Gdańsk Oliwa – zespół pocystersko – katedralny; Ciechocinek – zespół tężni; Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy i 9 innych historycznych obiektów zostało umieszczonych na Liście Polskich Pomników Historii. Rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii zostały wręczone 23 listopada przez prezydenta RP Andrzeja Dudę reprezentantom właścicieli tych zabytków.

Na zdjęciu: Jedna z tężni w Ciechocinku. Fot. Kazimierz Netka.

Nowe Pomniki Historii

 

Tężnie w Ciechocinku, Kopiec Kościuszki w Krakowie, zespół pałacowo-ogrodowy Nieborów i Arkadia czy Stadnina Koni w Janowie Podlaskim – m.in. te obiekty zostały, decyzją Prezydenta RP, wpisane na listę Pomników Historii. 

Rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii zostały wręczone przez Prezydenta Andrzeja Dudę podczas czwartkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Andrzej Duda powiedział, że uroczystość dzięki ogromnemu wsparciu wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego „daje szansę zrealizowania tego wielkiego zamierzenia, jakie razem podjęliśmy – że na 100-lecie odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości będzie 100 Pomników Historii, czyli będzie 100 obiektów w Polsce wpisanych na tę ważną, prestiżową, istotną dla naszego dziedzictwa kulturalnego listę”.

– Cieszę się, że dzisiaj kolejnych nowych 11 obiektów do tej listy dołączy, 12 obiekt to rozszerzenie obiektu już wpisanego na tą listę – dodał Prezydent.

Dotychczas lista ta liczyła 70 obiektów. (KP)

Oto nowe Pomniki Historii:

Ponadto istniejący już Pomnik Historii „Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego” został rozszerzony o założenie Archikatedry pw. Chrystusa Króla. Obecna nazwa tego Pomnika Historii brzmi:

Pomnik Historii to jedna z form ochrony zabytków o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Formuła ta funkcjonuje od 1994 r. Ostateczną decyzję o wpisaniu zabytkowego obiektu na listę Pomników Historii podejmuje prezydent. Obecnie jest to 70 zabytków szczególnej rangi, w tym Kraków – jako historyczny zespół miasta, Biskupin – jako rezerwat archeologiczny, Częstochowa – z zespołem klasztoru ojców paulinów na Jasnej Górze, a także Grunwald – jako pole bitwy, Wieliczka – kopalnia soli oraz Frombork – z zespołem katedralnym.

Źródło: www.prezydent.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *