Gdańsk chce być miastem najbardziej przyjaznym klimatowi Ziemi.  Zapowiedział to prezydent tego miasta, Paweł Adamowicz, 17 grudnia 2018 roku, podczas przedstawiania swych zastępców i podpisania deklaracji o współpracy między ugrupowaniami „Wszystko dla Gdańska” i „Koalicja Obywatelska”.

Na zdjęciu od lewej: Piotr Kowalczuk, Paweł Adamowicz, Aleksandra Dulkiewicz, Piotr Grzelak, Piotr Borawski. Fot. Kazimierz Netka.

Najlepsze miasto do życia, rodziny na pierwszym miejscu, rozwój gospodarczy – to jedne z najważniejszych celów do osiągnięcia w Gdańsku w ciągu najbliższych 5 lat kadencji nowych władz samorządowych.

Wiemy już, jak będą współpracować radni Gdańska w bieżącej kadencji władz samorządowych. Klub opozycyjny w Radzie Miasta Gdańska tworzą radni Prawa i Sprawiedliwości. Koalicja o swych zamierzeniach poinformowała w poniedziałek, 17 grudnia 2018 roku, podczas podpisania porozumienia o współpracy między Koalicją Obywatelską i Stowarzyszeniem Wszystko dla Gdańska. Jednocześnie Paweł Adamowicz, który po raz szósty będzie sprawował funkcję prezydenta Gdańska, przedstawił swych zastępców. Będą nimi: Aleksandra Dulkiewicz. Piotr Grzelak, Piotr Kowalczuk i Piotr Borawski. Ze stanowiska wiceprezydenta odejdzie Wiesław Bielawski, ale niewykluczone, że prezydent Gdańska nadal będzie z nim współpracował.

O szczegółach dotyczących zmian we władzach Urzędu Miejskiego w Gdańsku, poinformował nas Dariusz Wołodźko – starszy inspektor w Referacie Prasowym Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta.

Oto komunikat:

W Urzędzie Miejskim w Gdańsku podpisano dziś „Deklarację o współpracy dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska” – umowę o porozumieniu i współpracy między Koalicją Obywatelską a Stowarzyszeniem Wszystko dla Gdańska.

 

Fot. Kazimierz Netka

Oba ugrupowania mają łącznie większość w Radzie Miasta Gdańska: KO – 16 radnych, a Wszystko dla Gdańska – 6 radnych.

– Chcemy trwałego sojuszu na najbliższe pięć lat, by wspólnie realizować skutecznie i systematycznie program, z którego co roku będziemy przedstawiać sprawozdanie opinii publicznej – podkreśla prezydent Paweł Adamowicz. – Myślę, że będzie to bardzo dobre pięć lat dla rozwoju naszego miasta.

– Po to dziś zawiązujemy koalicję, by móc za pięć lat powiedzieć z satysfakcją o tym, że udało się zrealizować nasz wspólny program – mówiła z kolei posłanka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Pomaska.

 Oto pięć filarów współpracy z „Deklaracji o współpracy dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska”:

– Gdańskie rodziny na pierwszym miejscu, w tym: rozwój edukacji i opieki nad najmłodszymi, przeciwdziałanie uzależnieniom, rozwój instrumentów wsparcia seniorów, rozbudowa systemu usług opiekuńczych, realizacja programu solidarności mieszkaniowej;

– Najlepsza dzielnica do życia, w tym: rozwój usług i infrastruktury publicznej w dzielnicach, intensyfikacja zabudowy na tzw. dolnym tarasie, działania rewitalizacyjne, poprawa jakości powietrza, poprawa jakości zieleni miejskiej;

– Sprawniejsze i bezpieczniejsze poruszanie się po Gdańsku, w tym: krótsza droga z Gdańska Południe, zero wypadków śmiertelnych wśród rowerzystów i pieszych, promocja i poprawa funkcjonowania transportu publicznego, realizacja planu zrównoważonej mobilności, podnoszenie bezpieczeństwa na drodze;

– Współdecydowanie o gdańskich sprawach, w tym: wsparcie aktywności obywatelskiej, rozwój centrów aktywności lokalnej, rozbudowa instrumentów partycypacji społecznej, działania na rzecz równego traktowania;

– Rozwój gospodarczy, w tym: działania na rzecz realizacji inwestycji zwiększających potencjał gospodarczy miasta, wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości, rozwój zaufania i partnerskich relacji z przedsiębiorcami, rozwój szkolnictwa zawodowego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Nowi zastępcy prezydenta Gdańska

Prezydent Adamowicz przedstawił także zmiany, których dokonał wśród swoich zastępców – w zakresie ich obowiązków oraz składu personalnego. Nowym zastępcą prezydenta Gdańsk został Piotr Borawski, który odpowiadać będzie za przedsiębiorczość, środowisko, ochronę klimatu, informatyzację i porządek publiczny.

Aleksandra Dulkiewicz (jako pierwszy zastępca prezydenta) odpowiadała będzie za inwestycje, równouprawnienie (m.in. wdrażanie „Modelu na rzecz równego traktowania”, który ma zapobiec dyskryminacji mieszkańców ze względu na wiek, stan zdrowia, płeć, pochodzenie, narodowość, stosunek do religii i orientację seksualną) oraz turystykę. Piotr Grzelak w swoich obowiązkach będzie miał rozwój miasta (w tym planowanie przestrzenne), mieszkalnictwo i transport publiczny. Piotr Kowalczuk dalej zajmował będzie się szkolnictwem oraz polityką socjalną.

Sylwetka nowego zastępcy

Piotr Borawski (ur. 1983) – polityk, radny, działacz społeczny związany m.in. z gospodarką morską i partycypacją obywatelską. Ukończył Szkołę Podstawową nr 64 we Wrzeszczu, a następnie XVIII Liceum Ogólnokształcące przy Conradinum. Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył również studia MBA (Master of Business Administration) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawodowo od przeszło 10 lat związany z Naftoportem i gospodarką morską. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej oraz Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Radny Miasta Gdańska VI, VII i VIII kadencji. W ostatnich wyborach uzyskał 4945 głosów mieszkańców trzeciego okręgu wyborczego. W Radzie Miasta pracuje w komisjach polityki gospodarczej i morskiej, a od 2014 roku przewodniczy komisji strategii i budżetu. Był jednym z inicjatorów budżetu obywatelskiego w Gdańsku, a także gdańskiego programu wsparcia prokreacji. Od 2017 roku jest szefem klubu radnych Platformy Obywatelskiej, a w obecnej kadencji liderem Koalicji Obywatelskiej.

Z narzeczoną Zuzanną wychowują synów: dwuipółletniego Aleksandra oraz miesięcznego Maksymiliana. Borawski jest wielkim fanem piłkarzy Lechii Gdańsk oraz siatkarzy gdańskiego Trefla. Interesuje się historią oraz kulturą iberyjską – wynika z informacji, które przekazał nam Dariusz Wołodźko – starszy inspektor w Referacie Prasowym Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta.

 

Fot. Kazimierz Netka

Nowy wiceprezydent Gdańska, Piotr Borawski, będzie miał niezwykle ważny cel do osiągnięcia; ma doprowadzić miasto do takiego stanu, by Gdańsk stał się liderem wśród miast w troszczeniu się o klimat Ziemi.

Gdańsk chce być liderem w Polsce w zakresie wdrażania polityk związanych z miastem niskich emisji (emitującym do atmosfery jak najmniej szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych), miastem eko, przyjaznym środowisku – mówił Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska. Żeby to osiągnąć, trzeba podjąć wiele działań, wymagających koordynacji i dotykających innych obszarów, za które odpowiadają inni wiceprezydenci. To jest niezwykle ważne by się tym zając i koordynować.

Na pytanie, dlaczego odchodzi dotychczasowy wiceprezydent Wiesław Bielawski, prezydent Paweł Adamowicz udzielił dość wyczerpującej odpowiedzi. Wyjaśnił m.in. że wiceprezydent Wiesław Bielawski pełni funkcję wiceprezydenta Gdańska już 16 lat i jest najdłużej urzędującym wiceprezydentem miasta Gdańska. Pan prezydent Bielawski i ja uzgodniliśmy, że współpracujemy dalej ale już nie na funkcji wiceprezydenta.

Bielawski, jak wiadomo, zgodnie z prawem ma 3-miesięczne wypowiedzenie. Po drugie ma unikatowy zestaw wiedzy, doświadczenia i być może będą obszary współpracy – rozmawiamy na temat obszarów możliwej współpracy. Nie jest to przesądzone ale ja widzę taką potrzebę.

Z większości wiceprezydentami współpracuję w różnych wymiarach. Ewa Kamińska jest pracownikiem Urzędu Miejskiego – mimo że osiągnęła wiek emerytalny, jest pełnomocnikiem ds. osób z niepełnosprawnościami.

Większość decyzji Bielawskiego było właściwych. Przez 16 lat swej pracy dał impuls pod rozwój Gdańska. Gdańsk jest najlepiej zaplanowanym miastem; najbardziej pokrytym planami zagospodarowania przestrzennego spośród największych polskich miast, o czym nie zapominajmy – podkreślił prezydent Paweł Adamowicz. To się samo nie zrobiło; oczywiście, fizycznie jest to wykonywane przez Biuro Rozwoju Gdańska. Dlatego odchodzi, bo chce już realizować się w innych obszarach aktywności zawodowej. 16 lat to wystarczająco długi okres wypełniania przez niego tej misji; ma prawo wyboru.

„Deklarację o współpracy dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska” podpisali: Paweł Adamowicz, Agnieszka Pomaska, Beata Dunajewska, Piotr Borawski. Na pytanie, czy będą zawarte dodatkowe porozumienia precyzujące zapisy z deklaracji, prezydent Paweł Adamowicz odpowiedział, że tym są programy wyborcze obydwu ugrupowań. Nie było odpowiedzi, czy zostaną podpisane dodatkowe dokumenty, uszczegółowiające zapisy zawarte w deklaracji.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *