Gdańsk – Odessa. Polska i Ukraina tworzą strefę gospodarczą od morza do morza. Szlak przecierają porty. List intencyjny w tej sprawie podpisano w Odessie. Na tej uroczystości obecni byli: Andrzej Duda – prezydenta Polski i Wołodymyr Zełenski – prezydent Ukrainy, którzy otworzyli w Odessie ukraińsko-polskie forum transportowo-logistyczne

Fot. z Archiwum Ministerstwa Infrastruktury.

Polsko-ukraińskie rozmowy o współpracy w zakresie transportu w ramach Trójmorza i Korytarza Transkaspijskiego

W dniach 11-13 października 2020 roku trwał wizyta Prezydenta Andrzej Dudy na Ukrainie, poświęcona współpracy dwustronnej, aspiracjom euroatlantyckim Ukrainy, a także kwestiom dotyczącym regionu, w tym sytuacji na Białorusi.

W oficjalnej delegacji Prezydenta uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który ostatniego dnia wizyty spotkał się z ministrem infrastruktury Ukrainy Vladyslavem Kriklijem – wynika z informacji, które przekazał nam Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Spotkanie dwustronne poświęcone było omówieniu pełnej agendy najważniejszych tematów z zakresu właściwości resortów. Szczególną uwagę poświecono wątkom szeroko rozumianego tematu kontyngentu zezwoleń na międzynarodowe przewozy drogowe oraz warunków wykonywania przewozów kolejowych i stanu infrastruktury granicznej.

– Wierzę, że dzięki dialogowi pomiędzy polskimi i ukraińskimi podmiotami z branży transportu, spedycji i logistyki opracowane zostaną wspólne projekty, które przyniosą korzyści obu stronom i zintegrują gospodarki Polski i Ukrainy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podczas wizyty podpisane zostało, 13 października 2020 roku w Odessie nad Morzem Czarnym, Memorandum między Portem Gdańsk i Administracją Portów Ukraińskich. Celem tej współpracy są kontakty w zakresie wspierania wszelkich inicjatyw podmiotów działających w korytarzu transportowym oraz tworzenie obszarów wsparcia i promocji, na zasadzie wzajemnych korzyści.

– Cieszę się z podpisanego dziś Memorandum o współpracy pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdańsk i Administracją Portów Ukrainy, które – mam nadzieję, jest dobrym krokiem do stworzenia w niedalekiej przyszłości nowego intermodalnego korytarza transportowego Podpisane dzisiaj memorandum wpisuje się doskonale w koncepcję Trójmorza, ale i Korytarza Transkaspijskiego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak wynika z informacji, które przekazała nam Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk, dokument został podpisywany przy okazji oficjalnej wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie. Prezydenci Ukrainy i Polski otworzyli w Odessie ukraińsko-polskie forum transportowo-logistyczne, a w ich obecności zostało podpisane porozumienie między Portem Gdańsk, a Administracją Portów Ukraińskich. W spotkaniu uczestniczyli Ministrowie Infrastruktury Polski – Andrzej Adamczyk i Ukrainy – Władysław Kryklij. Podpisanie listu wzmocni powiązania gospodarcze między Portem Gdańsk i portami ukraińskimi.

– Porty Ukrainy oraz Port Gdańsk zdecydowały się wymienić wiedzą oraz zdobytymi doświadczeniami, które w przyszłości mają zoptymalizować łańcuchy logistyczne, a tym samym zwiększyć wolumeny przeładowywanych przez Porty towarów i przyczynić się do zacieśnienia relacji handlowych pomiędzy krajami – mówi Łukasz Greinke – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Administracja Portów Ukrainy, powstała w 2013 roku i zrzesza 13 portów naszego wschodniego sąsiada. Siedzibą główną jest Odessa, największy port ukraiński. Położony w północno-zachodniej części Morza Czarnego, na przecięciu historycznie ustalonych szlaków handlowych Wschodu i Zachodu zajmuje powierzchnię 160 ha. Jest on przystosowany do przyjmowania i obsługi statków o długości do 330 m, zanurzeniu do 13,5 m i szerokości do 50 m. Na terenie portu znajduje się 55 nabrzeży przeładunkowych. Istnieje tam 9 terminali do przeładunku towarów masowych, 6 terminali zbożowych, 2 terminale kontenerowe, terminal pasażerski i naftowy, ponadto 2 terminale do przeładunków owoców i olejów tropikalnych oraz terminal produktów chłodniczych. Terminale kontenerowe przystosowane są do przeładunku ponad 650 000 TEU rocznie. Terminal pasażerski jest jednym z największych na Morzu Czarnym i może przyjąć jednocześnie do 5 jednostek wycieczkowych; obsłużyć do 4 milionów turystów rocznie.

Mimo że porty Ukrainy i Polski mają odmienne położenie geograficzne i funkcjonują na różnych obszarach wodnych, to jednak wzajemne potrzeby i cele portów są bardzo zbliżone. Trudno porównywać porty obydwu krajów pod względem konkurencyjności, ponieważ obsługują one w większości różne strumienie ładunkowe. Natomiast, jeśli chodzi o planowanie infrastruktury portów, wdrożenie innowacji w technologię obsługi ładunków i statków oraz sposoby pokonywania przeszkód, niezbędna jest współpraca oraz wymiana doświadczeń. Pomiędzy portami Polski i Ukrainy istnieją duże perspektywy współpracy. Jednym z priorytetowych kierunków jest poszukiwanie oraz przyciąganie ładunków tranzytowych do tych krajów, np. z Azji Środkowej czy z Turcji. Podpisane porozumienie pozwoli na pogłębienie współpracy i podwyższenie konkurencyjności obu portów na swoim zapleczu ładunkowym – poinformowała Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *