Grand Prix za naukę zawodów

Laury za wspieranie praktycznej edukacji

Pracodawcy przyjaźni szkołom zawodowym

Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telmor” zdobyły Grand Prix w pierwszym konkursie o tytuł Pracodawcy Przyjaznego Gdańskiej Szkole Zawodowej. Pokonały 30 konkurentów. Uroczysta Gala uhonorowania laureatów odbyła się w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. „Telkom-Telmor” okazał się najlepszy także w klasie firm elektryczno – elektronicznych. Dyplomy i statuetki wręczał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. Przedsiębiorcy rywalizowali w kilku kategoriach.

IMG_8676

Na zdjęciu: Zdobywca Grand Prix, Rafał Bielawski, prezes zarządu „Telkom Telmor” (z lewej) z Piotrem Kowalczukiem, zastępcą prezydenta Gdańska.

W branży administracyjno – usługowej zwyciężyła Grupa Lotos SA. Wśród firm budowlanych najlepszą jest spółka Knauf Sp. z o.o. W branży elektryczno – elektronicznej wygrał, wspomniany już, Telkom-Telmor. W gronie zakładów mechaniczno i górniczo – hutniczych zwyciężyło PUH „Zdunek” Sp. z o.o. W obszarze firm rolniczo – leśnych z ochroną środowiska najwyżej oceniono Saur Neptun Gdańsk SA. W turystyce i gastronomii na pierwszym miejscu znalazło się Stowarzyszenie Kucharzy Polskich. W branży artystycznej czołową lokatę zajęła Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku. Propozycje firm do  nagrodzenia przedstawiały szkoły.

– Spotykamy się, by podziękować tym wszystkim, dzięki którym gdańskie szkoły zawodowe mogą kształcić w nowoczesnych warunkach – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej który pełnił rolę gospodarza uroczystości. – Dziękuję wszystkim nominowanym za realną współpracę z gdańskimi szkołami.

IMG_8686

– Nominacji do nagród było łącznie 34 – informuje Dariusz Wołodźko z Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Gdańska. – W rzeczywistości konkurowało 31 pracodawców, ponieważ troje zostało zaproponowanych przez więcej niż jedną szkołę.

Statuetki „Pracodawcy Przyjaznego Gdańskiej Szkole Zawodowej” wręczono po raz pierwszy. Jest to wyróżnienie ustanowione przez Prezydenta Miasta Gdańska. Uhonorowanie pracodawców było jednym z wydarzeń „Tygodnia Zawodowca” trwającego w Gdańsku od 16 do 21 marca 2015 roku.

Dla niektórych laureatów zdobycie nagrody było zupełnym zaskoczeniem.

– Przypuszczam, że Grand Prix otrzymaliśmy dlatego, ze cały czas w naszej firmie mamy praktykantów – mówił, po odebraniu statuetki Rafał Bielawski, prezes zarządu, dyrektor naczelny Gdańskich Zakładów Teleelektronicznych „Telkom Telmor”. – Kształcimy uczniów ze szkół średnich, studentów z Politechniki Gdańskiej. Cały czas mamy praktykantów i stażystów. Myślę, że to zostało docenione…

Gdańsk zamierza rozwijać szkolnictwo specjalistyczne i tworzyć zespoły szkół zawodowych – centra kształcenia ustawicznego. Najprawdopodobniej od 1 września br., w Gdańsku rozpocznie się kształcenie w zawodzie: technik gazownik. Pomysłodawcą utworzenia tej klasy jest Dariusz Różycki, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku – powiedział wiceprezydent Piotr Kowalczuk. Nauka w zawodzie technika gazownika odbywałaby się tylko w stolicy województwa pomorskiego. Teraz nie ma takiego technikum nigdzie w kraju.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *