Gdynia w pierwszej trójce europejskich miast najlepiej dbających o niepełnosprawnych.  Polskie miasto zdobyło nagrodę w konkursie Acces City, organizowanym przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych. Zwyciężyła Breda, a drugie miejsce zajęło Évreux.

Fot. Kazimierz Netka.

Unia Europejska coraz przyjaźniejsza osobom z niepełnosprawnościami.

Nagrody Access City 2019  wręczono dziś rano podczas ceremonii która odbyła się w Brukseli – poinformowała nas Marta Angrocka-Krawczyk  z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

Podczas ceremonii wręczenia nagród, Marianne Thyssen, europejska komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, powiedziała: Osoby niepełnosprawne zbyt często czują się odizolowane, ponieważ nie mają dostępu do przestrzeni publicznych i środków transportu. W Bredzie miejsca publiczne, takie jak parki i sklepy, są dostępne dla wszystkich. Technologie cyfrowe ułatwiają mieszkańcom korzystanie z komunikacji publicznej. Inwestycje w Bredzie przynoszą korzyści. Dzięki zaangażowaniu miasta na rzecz włączenia społecznego rozwija się turystyka. W niedalekiej przyszłości europejski akt w sprawie dostępności uzupełni działania Bredy poprzez określenie europejskich norm dostępności dla najważniejszych produktów i usług. Nasze wspólne wysiłki na szczeblu lokalnym i europejskim są przełomem dla ponad 80 milionów niepełnosprawnych Europejczyków.

Aby uczcić Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, wręczono nagrody również miastom, które poczyniły wyjątkowe starania, aby udostępnić swoje dziedzictwo kulturowe. Wręczając nagrody, komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics, powiedział: Jednym z głównych celów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego jest umożliwienie wszystkim odkrywania dziedzictwa kulturowego. Dlatego cieszę się, że w tegorocznej edycji Access City przyznano nagrodę specjalną dwóm miastom, które udostępniły swoje obiekty dziedzictwa kulturowego. Gratuluję miastom Viborg w Danii i Monteverde we Włoszech za ich działania i mam nadzieję, że wiele innych miast pójdzie ich śladem.

W konkursie Access City 2019 Komisja Europejska otrzymała 52 zgłoszeń. Drugie i trzecie miejsce zajęły Évreux we Francji i polska Gdynia. Évreux zdobyło szczególne uznanie jury za zwrócenie uwagi na ukrytą niepełnosprawność, a Gdynia za inicjatywy na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wyróżnienia przyznano węgierskiemu miastu Kaposvár oraz hiszpańskiemu miastu Vigo. Kaposvár zdobył uznanie za ciągłe udoskonalenia, a Vigo za innowacyjną architekturę w trudnych warunkach topograficznych. 

Kontekst 

Nagroda Access City

Nagroda Access City przyznawana przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych, to jeden z elementów europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020. Celem jest budowanie Europy bez barier. Przyznawane w ramach konkursu nagrody są wyrazem uznania dla miast, które są dla dzisiejszej Europy przykładem w przezwyciężaniu przeszkód. Główną nagrodę otrzymuje miasto, które w sposób trwały i wyraźny angażuje się w poprawę dostępności w podstawowych dziedzinach życia oraz ma konkretne plany w kwestii dalszych ulepszeń. Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie innych miast, które stoją przed podobnymi wyzwaniami, oraz promowanie dobrych praktyk w całej Europie.

W konkursie uczestniczyć mogą zasadniczo europejskie miasta o liczbie mieszkańców powyżej 50 tysięcy. Głównym kryterium jest wykazanie przez miasta kompleksowego podejścia do kwestii dostępności w czterech kluczowych obszarach: środowisko zabudowane i przestrzeń publiczna; transport i infrastruktura; technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym nowe technologie; obiekty i usługi publiczne.

W ubiegłym roku konkurs został wyjątkowo otwarty dla miast liczących mniej niż 50 tys. mieszkańców w związku ze specjalną nagrodą z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Nagroda Access City przyznawana jest podczas corocznej konferencji z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych, która gromadzi około 400 uczestników z całej Europy.

Dotychczasowi laureaci nagrody: 2018 – Lyon (Francja); 2017 – Chester (Wielka Brytania); 2016 – Mediolan (Włochy); 2015 – Borås (Szwecja); 2014 – Göteborg (Szwecja); 2013 – Berlin (Niemcy); 2012 – Salzburg (Austria); 2011 – Ávila (Hiszpania).

Polityka UE w zakresie ułatwień dla osób niepełnosprawnych

Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Europie jest kluczowym elementem strategii UE w sprawie niepełnosprawności 2010–2020. Strategia wyznacza ogólne ramy na poziomie UE dla działań w zakresie niepełnosprawności i dostępności, których celem jest uzupełnianie i wspieranie działań podejmowanych przez państwa członkowskie. Szczegółowe przepisy dotyczące dostępności zawarte są w prawodawstwie UE dotyczącym obszarów takich jak transport i usługi łączności elektronicznej. Parlament Europejski i Rada osiągnęły 8 listopada 2018 r. wstępne porozumienie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego europejskiego aktu w sprawie dostępności, dzięki któremu wiele usług i produktów codziennego użytku stanie się dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

Unia Europejska korzysta z wielu instrumentów, aby uczynić Europę bardziej dostępną dla osób niepełnosprawnych i osób starszych oraz aby wspierać ogólnoeuropejski rynek dostępnych produktów i usług. Nie tylko przepisy i polityka, ale również badania naukowe i normalizacja przyczyniają się do poprawy dostępności budynków, technologii informatycznych, transportu itp.

Więcej informacji

Komunikat prasowy w wersji dostępnej dla osób niepełnosprawnych znajduje się tutaj.

Nagroda Access City 2019

Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2018

Strategia UE w sprawie niepełnosprawności 2010–2020

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Zapewnienie dostępności kluczowych produktów i usług w całej UE: oświadczenie komisarz Marianne Thyssen w następstwie wstępnego porozumienia między instytucjami UE

Komunikat prasowy: Komisja proponuje zwiększenie dostępności produktów i usług dla osób niepełnosprawnych – napisano w komunikacie, który przekazała nam Marta Angrocka-Krawczyk  z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *