Historyczne wydarzenie w gospodarce Pomorza: powstał Klub Eksportera. Silne wsparcie dla chcących zdobywać zagraniczne rynki zbytu.

Na zdjęciu powyżej: Uczestnicy pierwszego spotkania Klubu Eksportera w Pomorskiem. Fot. Kazimierz Netka.

Czy nad Zatoką Gdańską powstanie raj dla firm pragnących sprzedawać swe wyroby i usługi w innych krajach?

Samorząd województwa, instytucje z otoczenia biznesu, a także doświadczeni w handlu zagranicznym przedsiębiorcy, chcą uczynić gospodarkę w Pomorskiem bardziej internacjonalistyczną, czyli międzynarodową. Podjęli się niezwykłego zadania wobec mikro, małych i średnich firm: pragną właścicieli tych zakładów zachęcać do bardziej proeksportowego ukierunkowania produkcji. Na początek powołali Klub Eksportera, by w ramach jego działalności organizować darmowe spotkania dla przedsiębiorców, zainteresowanych rynkami za granicą. Funkcjonowanie takiego Klubu jest elementem programu unijnego przedsięwzięcia pt. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (PBE).

Celem Klubu jest promocja dobrych praktyk eksporterskich oraz wymiana wiedzy i kontaktów między doświadczonymi eksporterami a osobami dopiero planującymi aktywność gospodarczą w innych państwach.
p1080456Na zdjęciu: Początek działalnosci Klubu Eksportera w Pomorskiem. Od lewej:Artur Lewandowski – właściciel firmy eksportowej HAVEaBOOK; Dominika Czechowska-Mrozińska – menedżer – wykładowca, kierownik katedry w Wyższej Szkole Bankowej; Magdalena Raczyńska – kierownik projektu w RIGP – Regionanej Izbie Gospodarczej Pomorza. Fot. Kazimierz Netka.

Historyczne, pierwsze spotkanie pomorskiego Klubu Eksportera odbyło się w hotelu Almond, w Gdańsku. Zostało zorganizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza (RIGP) – jednego z partnerów i twórców projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (PBE).
p1080464Na zdjęciu: Magdalena Raczyńska – kierownik projektu w RIGP mówi o zakresie wsparcia ze strony Pomorskiego Brokera Eksportowego. Fot. Kazimierz Netka.

Twórcy PBE pragną udzielić wsparcia 1800 mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z Pomorskiego, zainteresowanym działalnością eksportową lub już sprzedającym swe towary i usługi w innych państwach. To wsparcie ma odbywać się kilkoma sposobami: poprzez prowadzenie badań i udostępnianie danych przedsiębiorcom, przez doradzanie eksporterom i dofinansowywanie ich działalności. Za dotacje odpowiada Agencja Rozwoju Pomorza – lider projektu „Pomorski Broker Eksportowy”. W ramach PBE ma być udzielonych 500 dotacji, po maksimum 40 tysięcy złotych. Przedsiębiorca będzie musiał pokryć 50 procent kosztów. Dotacje będą obejmować, np. udział w targach za granicą i przeznaczane będą na opłacanie dojazdów, zakwaterowanie, diety, przygotowanie promocji.
p1080457Na zdjęciu: Magdalena Raczyńska – kierownik projektu w RIGP – omawia historię tworzenia programu wsparcia eksport. Fot. Kazimierz Netka.

Projekt potrwa 6 lat, ale przygotowania do jego inauguracji trwały dwa lata – mówiła Magdalena Raczyńska – kierownik projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.
W ramach doradztwa będzie propagowana wiedza na temat rynków eksportowych, w systemie B2B. Razem ma być 6 takich spotkań, a najbliższe planowane jest na marzec – czerwiec 2017 roku. Dotyczyć będzie rynku irańskiego.
p1080465Na zdjciu: Magdalena Raczyńska – kierownik projektu – przedstawia pożytki, jakie mogą mieć biznesmeni z Pomorskiego Brokera Eksportowego. Fot. Kazimierz Netka.

Planowane jest tworzenie sieci brokerów lokalnych i za granicą. Za koordynowanie działalności lokalnych brokerów odpowiada Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Ma ich być w Pomorskiem 11, w tym 5 funkcjonować ma w ramach RIGP. Planowane jest tworzenie hubów eksportowych, branżowych ale też kierunkowych jeśli chodzi o rejony świata przy wysyłce z Pomorza towarów za granicę czy zdobywania rynków zbytku w innych krajach i na innych kontynentach.
W Klubie Eksportera zaplanowano 18 spotkań, a mają one służyć dzieleniu się doświadczeniami, wymianie dobrych praktyk w eksporcie.
p1080471Na zdjęciu: Dominika Czechowska-Mrozińska – menedżer – wykładowca, kierownik katedry w Wyższej Szkole Bankowej i Artur Lewandowski – właściciel firmy eksportowej HAVEaBOOK. Fot. Kazimierz Netka.

Pierwsze spotkanie, 28 października 2016 roku, odbyło się pod hasłem: „Moja przygoda z eksportem!”.
Tajniki eksportu do Francji oraz do Norwegii przedstawili: gość specjalny, Artur Lewandowski – właściciel firmy eksportowej HAVEaBOOK oraz Dominika Czechowska-Mrozińska – menedżer – wykładowca, kierownik katedry w Wyższej Szkole Bankowej.
p1080475Na zdjęciu: Dominika Czechowska-Mrozińska – menedżer – wykładowca, kierownik katedry w Wyższej Szkole Bankowej i Artur Lewandowski – właściciel firmy eksportowej HAVEaBOOK. Fot. Kazimierz Netka.

Generalnie, w handlu zagranicznym prawie wszyscy posługują się językiem angielskim. Jeśli jednak dochodzi do konkretnych rozmów, to na przykład w Skandynawii wola się posługiwać swoim językiem, mimo że angielski znają doskonale. Podobnie jest we Francji oraz w Niemczech – usłyszeli zgromadzeni na spotkaniu. Dlatego, ważne jest zapewnienie odpowiedniej kadry w swej firmie. W HAVeaBOOK pracują osoby po romanistyce i skandynawistyce, znający po dwa języki obce.
Po co właściwie eksportować – mówiła Dominika Czechowska-Mrozińska, prosząc biznesmena o wyjaśnienia. Firma Artura Lewandowskiego 100 procent swych produktów sprzedaje za granica.
Wiele firm w Polsce dusi się we własnym sosie. Unia Europejska pomaga im dotacjami. Firmy wyposażają się w nowoczesny i drogi sprzęt. Te maszyny powinny pracować 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, bo tak na świecie jest. A pracują 8 godzin, bo firma nie ma odpowiedniej liczby klientów, odbiorców. Dlatego potrzebny jest eksport – mówił Artur Lewandowski.
p1080478Na zdjęciu: Uczestnicy inauguracji działalnosci Klubu Eksportera w Pomorskiem. Fot. Kazimierz Netka.

Troska o klientów za granicą jest bardzo ważna. Warto pomyśleć, co, oprócz towaru lub usługi, można jeszcze dodatkowo zaoferować klientom. Troszcząc się o jego interesy. Warto zaoferować usługi bardziej komplementarne – mówili Dominika Czechowska-Mrozińska i Artur Lewandowski.
Nie ma co liczyć na przypadkowość. Gdy chcemy wejść na rynek w Skandynawii, warto wiedzieć, kto tam dyktuje warunki.
Jednym z miejsc nawiązywania kontaktów są targi. Nie zawsze te najważniejsze, największe stwarzają największe szanse. Przede wszystkim, to do takich wyjazdów trzeba się przygotować przedtem trzeba umówić 6 – 10 spotkań. Trzeba się tez dowiedzieć, czy w tych rozmowach będzie uczestniczyła osoba, mogąca podejmować wiążące decyzje.
Zamiast uczestniczyć w dużych targach we Frankfurcie, wolę jechać do Oslo na targi. Rano wylatuje, spotykam się z reprezentantami tamtejszych firm i wieczorem wracam – mówił Artur Lewandowski.
Źródła dofinansowania eksporterów są nie tylko z puli Pomorskiego Brokera Eksportowego. Artur Lewandowski, zdobył unijne wsparcie już wcześniej, z RPO – Regionalnego Programu Operacyjnego, na zwiększenie swej konkurencyjności na rynku skandynawskim.
Było to pierwsze oficjalne spotkanie w Klubie Eksportera.

p1060249Na zdjęciu: Uczestnicy debaty podczas inauguracji projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. Fot. Kazimierz Netka.

Kilku biznesmenów, sprzedających swe towary za granicę, już wcześniej dzieliło się swymi doświadczeniami. 12 października uczynili to Piotr Grodzki z firmy Speednet, Marcin Nogal i Andrzej Dąbrowski z firmy Amplituda, Sławomir Halbryt z firmy Sescom i Krzysztof Droszcz z firmy Rebel Module Global. O swych dobrych praktykach mówili w trakcie konferencji „Pomorski Broker Eksportowy – wsparcie rozwoju eksportu dla firm”.
26 października 2016 roku Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” zaprosiła na organizowane w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy seminarium poświęcone rynkowi brytyjskiemu pt. “(BR)Exit czy (BR)Enter? Poznaj rynek Wielkiej Brytanii!”. Wystąpili na nim przedstawiciele rządu Zjednoczonego Królestwa, reprezentujący Departament for International Trade, przedsiębiorców posiadających doświadczenie związane z aktywnością na Wyspach Brytyjskich, a także sieci Enteprise Europe Network – największej europejskiej sieci zajmującej się procesami internacjonalizacji firm.  Uczestnicy dowiedzieli się m.in.: jak podbić serca klientów na Wyspach Brytyjskich; co dla w praktyce dla polskich firm oznacza Brexit; gdzie szukać nabywców dla towarów lub usług; jak założyć odpowiednik polskiej spółki z o.o. w Anglii; jak wziąć udział w targach Bett Show ExCel London 2017. Poznali też wiele innych praktycznych porad związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii.
p1060347Na zdjeciu: Katarzyna Matuszak – dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości w Agencji Rozwoju Pomorza przedstawia zarys projektu Pomorski Broker Eksportowy. Fot. Kazimierz Netka.

Więcej wiadomości można znaleźć na stronie na stronie internetowej www.brokereksportowy.pl  .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *