Główny Urząd Statystyczny szacuje, że za granicą przebywa czasowo około 2,4 mln Polaków, którzy wyemigrowali z kraju najczęściej dla zarobku. W 2004 roku szacowano tę liczbę na 1 milion, w 2017 było już ponad 2,5 raza więcej… W ciągu 13 lat opuściło Polskę ponad 1,5 mln osób

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Polska ciągle jest krajem mniej atrakcyjnym finansowo dla młodych ludzi, ale to się zmienia…

Z roku na rok wzrasta liczba osób korzystających z podróży samolotowych na naszych lotniskach. Bardzo zauważalny jest ten wzrost na przykład na pomorskim lotnisku – w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Na ten wzrost liczby obsłużonych pasażerów ma wpływ również nasza emigracja zarobkowa, z roku na rok coraz większa, do 2018 roku włącznie. Warto temu zjawisku bliżej się przyjrzeć.

Analizy i szacunkowe dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny, pokazują, że za granicę na pobyt czasowy, wyjechało więcej Polek niż Polaków. Przewaga kobiet widoczna jest zwłaszcza wśród osób w wieku poprodukcyjnym. Najczęściej emigrują mieszkańcy miast. Z województw: małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, w 2017 roku wyjechało za granicę więcej mieszkańców wsi niż miast – wynika z Informacji sygnalnej o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2018, którą przekazała nam Małgorzata Miryn – specjalista w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny w Gdańsku. Oto szczegóły:

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *