Gala w UPRP. Rozpoczęło się drugie stulecie działalności Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszym dniu drugiego stulecia pracy tego Urzędu, w Warszawie zorganizowano podsumowanie konkursów na prace dotyczące problemów wynalazczości w Polsce, a także poświęcone twórcom wynalazków oraz innowacji.

Fot. Kazimierz Netka.

Ochrona polskiej własności intelektualnej, w tym przemysłowej, jest niemal tak samo ważna jak niepodległość…

Wielka Gala poświęcona talentom intelektualnym odbyła się 14 grudnia 2018 roku w Kinie „Iluzjon” w Warszawie. Choć słowo: iluzja, kojarzyć się może z czymś, co w rzeczywistości nie istnieje, to w tym „Iluzjonie” mówiono o rzeczach jak najbardziej realnych i ułatwiających nam życie, czyli o wynalazkach oraz ich twórcach, a przede wszystkim o poszanowaniu prawa wynalazców do tego skonstruowali, czyli o ochronie własności intelektualnej, w tym przemysłowej. Główny organizator tego wydarzenia: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzący 100-lecie istnienia. To była uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów na plakat, informację medialną, krótki film oraz prace: habilitacyjną, doktorską, magisterską, licencjacką z zakresu ochrony własności intelektualnej, ogłoszonych przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Urząd Patentowy nie tylko rozpatruje zgłoszenia – wnioski np. o patent i udziela ochrony na przedmioty własności intelektualnej, w tym przemysłowej, ale też podnosi wiedzę społeczeństwa na temat prawa własności intelektualnej a szerzej – o własności intelektualnej – co jest ważne dla naszej gospodarki, co przekłada się na dobre funkcjonowanie gospodarstw domowych – mówiła, witając przybyłych dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pani prezes podkreśliła, że spotkanie – już 16. z kolei Gala wręczenia nagród – odbywa się w drugim dniu drugiego stulecia istnienia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 13 grudnia 1918 roku, opublikowany 28 grudnia 1918 roku w nr 21 Dzienniku Praw Państwa Polskiego).

UPRP wydał publikację pt.: „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej” – pod redakcją naukową dr Alicji Adamczak, a zawierającą publikacje około 100 tekstów na 100-lecie UPRP. Liczy ona 1840 stron. (Wydawnictwo: Kluwer Polska)

Jak wynikało z powitań uczestników, podczas Gali wicepremiera Jarosława Gowina reprezentował Paweł Skotarek – doradca w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; wicepremiera Piotra Glińskiego – Michał Góras – szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, doradca wicepremiera; wśród witanych osób wymienieni zostali też m.in.: Krzysztof Kopeć – prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego; mecenas Marek Furtek – prezes Sądu Arbitrażowego Krajowej Izby Gospodarczej; prof. Andrzej Matlak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej. Poza Turynem to jedyne studia w Europie dotyczące własności intelektualnej, poszerzone o Uniwersytet Jagielloński, którego Katedra funkcjonuje jako organ wykonawczy (jak napisano na stronie internetowej www.uprp.pl , W 2018 roku Uniwersytet Jagielloński wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urzędem Patentowym RP uruchomił nowy kierunek studiów „Intellectual Property and New Technologies” w dziedzinie własności intelektualnej i nowych technologii. Jest to drugi w Europie i 7 na świecie tego typu program organizowany pod patronatem WIPO Academy); Krzysztof Krystowski – prezes Leonard Helicopter – właściciela PZL Świdnik; Andrzej Krajewski – prezes Fundacji Tęczowy Dom; prof. Sławomir Łotysz – przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Historii Techniki ICOHTEC, autor publikacji „Polscy wynalazcy – 100 polskich wynalazców na 100-lecie Urzędu Patentowego RP”.

 

Fot. Kazimierz Netka

Profesor Sławomir Łotysz wygłosił wykład pt. „Polscy wynalazcy i ich wkład w rozwój cywilizacyjny świata”. Pan profesor przedstawił 5 reprezentantów polskich wynalazców. Pierwszy z nich to zakonnik Kazimierz Żegleń – wynalazca kamizelki kuloodpornej. Drugi: Wacław Szukiewicz – wynalazca kauczuku syntetycznego. Trzeci: Wiktor Zinkiewicz – pracownik Polskiego Ratownictwa Okrętowego w Gdyni, wynalazca przebijaka pneumatycznego (do przetykania lin pod kadłubami wraków, blokujących polskie porty po II wojnie światowej). Czwarty: Tadeusz Rut – wynalazcza metody kucia wałów korbowych. Piąty: Ignacy Mościcki – wynalazca m.in. urządzenia do wytwarzania powietrza o walorach powietrza górskiego.

Podczas Gali rozstrzygnięto konkursy organizowane przez Urząd Patentowy RP w 2018 r. Oto wykaz Laureatów, opublikowany na stronie internetowej www.uprp.pl :

Wyniki XVI edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej (2018)

 

Fot. Kazimierz Netka

Nagrody i wyróżnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PRACA LICENCJACKA: Michał Barycki, (Uniwersytet Jagielloński) wyróżnienie za pracę licencjacką „Odpowiedzialność z tytułu umowy know-how. Wybrane problemy”; Aleksandra Wieczorkiewicz, (Uniwersytet Jagielloński) wyróżnienie za pracę licencjacką „Utwór muzyczny – wybrane problemy autorskoprawne”.

PRACA MAGISTERSKA: Karolina Głowacka, (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) nagroda za pracę magisterską „Dozwolony użytek utworów osieroconych w prawie polskim”; Przemysław Juściński, (Uniwersytet Jagielloński) nagroda za pracę magisterską „Prawo autorskie w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji”; Maciej Kaczmarski, (Uniwersytet Jagielloński) nagroda za pracę magisterską „Kolizyjnoprawna problematyka naruszenia własności przemysłowej”; Wojciech Kądziela, (Uniwersytet Jagielloński) nagroda za pracę magisterską „Problematyka wykorzystania wizerunku w filmie fabularnym w świetle prawa cywilnego”; Julia Wawrzyńczak, (Uniwersytet Łódzki) nagroda za pracę magisterską „Sprzeczność oznaczenia z dobrymi obyczajami jako bezwzględna przeszkoda rejestracji znaku towarowego”; Maciej Fijałkowski, (Uniwersytet Jagielloński) wyróżnienie za pracę magisterską „Tymczasowe zwielokrotnienia w prawie autorskim”; Dominika Guzek, (Uniwersytet Jagielloński) wyróżnienie za pracę magisterską „Utwory osierocone w prawie autorskim”; Paweł Juściński, (Uniwersytet Jagielloński) wyróżnienie za pracę magisterską „Cyfrowy sampling utworów muzycznych w świetle prawa autorskiego i praw pokrewnych”; Ewelina Michalska, (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) wyróżnienie za pracę magisterską „Utrata i osłabienie renomowanego charakteru znaku towarowego”; Adam Słomkowski, (Uniwersytet Łódzki) wyróżnienie za pracę magisterską „Zewnętrzna postać wytworu jako znak towarowy”; Agnieszka Warmuzińska, (Uniwersytet Śląski) wyróżnienie za pracę magisterską „Prawo mody w świetle prawa własności intelektualnej”.

PRACA DOKTORSKA: Michał Bohaczewski, (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Paris II Panthéon-Assas) nagroda za pracę doktorską „Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy” („L’atteinte à la marque renommée”); Michał Markiewicz, (Uniwersytet Jagielloński) nagroda za pracę doktorską „Zarząd wspólnym prawem autorskim”.

Nagrody i wyróżnienia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

PRACA MAGISTERSKA: Jagoda Węglewska, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) nagroda za pracę magisterską „Aspekty terytorialne w prawie własności przemysłowej”.

PRACA DOKTORSKA: Tomasz Zimny, (Polska Akademia Nauk) nagroda za pracę doktorską „Dobre obyczaje i porządek publiczny jako kryteria oceny zdolności patentowej wynalazków”; Monika Knefel, (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) wyróżnienie za pracę doktorską „Inteligentna specjalizacja w turystyce jako narzędzie rozwoju regionalnego”.

Wyniki XVI edycji konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej (2018)

 

Fot. Kazimierz Netka

Nagrody i wyróżnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

KATEGORIA UCZNIOWSKA: 2 równorzędne I nagrody Monika Mudło (Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy) kod pracy: M36M10; Aleksandra Pieniążek (Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi) kod pracy: PIE123; 2 równorzędne II nagrody Alicja Lament (Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy) kod pracy: LA911N; Klaudia Lorbietzka (Liceum Plastyczne im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu) kod pracy: KLDS21; III nagroda Aleksandra Siuda (Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy) kod pracy: ASO302

KATEGORIA STUDENCKA: III nagroda Artur Szczyrbowski (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach) kod pracy: ZL8DZ1; wyróżnienie Aleksandra Ziętala (Akademia Sztuki w Szczecinie) kod pracy: A94PLZ.

 

Fot. Kazimierz Netka

KATEGORIA OTWARTA: II nagroda Edyta Andrejczyk (Warszawa) kod pracy: E1504A; wyróżnienie Michał Łącki (Gdynia) kod pracy: 1991MH

KATEGORIA ZAMKNIĘTA: III nagroda Maciej Mytnik (Łysa Góra) kod pracy: 03MY99; 2 równorzędne wyróżnienia Beata Filipowicz (Kraków) kod pracy: hope21; Tomasz Ziemiański (Warszawa) kod pracy: NC84TI

NAGRODY SPECJALNE DLA SZKÓŁ PLASTYCZNYCH Nagroda dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; Nagroda dla Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi; Nagroda dla Liceum Plastycznego im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu.

Wyniki VI edycji konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej (2018)

 

Fot. Kazimierz Netka

Nagrody i wyróżnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

I nagroda Film pt. „Kopia tonie” – Anna Walczak; 2 równorzędne II nagrody Film pt. „Nowa gra pomidorowa” – Piotr Nowicki i Film pt. „Profit uczciwości” – Maciej Fabiańczyk, Aleksander Kokot , Jowita Nowak , Cezary Rogowski; 2 równorzędne III nagrody Film pt. „Na ratunek pomysłom” – Tytus Niewiedział, Olga Ossowska; Film pt. „Opatentuj swój pomysł” – Klaudia Styrcz; 3 równorzędne wyróżnienia Film pt. „Dym” – Adrianna Krajewska, Film pt. „Marta” – Joanna Jóźwicka, Film pt. „Portfel” – Julia Solecka.

Wyniki VI edycji konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej (2018).

 

Fot. Kazimierz Netka

LAUREACI: Szymon Cydzik – za artykuły opublikowane na stronie internetowej www.rp.pl; Aleksandra Dziadykiewicz – za audycje wyemitowane na antenie Radia TOK FM, w cyklu Raport Gospodarczy; Krzysztof Michalski – za audycje wyemitowane na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia; Krzysztof Tomaszewski – za artykuły opublikowane na łamach Dziennika Gazety Prawnej; Dorota Zawiślińska – za cykl artykułów opublikowanych na łamach Pulsu Biznesu. WYRÓŻNIENIA: Jerzy Byra – za artykuły opublikowane na łamach magazynu Prestiż; Michał Dobrołowicz – za audycję wyemitowaną na antenie Radia RMF FM, Wszystko w temacie; Hanna Fedorowicz – za artykuły opublikowane na łamach Dziennika Gazety Prawnej oraz portalu Gazeta Prawna.pl; Anna Górska-Micorek – za cykl artykułów opublikowanych na łamach Lounge Magazyn; Małgorzata Kłoskowicz – za cykl artykułów opublikowanych na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego; Kazimierz Netka – za artykuły opublikowane na łamach gazety internetowej netka.gda.pl.

Nagrody wręczali Laureatom m.in.  Andrzej Pyrża i Sławomir Wachowicz – zastępcy prezesa Urzędu Patentowego RP.  Wydarzeniu towarzyszyła kwesta na rzecz Fundacji „Tęczowy Dom” oraz Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Współorganizatorzy Gali: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Ministerstwo Przemysłu i Technologii.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *