Gdynia, Babie Doły, Mechelinki, Rewa: Urząd Morski w Gdyni ochrania Polskę przed następstwami zmian klimatu. Nie marnujmy pieniędzy i energii. Nie sypmy materiału z pogłębiania torów dla statków tam, gdzie piasek zostanie wkrótce zabrany przez wodę. Budujmy wały przeciwpowodziowe wzdłuż morza, bo Bałtyk jest coraz wyższy 

Źródło ilustracji: Materiały prasowe PRCIP.

Wzmocnionych zostanie 6 kilometrów polskiego wybrzeża Bałtyku

Żeby statki dopływały bez trudności do polskich portów, trzeba pogłębiać trasy ich rejsów, czyli tzw. tory wodne. Konieczne jest to zwłaszcza przed wejściami do portów. Namuły, osady wydobywane z dna morza najłatwiej byłoby przemieścić nieco dalej i tam utopić. Można je też wykorzystać jako budulec, zwłaszcza do odnawiania brzegów. Tak było kilka lat temu, podczas pogłębiania i poszerzania toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku.

Teraz podobne przedsięwzięcie realizowane jest w pobliżu Gdyni. O szczegółach poinformowała nas Magdalena Kierzkowska – rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni:

Rozpoczyna się zasilanie brzegu morskiego piaskiem z prac na torze wodnym do Portu Gdynia

Źródło ilustracji: Materiały prasowe PRCIP.

W ramach prac, prowadzonych przez Urząd Morski w Gdyni na torze wodnym do Portu Gdynia, rozpoczyna się odbudowa plaż w rejonie Gdyni i Gminy Kosakowo. W pierwszej kolejności wzmocnione zostaną odcinki brzegu w Babich Dołach i Mechelinkach, a następnie w Rewie. Zakończenie robót refulacyjnych na plażach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców i turystów oraz na odcinkach, gdzie plaży aktualnie nie ma, planowane jest jeszcze przed wakacjami. Ich harmonogram w dużej mierze zależny jest również od warunków pogodowych.

– Łączna kubatura robót czerpalnych w ramach modernizacji toru wodnego do gdyńskiego portu wynosi 3,5 mln m3, z czego ok. 650 tys. zostanie wbudowane w brzeg morski w celu jego wzmocnienia przed erozją. Odcinek linii brzegowej o długości około sześciu kilometrów, wskazany w ramach tego projektu, zostanie poddany refulacji po raz pierwszy w historii. Wymaga on ochrony z uwagi na silną erozję, a w przypadku Rewy, również zagrożenie powodziowe – powiedział Robert Mokrzycki, Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża w Urzędzie Morskim w Gdyni.

Źródło ilustracji: Materiały prasowe PRCIP.

Prace na odcinku linii brzegowej Babie Doły, z uwagi na uwarunkowania środowiskowe, podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy potrwa do końca lutego i obejmie odcinek o długości ok. 600 m od torpedowni w kierunku Oksywia. Na pozostałym odcinku, na którym plaży aktualnie nie ma lub jest szczątkowa, prace będą prowadzone od czerwca. Łącznie w rejonie Babich Dołach brzeg zostanie wzmocniony piaskiem w ilości ok 400 tys. m3, co pozwoli uzyskać plażę o szerokości ok. 70 m (obecnie ma ona od 5 do 10 m, a fragmentami nie mam jej wcale). Refulacja w Mechelinkach powinna rozpocząć się w lutym, a w Rewie na przełomie maja i czerwca.

Źródło ilustracji: Materiały prasowe PRCIP.

O pracach głównych, wchodzących w zakres robót na torze podejściowym do Portu Gdynia, mówiła Joanna Bartkowiak, Zastępca Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji w Urzędzie Morskim w Gdyni:

– Tor wodny po zakończeniu prac na długości 3,7 km będzie miał szerokość w dnie 280 m i głębokość 17 m. Przebudowie i rozbudowie ulegnie również wejście główne do Portu. Wzdłuż głowic falochronu Głównego Wschodniego w części południowej i wschodniej, po obydwu jego stronach oraz od czoła, wbita zostanie stalowa ścianka szczelna, co pozwoli na pogłębienie toru do 17 m i poszerzenie wejścia głównego do Portu Gdynia. W ramach Inwestycji wykonane zostanie nowe oraz przebudowane istniejące oznakowanie nawigacyjne na torze podejściowym i w wejściu do Portu.

Źródło ilustracji: Materiały prasowe PRCIP.

Jest to jeden z trzech etapów projektu, prowadzonego wspólnie przez Urząd Morski w Gdyni i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Pozostałe dwa etapy, realizowane przez ZMPG S.A to:

– rozbudowa Obrotnicy nr 2 z przebudową Nb. Gościnnego

– pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia.

– Obecnie do gdyńskiego portu mogą wchodzić statki o maksymalnym zanurzeniu 13 metrów i długości do 340 metrów. Trwające prace znacząco poprawią te parametry i wraz z dwoma pozostałymi częściami, realizowanymi przez Zarząd Portu, wpłyną na dalsze zwiększanie atrakcyjności Portu i wzrost ilości przeładowywanych w nim ładunków. Zapewnienie bezpiecznej i efektywnej infrastruktury dostępowej od strony morza jest dla nas priorytetem. Po zakończeniu będziemy mieli „trasę szybkiego ruchu” do Portu, umożliwiającą zawijanie statków do 400 m długości – powiedział Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.

Źródło ilustracji: Materiały prasowe PRCIP.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Wartość projektu wynosi 126 965 798,95 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 107 904 065,97 PLN. Całość prac, związanych z modernizacją toru wodnego powinna zakończyć się do końca roku. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. – Lider, Rohde Nielsen A/S – Partner i Van den Herik Kust-en Oeverwerken B.V. – Partner – poinformowała Magdalena Kierzkowska – rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Na szeroką skalę trwają działania również na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. Budowana jest tam droga wodna z Bałtyku do Portu Morskiego Elbląg, wiodąca m.in. przez istniejący już Kanał Nowy Świat na Mierzei Wiślanej. Polepszona zostanie ochrona przeciwpowodziowa Żuław przed napływem wody z Zalewu Wiślanego. Z piasku, wydobywanego podczas pogłębiania szlaku dla morskich statków, powstanie wyspa, o proponowanej nazwie: Estyjska.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.