań dla gdańszczan.

Wła-49

Fot. Włodzimierz Amerski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *