Gala Pracodawców Pomorza 2022. Uhonorowani zostaną najwybitniejsi twórcy silnej polskiej w tym pomorskiej gospodarki, autorzy jej sukcesów w świecie; wzmacniający międzynarodowy prestiż Polski

Źródło ilustracji: Stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza.

Primum cooperatio; dialogus supra omnia czyli współpraca i dialog ponad wszystko

Wiedza i przemysł – to dwie dziedziny zainteresowań i dokonań ludzi, dające w efekcie podstawy do tworzenia źródeł utrzymania. Dlatego osoby, które zajmują się taką działalnością, czyli naukowcy i przedsiębiorcy, powinni być hołubieni. To bowiem efekty ich pracy decydują o konkurencyjności kraju czyli o jego znaczeniu na mapie świata, o międzynarodowym prestiżu Polski, w tym Pomorza; dają materialne podstawy do rozwoju nauki, medycyny, kultury; do podnoszenia standardu życia, do bogacenia się społeczeństw, do ich obrony – co jest niezmiernie ważne zwłaszcza w takich czasach, jakie zaistniały teraz, w Europie. Dlatego, naukowcy i biznesmeni zasługują by ich szanować, doceniać, chwalić, nagradzać za to, co dla nas tworzą, dając m.in. zatrudnienie.

Okazją, do chociażby symbolicznego odwdzięczenia się twórcom naszego coraz lepszego życia, będzie Gala Pracodawców Pomorza, zaplanowana na 3 czerwca 2022 roku. Organizuje ją m.in. w celu uhonorowania np. wynalazców, naukowców, biznesmenów, Zarząd Stowarzyszenia „Pracodawcy Pomorza” – największej i najstarszej organizacji pracodawców na obszarze województwa pomorskiego – zrzeszającej blisko 1000 przedsiębiorstw o niezwykle szerokim profilu działalności. Wśród „Pracodawców Pomorza” są zarówno mikroprzedsiębiorstwa jak i wielkie koncerny. Firmy te reprezentują niemal wszystkie branże gospodarki, a także uczelnie, szkoły oraz instytucje kultury.

Tegoroczna Gala Pracodawców Pomorza odbędzie się 3 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Będzie to wyjątkowe wydarzenie w historii pomorskiego środowiska gospodarczego. Uhonorowani zostaną twórcy nowoczesnej gospodarki; podczas tego uroczystego spotkania wręczane będą statuetki „Pomorski Pracodawca Roku”.

Nagradzani przedsiębiorcy to tacy, którzy zdobyli silną pozycję rynkową uzyskując jednocześnie dobre wyniki gospodarcze – poinformowano na stronie internetowej https://pracodawcypomorza.pl/2022/04/26/gala-pracodawcow-pomorza-3-czerwca-2022r/ .  To tacy przedsiębiorcy, którzy przestrzegają zasad  etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zapewniają pracownikom możliwości rozwoju i samorealizacji. Gala od wielu lat jest ważnym wydarzeniem w dorocznym kalendaruz spotkań środowiska gospodarczego z przedstawicielami władz państwowych, samorządowych oraz świata nauki i kultury.

Gala to jednocześnie finał konkursu „Pomorski Pracodawca Roku 2021”:

Źródło ilustracji: Stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza.

Wręczone zostaną nie tylko statuetki i wyróżnienia w Konkursie „Pomorski Pracodawca Roku 2021” ale też nagrody specjalne: „Primum Cooperatio” im. Prof. Bolesława Mazurkiewicza” i „Dialogus Supra Omnia”. 

Źródło ilustracji: Stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza.

Nagroda „Primum Cooperatio im. Prof. Bolesława Mazurkiewicza” przyznana zostanie naukowcowi, który swoim działaniem udowodnił, że możliwa jest efektywna współpraca obu środowisk przynosząca wymierne korzyści gospodarce i nauce. Nagrodą tą pragniemy wyróżniać osoby reprezentujące dowolne dziedziny nauki, za wybitne osiągnięcia połączone z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń dorobku naukowego w gospodarce – poinformowali Pracodawcy Pomorza.

Źródło ilustracji: Stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza.

Nagrodę „Dialogus Supra Omnia” otrzyma Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, za aktywny dialog z władzami państwowymi i samorządowymi, w trosce o poszkodowanych przedsiębiorców podczas pandemii koronawirusa.

Stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza jako organizacja zrzeszająca twórców regionalnej gospodarki, początkowo nosiła nazwę: Gdański Związek Pracodawców (GZP), który powstał w 1991 roku. Związek ten liczył wówczas 30 członków – dyrektorów i prezesów jednostek gospodarki uspołecznionej, jednostek budżetowych, spółek joint venture, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i firm prywatnych.

Potencjał Gdańskiego Związku Pracodawców odkryli partnerzy zagraniczni szczególnie z Holandii, Norwegii, Niemiec – którzy rozpoczęli cykl spotkań i szkoleń naszych przedsiębiorców i pracodawców w zakresie działalności organizacji pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem roli mediacji z panterami społecznymi oraz profesjonalnego przygotowania do działań w sytuacjach kryzysowych.

W latach 2000-2005 nastąpił znaczny wzrost liczby członków Związku. W tym okresie powołano przedstawicielstwa GZP we powiatach województwa pomorskiego. Równocześnie do Związku przystąpiły firmy mające swoje siedziby we Francji, Niemczech, Szwecji i Korei Południowej. Jako pierwsza organizacja pracodawców w Polsce otworzyliśmy swoje biuro w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej we Frankfurcie Hahn n/Menem – działające w latach 2007-2010. Nasz przedstawiciel ułatwiał nawiązywanie kontaktów gospodarczych firmom zrzeszonym w Związku z kontrahentami z Republiki Federalnej Niemiec oraz z innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

W maju 2010 roku Zgromadzenie Ogólne Gdańskiego Związku Pracodawców podjęło decyzję o zmianie nazwy na „Pracodawcy Pomorza” – wynika z informacji, przedstawionych na stronie internetowej https://pracodawcypomorza.pl/o-nas/misja-i-dzialalnosc/ .

W 2021 roku kontynuatorzy Gdańskiego Związku Pracodawców, czyli Pracodawcy Pomorza obchodzili XXX-lecie działalności. Był to rok i jubileusz niezwykły, bo w okresie pandemii COVID-19, która spowodowała, że cały wysiłek społeczeństwa skupił się na walce z tą chorobą i jej skutkami. W wyjątkowej sytuacji znalazły się szpitale i wszyscy pracownicy ochrona zdrowia – napisali wówczas Prezydent Pracodawców Pomorza – Zbigniew Canowiecki oraz Prezes tego Stowarzyszenia, Dyrektor Zarządzający – Tomasz Limon.

Fot. Kazimierz Netka.

Chcąc szczególnie podkreślić oraz docenić trud i poświęcenie wszystkich pracowników ochrony zdrowia w walce ze skutkami epidemii, w tym naszym jubileuszowym roku, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie z udziałem władz państwowych i samorządowych oraz przedstawicieli nauki, kultury i mediów: Gala Pracodawców Pomorza Przedsiębiorcy Medykom – napisali wówczas reprezentanci władz „Pracodawców Pomorza”. To jubileuszowe wydarzenie odbyło się 8 września 2021 roku, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

Specjalnym Koncertem dla Medyków „Pracodawcy Pomorza” zwrócili wówczas uwagę na rolę i znaczenie dla swego środowiska społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W dowód wdzięczności wyróżnili szpitale szczególnie zaangażowane w walkę z pandemią. Przedstawicielom różnych zawodów medycznych wręczyli Nagrody Specjalne – Statuetki: CUM GRATIA MAGNA (Z Wielką Wdzięcznością).

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.