Gazoport na Zatoce Gdańskiej powstanie około 3 km od brzegu, między ujściami Martwej i Śmiałej Wisły. GAZ-SYSTEM wybrał armatora, z którym będzie uzgadniał warunki dostawy pierwszego w Polsce „statku” FSRU. Oddanie do użytku całej inwestycji – za około 4 lata

Źródło ilustracji: GAZ-SYSTEM.

Przez obiekt na Zatoce Gdańskiej będziemy mogli importować około 6,1 mld m3 gazu rocznie

30 stycznia 2024 r. Spółka GAZ-SYSTEM dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na dostarczenie i obsługę jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), która ma pełnić funkcję terminalu regazyfikacyjnego LNG w Zatoce Gdańskiej. GAZ-SYSTEM będzie kontynuował rozmowy dotyczące warunków umowy czarterowej dla FSRU z firmą Mitsui O.S.K. Lines – wynika z informacji, które przekazała nam Iwona Dominiak – Rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM:

Mitsui O.S.K. Lines (MOL) to spółka o 140-letniej tradycji w międzynarodowym przemyśle żeglugowym, zarządzająca jedną z największych na świecie flot handlowych składającą się z prawie 800 statków. Flota metanowców LNG MOL liczy prawie 120 statków, w tym 7 jednostek FSRU i jest największa na świecie. Decyzja o wyłonieniu tego dostawcy jest wynikiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, którego jednym z etapów było zawarcie porozumień (tzw. Term Sheets) w listopadzie 2023 r. z dwoma armatorami, oferującymi najlepsze warunki dostarczenia i użytkowania jednostki FSRU.

– Wybór dostawcy jednostki regazyfikacyjnej LNG jest ważnym kamieniem milowym w realizacji Programu FSRU, nad którym Spółka pracowała od wielu miesięcy. W najbliższym czasie skoncentrujemy się na wypracowaniu szczegółowych warunków umowy czarterowej tzw. Time Charter Party. Następnie musimy uzyskać niezbędne zgody korporacyjne organów Spółki na podpisanie kontraktu z armatorem – powiedział Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Źródło ilustracji: GAZ-SYSTEM.

– Wybór do tego strategicznie ważnego dla Polski projektu stanowi wielki zaszczyt dla MOL. Zobowiązujemy się do ścisłej współpracy z GAZ-SYSTEM w programie budowy pierwszej w Polsce jednostki FSRU, która nie tylko zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale także długoterminowo w całym regionie. Projekt ten jest również zgodny z wizją Grupy MOL, jaką jest dążenie do zrównoważonego rozwoju społecznego poprzez tworzenie przedsiębiorstw infrastrukturalnych i dostarczanie niskoemisyjnej energii. Jesteśmy przekonani, że ogromne doświadczenie eksploatacyjne i techniczne, które zdobyliśmy w ciągu naszej 140-letniej działalności w branży, wraz z naszym potencjałem finansowym przyczyni się do sprawnej realizacji projektu i zapewni bezproblemową, bezpieczną i wydajną obsługę GAZ-SYSTEM – powiedział Toshinobu Shinoda, Dyrektor zarządzający wyższego szczebla odpowiedzialny za region Europy i Afryki w Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

Status Programu FSRU

Program przewiduje, że FSRU stanie przy platformie cumowniczej w odległości ok. 3 km od brzegu, na terenie gdańskiego portu, między ujściami odnóg Wisły: Śmiałej i Martwej. W ramach Programu zostanie także wybudowana niezbędna infrastruktura podmorska oraz lądowa. W lipcu 2023 r. GAZ-SYSTEM zakończył proces pozyskiwania decyzji administracyjnych dla wszystkich gazociągów lądowych. W sierpniu 2023 r., w ramach procedury Open Season, zarezerwowana została na 15 lat pełna moc regazyfikacyjna Terminalu FSRU na poziomie 6,1 mld m3 rocznie. W grudniu 2023 r., w toku trwających prac projektowych dla części podmorskiej, zakończone zostały odwierty geotechniczne w Gdańsku. Pozwolą one na wykonanie analizy podłoża, niezbędnej do wskazania lokalizacji punktu początkowego gazociągu podmorskiego oraz trasy jego przebiegu.

GAZ-SYSTEM bada także potencjał rynku budowlanego przed uruchomieniem postępowań przetargowych na wykonanie infrastruktury podmorskiej. W ramach procedury RFI (ang. Request for Information) 16 stycznia 2024 r. w siedzibie Spółki w Warszawie odbyło się spotkanie z potencjalnymi wykonawcami EPC (formuła „Zaprojektuj i wybuduj”). Wzięło w nim udział 20 firm z doświadczeniem w największych kompleksowych projektach tego typu.

Źródło ilustracji: GAZ-SYSTEM.

Oddanie do użytkowania całej inwestycji planowane jest w perspektywie 2027/2028 r.

W listopadzie 2023 r. Komisja Europejska uwzględniła gazociągi lądowe planowane do realizacji w ramach budowy Terminalu FSRU w części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w rozdziale REPowerEU dotyczącym rozwoju infrastruktury niezbędnej do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb związanych z bezpieczeństwem dostaw (komponent G3.2. – Improving energy infrastructure and facilities to meet immediate security of supply needs for gas).

W ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) Komisja Europejska przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na działanie pod nazwą: „Prace przedinwestycyjne do uzyskania pozwolenia na budowę dla morskiej części PCI 6.27 LNG Gdańsk (PL)”. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro. Więcej informacji o projekcie FSRU pod linkiem: https://www.gaz-system.pl/pl/system-przesylowy/inwestycje/terminal-fsru.html

– zachęca Iwona Dominiak – Rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *