GUS bada uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach. Spodziewaj się telefonu w tej sprawie. Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych

Źródło ilustracji: GUS.

Zidentyfikowane zostaną m.in. rodzaje wykorzystywanych usług turystycznych, poziom wydatków związanych z podróżami

Od 2 do 22 kwietnia 2024 r. na terenie całej Polski, Główny Urząd Statystyczny (GUS) prowadzi w wylosowanych mieszkaniach, badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Badanie realizowane jest przede wszystkim telefonicznie.

Źródło ilustracji: GUS.

Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służbowych) członków gospodarstw domowych w I kwartale 2024 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami. Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Ponadto informacje z badania przekazywane są do zagranicznych odbiorców (np. EUROSTAT, OECD) oraz ambasad.

ulotka_promujaca_wyniki_badania_z_2022

Źródło: GUS.

Zakres danych zbieranych w badaniu można sprawdzić na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/30 .

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych – zapewnia Główny Urząd Statystyczny.

Wypowiedź dyrektor Karoliny Banaszek – rzecznika prasowego prezesa GUS:

Źródło: GUS.

W przypadku pytań związanych z badaniem lub chęcią weryfikacji tożsamości ankietera, prosimy o kontakt z infolinią statystyczną czynną pod numerem tel. +48 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa. Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/Kontakt.htm . Tożsamość ankietera statystycznego można także zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji dostępnej pod adresem: sa.stat.gov.pl/formularz/

plakat_z_informacja_o_badaniu_podrozy_mieszkancow_polski

Źródło: GUS.

Wyniki badania, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych, znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego stat.gov.pl . Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać! – zachęca GUS.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *