Gdańska odsłona nowej polityki wspierania polskiego eksportu. Będzie więcej pieniędzy i biur promocji zagranicznej naszych przedsiębiorstw.

Powstanie blisko 70 zagranicznych biur pomagających polskim firmom w podbijaniu rynków sprzedaży w innych państwach.

W Polsce tworzona jest „Nowa architektura wsparcia ekspansji zagranicznej”. Tak można wnioskować z napisu, jaki pojawił się na ekranie, podczas warsztatów, zorganizowanych w Gdańsku 09 listopada 2016 roku przez Bank Zachodni WBK – Grupa Santander wraz z Partnerami realizującego Program Rozwoju Eksportu.
– To strategiczny projekt koalicji partnerów – mówił red. Artur Osiecki – dziennikarz Działu Ekonomicznego „Rzeczpospolitej”, prowadząc spotkanie. W ubiegłym roku Polska osiągnęła nadwyżkę w handlu zagranicznym. Więcej eksportowaliśmy niż importowaliśmy i to był bardzo pozytywny trend. W lipcu tego roku eksport nieco przygasł. Nie chcemy, by tak bywało, pragniemy wskazywać nowe trendy, nowe rynki, przekazywać nową dawkę wiedzy na ten temat, umożliwiać firmom – eksporterom dzielenie się doświadczeniami.
p1080743Na zdjęciu: Inauguracja spotkania w ramach Programu Rozowju Eksportu Banku Zachodniego WBK. Od lewej: red. Artur Osiński z „Rzeczpospolitej”; Agnieszka Schütte z Departamentu Promocji Gospodarczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Fot. Kazimierz Netka.

W obecnych czasach, bardzo zmiennych, trzeba umieć się dostosowywać szybko do nowej sytuacji. Wyniki wyborów w USA są dowodem tego, że wiele się zmienia w życiu gospodarczym i też w politycznym. Dlatego, wymiana informacji między przedsiębiorcami w zakresie doświadczeń eksportowych jest kluczowa – mówił Robert Wiński – dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK.
p1080747Fot. Kazimierz Netka

Najnowsze plany rządu w zakresie wspierania eksportu przedstawiła Agnieszka Schütte z Departamentu Promocji Gospodarczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Podstawami do podjęcia decyzji przez polski rząd decyzji w sprawie zmiany lub zreformowania polityki eksportowej, a także wsparcia przedsiębiorców, były dane dotyczące handlu zagranicznego i duża dynamika polskiego eksportu. Trzecim powodem jest konieczność zbudowania nowej profesjonalnej sieci wsparcia polskich eksporterów, W efekcie powstał program ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Stał się on jednym z 5 filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Będzie to nowy, kompleksowy system wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych oparty na nowych instytucjach orz instrumentach finansowych. Dotychczas, eksport jest wspierany przez WPHI polskich ambasad. Z badań Najwyższej Izby Kontroli wynika, że wśród państwowych instytucji, zajmujących się promocją eksportu były działania dublowane, dochodziło do konkurowania między tymi instytucjami.
Żeby to zmienić, stworzono grupę Polski Fundusz Rozwoju, skupiającą, integrującą instytucje rządowe, administracji publicznej. Które zajmują się ekspansja zagraniczną, eksportem.

Kluczową role w tym systemie ma odgrywać Polska Agencja Inwestycji i Informacji Zagranicznych. Od 1 stycznia 2017 roku najprawdopodobniej zmieni ona nazwę na Polską Agencję Handlu i Inwestycji (PAHiI). Zajmować się będzie promocją polskiej gospodarki i wsparciem rozwoju eksportu.

p1080751Fot. Kazimierz Netka

Na finansowe wsparcie polskiego eksportu przeznaczono około 60 miliardów złotych. Z tego 36 mld zostanie przeznaczone na finansowanie; na gwarancje: 8,2 mld zł; na ubezpieczenia i faktoring: 9,6 mld zł; na limity rozliczeniowe: 3,5 mld zł; na fundusz ekspansji zagranicznej: 1,5 mld zł.

Zostanie stworzony nowy system wsparcia za granica. Do tej pory PAIiIZ ma jedno biuro za granicą w Szanghaju, od Expo w tym mieście. Jest biurem dwuosobowym, ale bardzo prężnie działa, bardziej biznesowo niż dyplomatycznie.

Znając mankamenty WPHI – Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji w Ambasadach i Konsulatach RP – postanowiono o wygaszeniu ich działalności. Zamiast nich powstaną – TO – Trade Office – Oddziały Zagraniczne Agencji (OZA) – Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji.

p1080754Fot. Kazimierz Netka

Teraz WPHI jest 49, a OZA ma być o 20 więcej, czyli 69. Na to potrzeba pieniędzy. Dlatego, PAIiIZ, która w bieżącym roku ma do dyspozycji 12 mln złotych, w 2017 otrzyma 100 mln zł, a w 2018 – 200 mln złotych. Te kwoty świadczą jak bardzo wzrośnie oferta wsparcia polskich firm za granicą. Jeśli chodzi o obsługę bezpośrednich inwestycji zagranicznych w naszym kraju, to nacisk będzie kładziony na inwestycje zaawansowane technologicznie, które przyczynią się do rozwoju technologicznego Polski.
Nowe TO, czyli Trade Office, będą tworzone w krajach niezbyt atrakcyjnych geograficznie, to znaczy o ciężkim klimacie, ale kraje atrakcyjne dla polskiego eksportu. Celem TO będzie wprowadzenie zupełnie nowej obsługi polskich firm myślących o ekspansji zagranicznej. Teraz trwa rekrutacja ekspertów. Rynkowych, ale ekspertów z potencjalnych rynków zbytu. Przewidziany jest model mieszany TO. Osobą zarządzającą ma być menedżer z Polski, natomiast eksperci mają być z rynków lokalnych. Nie będą to osoby, tak, jak w większości jest dotychczas, że maja polskie pochodzenie i mówią trochę po polsku – muszą być ekspertami z tamtych rynków, fachowcami.

p1080757Fot. Kazimierz Netka

„TO” mają świadczyć dwa rodzaje usług. Po pierwsze, zapewnią lokale, stwarzając specjalną powierzchnię biurową na potrzeby przedsiębiorcy, co będzie istotne w krajach, w których jest kiepsko z łącznością internetową, umożliwią dostęp do drukarki; zaoferują pomieszczenia na spotkania biznesowe. PAIiZ już pracuje nad pakietami produktów, dopasowanych do konkretnego rynku. Na przykład w San Francisco TO będzie się koncentrowało wokół starupów i rozwoju technologicznego. Cała struktura TO będzie elastyczna i dopasowana do konkretnego rynku. Głównym celem jest szeroka profesjonalizacja usług. Jesteśmy świadomi konieczności wprowadzenia takich zmian i świadomi oczekiwań przedsiębiorców – mówiła Agnieszka Schütte z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. – Obecnie pracujemy nad stworzeniem pierwszych biur w Teheranie, w San Francisco, w Ho Chi Minh, w Nairobi oraz w Singapurze. Do końca roku biura owe zostaną otwarte a w I kwartale 2017 roku staną się gotowe operacyjnie do obsłużenia przedsiębiorców. Systematycznie będą otwierane kolejne OZA – oddziały zagraniczne agencji. W 2019 powinny już działać wszystkie, razem 69 biur TO. Z obecnych 49 WPHI zostanie zaledwie 5; na pewno w Moskwie i w Waszyngtonie; o kolejnych decyzje zapadną niebawem.

p1080795. Na zdjęciu: Wyniki sondażu pt. „Jakie są Państwa największe wyzwania w prowadzeniu działalności eksportwej?”: Znalezienie odbiorców na nowych rynkach – 50%; Brak znajomości specyfiki lokalnego rynku – 21%; Skomplikowane przepisy i procedury prawne – 21%; Dostęp do wsparcia instytucji rządowych – 7%. Fot. Kazimierz Netka

Podczas spotkania w Gdańsku, o swych doświadczeniach w działalności eksportowej mówili m.in. Marek Krawczyk – prezes spółki Balta i Dariusz Krawczyk – wiceprezes spółki Balta; Bolesław Formela – wiceprezes spółki Secespol; Gwidon Jerzy Irzabek – prezes zarządu przedsiębiorstwa Rol-Ryż.
O wspieraniu pieniężnym eksporterów mówił Piotr Soroczyński – główny ekonomista w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. O zaległościach płatniczych wobec polskich eksporterów m.in. ze strony Niemiec i Wielkiej Brytanii opowiedział Mariusz Marszałek z Wywiadowni Bisnode. O możliwościach wsparcia mówił też Maciej Gembczyk z Banku Zachodniego WBK. Sposoby bezpiecznego i skutecznego wchodzenia na zagraniczne rynki scharakteryzował Rafał Wiza z KPMG.

Wkrótce kolejne spotkanie w ramach wspierania polskiej, gospodarczej ekspansji zagranicznej.

– Program Rozwoju Eksportu jest po to, by pomagać polskim przedsiębiorcom w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami – mówił Robert Wiński – dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK Grupa Santander. – 8 grudnia, wspólnie z KPMG zorganizujemy spotkanie merytoryczne dotyczące zmian w cenach transferowych, w podatkach. Będzie to spotkanie stricte merytoryczne, przeznaczone dla dyrektorów, służb finansowych. Warto wiedzieć, że ekspansję gospodarczą przedsiębiorstw wspiera też Agencja Rozwoju Pomorza – dodał dyrektor Robert Wiński. ARP realizuje, wspólnie z partnerami projekt pt. „Pomorski Broker Eksportowy”.

Program Rozwoju Eksportu realizowany jest przez koalicję Banku Zachodniego WBK, Google, KPMG, Bisnode i KUKE, pod patronatem medialnym dziennika Rzeczpospolita oraz pod honorowymi patronatami Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Obejmuje wiele inicjatyw wspierających polskie przedsiębiorstwa w ich ekspansji na rynki zagraniczne.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *