Gala XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości w Gdańsku.  Jury uhonorowało najlepszych, a eksperci wskazali na znaczenie doskonałości oraz innowacyjności w rozwoju Pomorza. Jury konkursu zwróciło uwagę m.in. na przemiany w delcie Wisły, gdzie tworzony jest atrakcyjny system szlaków turystyki wodnej pod nazwą: Pętla Żuławska.

Na zdjęciu: Dom Technika w Gdańsku. Tu zorganizowano Galę XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości. Fot. Kazimierz Netka.

Laury XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości za wyróżnianie się najwyższymi standardami zarządzania projakościowego!

Ponieważ prawie nikt nie jest doskonały, więc trzeba motywować ludzi oraz firmy, instytucje, organizacje do tego, by stawały się coraz solidniejsze. Zachętą do polepszania standardów usług i produktów, jest premiowanie za te osiągnięcia. W Gdańsku w tym celu od blisko ćwierci wieku są wręczane w różnych kategoriach rywalizacji, nagrody.

Z każdym rokiem praca Kapituły konkursu staje się coraz trudniejsza, bowiem ubiegające się o nagrodę przedsiębiorstwa i organizacje reprezentują coraz wyższy poziom jakości zarządzania – napisano w komunikacie, który przekazała nam mgr Barbara Wiśniewska – główny specjalista w Kancelarii Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku:

Kapituła przyznała 8 Laurów i 9 wyróżnień w 5 kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz organizacje publiczne. Przyznano Indywidualną Pomorską Nagrodę Jakości oraz Nagrodę Specjalną im. Eugeniusza Murczkiewicza- założyciela Konkursu. Dodatkowo wręczono wyróżnienia przyznane przez: Marszałka Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego, Wojewodę Pomorskiego, Starostę Starogardzkiego, Polski Rejestr Statków SA, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego i „Pracodawców Pomorza”.

Oto Laureaci XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, uhonorowani dyplomami i statuetkami za wyróżnianie się najwyższymi standardami zarządzania projakościowego:

Kategoria MIKROorganizacje: Srebrny Laur Jakości – Pętla Żuławska Sp. z o.o.; Wyróżnienie – LKK Sp. z o.o.

Kategoria MAŁE organizacje: Złoty Laur Jakości – Zakład Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A.; Srebrny Laur Jakości – EL-MARK Sp. z o.o.; Wyróżnienie – Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o.; Wyróżnienie – Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.Rënk; Wyróżnienie – MURKAM Leon Czerwiński Usługi kamieniarsko-Budowlane.

Kategoria ŚREDNIE organizacje: Złoty Laur Jakości – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Polipack Sp. j.; Srebrny Laur Jakości – Trec Nutrition Sp. z o.o.; Wyróżnienie – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino”

Kategoria DUŻE organizacje: Złoty Laur Jakości – Lacroix Elektronics Sp. z o.o.

Kategoria ORGANIZACJE PUBLICZNE: Złoty Laur Jakości – Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku; Srebrny Laur Jakości – Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku; Wyróżnienie – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.; Wyróżnienie – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne; Wyróżnienie – III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni; Wyróżnienie – III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku.

INDYWIDUALNA POMORSKA NAGRODA JAKOŚCI IM. PROF. ROMUALDA KOLMANA: Tadeusz Skajewski, właściciel firmy Temis & Spawmet.

POMORSKA NAGRODA JAKOŚCI IM. EUGENIUSZA MURCZKIEWICZA: Vivadental Sp. z o.o.

NAGRODY DODATKOWE

Wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego – Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie

Wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego – COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Wyróżnienie Starosty Starogardzkiego – Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie

Wyróżnienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Wyróżnienie Wojewody Pomorskiego – Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Kazimierz Ginter

Wyróżnienie Polskiego Rejestru Statków S.A. – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Wyróżnienie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego – Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno – Spożywcze S.A. RENK

Wyróżnienie „Pracodawców Pomorza” – Renova Sp. z o.o.

Wyróżnienie „Pracodawców Pomorza” – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Creon Sp. z o.o.

Wyróżnienie „Pracodawców Pomorza” – Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Wyróżnienie „Pracodawców Pomorza” – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Gali XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości towarzyszyła Konferencja z cyklu „Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza”. Wygłoszone zostały 3 referaty: Modele doskonałości i korzyści z nimi związane, autorzy: prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości oraz dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG – Wiceprzewodniczący Kapituły; Rola nagród jakości w rozwoju regionu, autor: mgr Anna Wendt, autor: Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska; Polska Jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości, autor dr inż. Witold Pokora, Sekretarz Komitetu Polskiej Nagrody Jakości – poinformowała nas mgr Barbara Wiśniewska – główny specjalista w Kancelarii Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *