Gdańsk, Smart Metropolia. Międzynarodowy kongres z udziałem około pół tysiąca osób zorganizowano bez papierowych dokumentów dla uczestników!  To przykład godny naśladowania, jeśli chodzi o troszczenie się o środowisko naturalne w tym o ochronę klimatu. Niektórym nie podobały się jednak np. krążki odcięte z pni drzew i położone na stołach…

Fot. Kazimierz Netka

Smart Metropolia pokazuje, że na konferencjach można korzystać z elektronicznych wersji materiałów informacyjnych, bez konieczności zużywania papieru. Ale… nie popadajmy z jednej skrajności w drugą

Gdy organizatorzy zapowiadali to spotkanie: VIII Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia w Gdańsku, od razu informowali: zaproszenie, programy – nie drukujemy, jeśli nie musimy; projekty graficzne – maksymalnie 2 kolory i więcej tekstu na mniejszej przestrzeni. I tak się stało! Dwudniowy Kongres Smart Metropolia, na który zgłosiło się około sześćset osób, a przybyło ponad pół tysiąca, sprawnie przebiegał bez posługiwania się papierowymi materiałami. Wydarzenie, zakończone w piątek, 8 listopada 2019 roku, dowodzi, że można w ten sposób troszczyć się o środowisko. Tym bardziej, że temat owego kongresu: „Klimat dla metropolii. Metropolie dla klimatu” zobowiązuje do dawania dobrych przykładów.

Chociaż, niektórzy uczestnicy kongresu twierdzili, że tradycyjne dokumenty papierowe ułatwiają pracę. W każdym razie, początek został zrobiony i godny jest naśladowania. Tym bardziej, że rezygnowanie z dokumentacji papierowej to nie jeden przykład oszczędnego gospodarowania tym, co daje nam natura i dobry wzór jej chronienia.

Organizatorzy VIII Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia, czyli: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Samorząd Województwa Pomorskiego; Komisja Europejska, tak napisali na stronie internetowej http://smartmetropolia.pl/ : W trosce o środowisko, postanowiliśmy zorganizować kongres w oparciu o 6 zasad:

1. Mniej odpadów, szczególnie plastiku – ponowne wykorzystanie materiałów kongresowych, picie zdrowej gdańskiej kranówki; 2. Ograniczenia marnowania żywności: posiłki zamawiane z umiarem, ale wysokoenergetyczne i zdrowe, niewykorzystane jedzenie przekażemy do lokalnych jadłodajni i jadłodzielni; 3. Logistyka wrażliwa na emisję CO2: łatwy dojazd transportem publicznym, większy wybór posiłków wegetariańskich i wegańskich;

4. Oszczędność papieru: zaproszenie, programy – nie drukujemy, jeśli nie musimy, projekty graficzne – maksymalnie 2 kolory, więcej tekstu na mniejszej przestrzeni; 5. więcej lokalnych i odpowiedzialnych społecznie zakupów, usługi i produkty od lokalnych wykonawców i dostawców, preferowanie produktów i usług od podmiotów ekonomii społecznej;

6. Większa współodpowiedzialność: gotowość, by być bardziej eko- i społecznie odpowiedzialnymi organizatorami wydarzeń, otwartość na pomysły i informacje zwrotne, jak nam poszło.

Pytaliśmy uczestników o opinie na temat kongresu Smart Metropolia 2019. „To popadanie z jednej skrajności w drugą” – mówiła jedna z pań. „Rozdawano nam ulotki na papierze z nasionami kwiatów, a jednocześnie na stołach, przy których odbywały się warsztaty, położono plastry odcięte z pni drzew”.

Relację z pierwszego dnia kongresu Smart Metropolia 2019 już opublikowaliśmy, teraz przedstawiamy przebieg drugiej części, z 8 listopada.

Obrady rozpoczęto wyświetleniem filmu. Zmiany klimatyczne są jednym z największych zagrożeń dla gospodarki wodnej – m.in. tego dowiedzieli się uczestnicy spotkania, oglądając film. Natężenie niektórych niekorzystnych zjawisk klimatycznych będzie się nasilać. Wzrasta w miastach liczba nagłych powodzi.

Dlatego, miasto powinno być jak gąbka, a można to osiągnąć np. poprzez zakładanie ogrodów deszczowych – mówił, na filmie, Ryszard Gajewski – prezes zarządu spółki Gdańskie Wody.

Po projekcji pan prezes zapytał: Czy rodzice powinni dbać o przyszłość swych dzieci? Czy dbamy o to? Owo pytanie było wstępem do kolejnych części Kongresu Smart Metropolia.

Na zdjęciu: Prowadzący: Izabela Juszko – specjalista ds. negocjacji ONZ i Ryszard Gajewski – prezes zarządu spółki Gdańskie Wody.

Wykłady, prelekcje nie nastrajały optymistycznie. Wszak niektóre domy już znikają z powierzchni Ziemi wskutek zmian klimatu i wzrostu agresywności żywiołów przyrody. Zanikać zaczną całe wyspy, a nawet państwa, gdy jeszcze bardziej podniesie się poziom mórz i oceanów.

O zmianach klimatycznych – fakty i mity mówił Marcin Popkiewicz, popularyzator wiedzy nt. zmian klimatu.

Rolę miast i samorządów lokalnych w agendzie ONZ w zakresie zmian klimatu i lokalny wymiar adaptacji przedstawiła Annet Mohner, reprezentująca UNFCCC, Adaptation Committee.

Na temat: Urban investor readiness – trendy biznesowe w reakcji na kryzys klimatyczny mówił prof. Ripin Kalra z Westminister University London, Climate Crisis expert.

Bezpieczeństwo miast i gmin nadmorskich – sprawozdanie z działań państw i miast Basenu Morza Bałtyckiego przed KOP w Chile 2020 omówiła prof. Isabel Torres de Noronha reprezentująca Future Ocean Alliance.

Drugiego dnia Kongresu Smart Metropolia podsumowano ustalenia z warsztatów, którymi 7 listopada zainaugurowano ów kongres. O warsztacie pt. „Mitygacja i adaptacja. Samorządy a kryzys klimatyczny” mówiono podczas dyskusji, którą kierował prezes Ryszard Gajewski, a uczestniczyli w niej Barbara Rajkowska z Instytutu Ochrony Środowiska, Agata Cieszewska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Justyna Piszczatowska – dziennikarka, Ewelina Siwiec z Instytutu Ochrony Środowiska.

Na temat: Jaki klimat dla miast i gmin po 2020 roku mówiono podczas podsumowania drugiego warsztatu. Moderatorem był Michał Glaser – dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dyskutowali: Maciej Fijałkowski z Miasta Warszawa, Katarzyna Szumielewicz z Komisji Europejskiej, Mariusz Czepczyński z Uniwersytetu Gdańskiego.

Niezwykle interesujący był cykl wykładów pt. „Klimat a nowy budżet UE. Skąd czerpać fundusze na gminne i powiatowe działania związane z postępującymi zmianami klimatu? Jak zaplanować i jak wdrażać instrumenty finansowe dla małych gmin i obszarów funkcjonalnych?”. Tą częścią kongresu kierował Mikołaj Chrzan – zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”

O wsparciu rządowym na działania z zakresu adaptacji do zmian klimatu, o przygotowaniach do nowej perspektywy UE 2021-2027, a także o innych źródłach finansowania, które przygotowuje Ministerstwo Środowiska i o tym, jak samorządy powinny się przygotować – mówił Piotr Czarnocki z Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Środowiska.

Przykłady oddolnych działań dotyczących adaptacji do zmian klimatu w Sopocie przedstawił Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

Jak angażować biznes i kapitał prywatny? Wnioski z Pomorza przed kolejnym okresem programowania UE omówili:

Jan Szymański – dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

i Sławomir Koprowski – prezes Pomorskiego Funduszu Rozwoju.

Wnioski z inicjatywy Catching-up – sposób na wykorzystanie banków komercyjnych w finansowaniu działań antysmogowych przedstawił Andrzej Urbanik z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Według programu, debata podsumowująca kongres dotyczyła kluczowych działań do podjęcia na poziomie gmin, regionu i państwa w celu stworzenia i wdrożenia zintegrowanego systemu działań mitygacyjnych i adaptacyjnych po 2020 roku. Do tej dyskusji zostali zaproszeni: Maciej Sadowski z Instytutu Ochrony Środowiska; Piotr Borawski – wiceprezydent Gdańska; Kamil Olzacki z Instytutu Metropolitalnego. Moderator: Ryszard Gajewski – prezes zarządu spółki Gdańskie Wody.

Więcej wiadomości można znaleźć na stronie internetowej: www.smartmetropolia.pl .

Tekst i zdjęcia: Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *