Gdańscy wolontariusze sięgają nie tylko poza granice kraju w Europie, ale też na inne kontynenty. Na przykład do Panamy…

Zaczął się Gdański Tydzień Wolontariatu

Nasi rodacy, bezinteresownie pomagający innym ludziom, znani są nawet w Ameryce

W Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz w Europejskim Centrum Solidarności odbyły się uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

 

p1100219Fot. Kazimierz Netka

Gdański wolontariat to międzynarodowy wolontariat. Kilkuset Polaków, pod przewodnictwem gdańszczanina, będzie czuwać nad bezpieczeństwem zdrowotnym uczestników Światowych Dni Młodzieży w Panamie, w 2018 roku. A Europejską Stolicą Wolontariatu będzie wtedy miasto Aarhus w Danii. O tych wydarzeniach poinformowano w poniedziałek, 5 grudnia 2016 roku, podczas inauguracji Gdańskich Dni Wolontariatu i konferencji „Masz moc – edukujemy i inspirujemy” zorganizowanej w Europejskim Centrum Solidarności. Obradowało tam w poniedziałek kilkaset osób, pracujących za darmo dla dobra innych ludzi – w Polsce oraz w innych państwach.

p1100227Fot. Kazimierz Netka

Gości powitali Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska oraz Basil Kerski – dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, w którym ma swą siedzibę Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku – jeden z głównych organizatorów konferencji „Masz moc – edukujemy i inspirujemy”.

p1100386Fot. Kazimierz Netka

Potem odbyły się dwie sesje otwierające, którym przewodniczył Jacek Gralczyk z Warszawy, reprezentujący Collegium Civitas, CAL, z wykształcenia pedagog; zewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny.

p1100233Fot. Kazimierz Netka

W pierwszej sesji, na temat: „Trendy w wolontariacie”, wypowiadali się: Hanna Hakiel, Marzena Kacprowicz, Karol Krzyczkowski, Adrian Werner, Agnieszka Tomasik. Wypowiadający się przedstawili swe postrzeżenia na temat zmian, które zachodzą w obszarze wolontariatu z biegiem czasu. Omówili ogólnopolskie trendy rozwoju wolontariatu.

p1100387Fot. Kazimierz Netka

Jednocześnie przybliżone zostały jego nowe formy takie jak: mikrowolontariat, e-wolontariat czy wolontariat uchodźców. Niestety, padło też jedno stwierdzenie, które może zasmucić. Otóż jest też wolontariat polityczny i za takich uznawani są też neonaziści – powiedziała Polka, która przyjechała z Berlina.

p1100240Fot. Kazimierz Netka

Temat drugiej sesji brzmiał: „Wolontariat jako rozwój kompetencji” . Oto paneliści: Hariette Andersen, Krystyna Baryś, Dagmara Gortych, Adam Niemkiewicz, Małgorzata Sinica. Dyskusja dotyczyła wpływu aktywności prospołecznej i wolontariackiej na rozwój kompetencji. Czy rozwój kompetencji i zdobywanie doświadczenia możliwe jest przez wolontariat? Jakie kompetencje rozwijamy poprzez aktywność wolontariacką? – padały pytania. Okazuje się,że t kompetencje, umiejętności nabyte podczas pracy wolontariackiej, są coraz wyżej cenione przez pracodawców. Badania duńskie pokazują, że wolontariusze mają o 55 procent większe szanse na zdobycie pracy – mówiła Hariette Andersen z Aarhus.

p1100214Fot. Kazimierz Netka

O szczegółach mówiono podczas sesji tematycznych. Rozmowy dotyczące „Wolontariatu w szkole” moderowała Beata Matyjaszczyk, a przewidziano udział następujących panelistów: Leszek Cudnowski. Marcin Hintz, Joanna Maszko, Katarzyna Matyjaszczyk, Przemysław Sautycz, Agnieszka Staniszewska, Agnieszka Tomasik. Poruszano następujące zagadnienia: modele rozwoju wolontariatu szkolnego; różnorodność szkolnych kół wolontariackich; wdrożenie metody gamifikacji jako narzędzia do budowania aktywności wolontariackiej uczniów; obowiązek wolontariatu szkolnego a dobrowolność; punkty za aktywność wolontariacką.

p1100217Fot. Kazimierz Netka

Dyskusję na temat: „Wolontariat w przestrzeni publicznej” moderował Wojciech Dąbrowski, a panelistami byli: Marcin Garczyński, Aneta Litwin, Adam Niemkiewicz, Marcin Samsel. Debata ta związana była z rozwojem wolontariatu w przestrzeni publicznej. Omawiano różnorodność metod, doświadczeń angażowania wolontariuszy w realizację wolontariatu w przestrzeni miejskiej. Przytoczono specyfikę wolontariatu podczas dużych imprez sportowych takich jak EURO 2012. Przedstawiono innowacyjny program wolontariatu w Policji w Kielcach oraz rolę, jaką w zarządzaniu imprezą masową odgrywają wolontariusze.

p1100260Fot. Kazimierz Netka

Zagadnienie: „Wolontariat w obszarze pomocy społecznej” było omawiane pod kierownictwem Anny Dunajskiej. Oto prelegenci. Według programu: Karol Krzyczkowski, Karolina Lewandowicz, Barbara Szynaka, wolontariusze PSONI programu Starszy Brat Starsza Siostra. Wolontariat w obszarze pomocy społecznej, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obszarów wolontariatu – zdaniem organizatorów konferencji. Wolontariat pomocowy ma jednak swoje różnorodne oblicza, które przedstawiono w trakcie panelu.

p1100388Fot. Kazimierz Netka

„Wolontariat miejski – Mediateka” – to temat moderowany przez Agnieszkę Buczyńską – prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Wypowiadali się: Hariette Andersen, Dagmara Gortych, Krzysztof Pokorski, Sebastian Tyrakowski. Przedstawiono miejskie modele centrów wolontariatu – miejsca, które zajmują się animowaniem ruchu wolontariackiego i wspieraniem organizacji i instytucji korzystających z wolontariuszy. Pokazano praktyki zarówno ogólnopolskie jak i z zagranicy. O swoich doświadczeniach dot. miejskich centrów wolontariatu opowiedzieli przedstawiciele: Wrocławia, Warszawy, Aarhus (Dania) oraz Berlina.

p1100389Fot. Kazimierz Netka

Moderatorką sesji pt. „Wolontariat zagraniczny” była Dorota Brzezińska Paneliści: Jose Luis Almirón Delgado, Jakub Kurakiewicz, Magdalena Macińska, Joanna Szymańska, Kaja Zimmermann. Sesja ta poświęcona była obliczom wolontariatu. Poruszono kwestie obszarów działania, kierunków rozwoju, współpracy międzynarodowej i otwierania się granic dla wolontariuszy.

p1100376Fot. Kazimierz Netka

Na zakończenie odbyła się prezentacja projektów zgłoszonych w ramach „Laboratorium Inicjatyw”, które towarzyszyło konferencji „Masz moc – edukujemy i inspirujemy”. W głosowaniu wyłoniono najlepsze projekty, a ich autorzy otrzymali nagrody po 1000 złotych na realizację swych pomysłów. Oto nagrodzone inicjatywy:

p1100280 Fot. Kazimierz Netka

„Dzień wolontariatu w ZSSiO” – Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku;

p1100314Fot. Kazimierz Netka

„Ku przygodzie” – Hufca ZHP Gdańsk Śródmieście;

p1100343Fot. Kazimierz Netka

„Spotkanie z psami zaprzęgowymi” – wolontariuszy programu „Starszy Brat, starsza siostra” przy PSONI w Gdańsku.

p1100248Fot. Kazimierz Netka

Przebieg obrad w sposób artystyczny utrwalała Anna Szczepkowska – z VisualCoach.

Konferencja „Masz moc – edukujemy i inspirujemy” została zorganizowana 5 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ustanowiony przez ONZ i była inauguracją Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu – wielkiego święta tych którzy pomagają innym. Jak gdańszczanie pomagają? Na przykład, około 1600 wolontariuszy, mających państwowe uprawienia ratowników medycznych, czuwało nad bezpieczeństwem uczestników Światowych Dni Młodzieży w Polsce, w bieżącym roku. Kierował nimi gdańszczanin, Adam Niemkiewicz, prezes Stowarzyszenia Morena, komendant Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, koordynator programu „Młodzież w Działaniu”. Dobrą postawę wolontariuszy ratowników dostrzegł prezydent Panamy i zaproponował Polakom czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników Światowych Dni Młodzieży które odbędą się w Panamie. Wolontariusze medyczni będą w Panamie pracować pod kierownictwem Adama Niemkiewicza.

p1100394Fot. Kazimierz Netka

Miłym akcentem była wiadomość, jaka dotarła do Gdańska podczas konferencji „Masz moc – edukujemy i inspirujemy”: Duńskie miasto Aarhus będzie Światową Stolicą Wolontariatu.

Gdański Tydzień Wolontariatu zaczął się w poniedziałek, 5 grudnia. Do 7 grudnia potrwa gra miejska „Masz moc!”. Zaplanowano imprezę integracyjną dla wolontariuszy; odbędzie się ona 8 grudnia 2016 r., w klubie Parlament w Gdańsku. Wielki finał to konkurs: „Aktywni w mieście”, z galą wręczenia nagród: 12 grudnia 2016 roku – czytamy na stronie internetowej http://www.wolontariatgdansk.pl/tydzienwolontariatu . Podczas tej gali zostaną wręczone statuetki dla najbardziej aktywnych wolontariuszy, koordynatorów, szkolnych klubów wolontariackich oraz firm zaangażowanych społecznie.

Organizatorami wydarzenia w ECS są Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, miasto Gdańsk oraz gdańskie organizacje pozarządowe.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *